woensdag 20 oktober 2010

30 oktober, NVU of EDL?

19 oktober 2010, verklaring AFA Den Haag:

Op 30 oktober wil de neo-nazistische Nederlandse Volksunie een demonstratie houden in Den Haag. Op dezelfde dag vindt er in Amsterdam ook een extreem-rechtse manifestatie plaats. Daar wil de English Defence League (EDL) op het Museumplein een manifestatie houden om steun te betuigen aan Geert Wilders. Tegen deze manifestatie worden diverse tegenacties georganiseerd.

AFA Den Haag roept op om mee te doen aan de actie van de Amsterdamse Antifascisten tegen de EDL manifestatie, zie voor meer informatie: http://antifaamsterdam.wordpress.com/ Dit is een bewuste afweging. Ja de NVU is een neo-nazistische organisatie die verwerpelijke ideeën uit wil komen dragen in Den Haag, en het blijft belangrijk om hiertegen te ageren. De NVU is echter ook een verschijnsel in de marge; hun optochten vol nazi-symboliek hebben nauwelijks een aantrekkende werking.

De gewelddadige extreem-rechtse groepering EDL maakt slim gebruik van de bestaande sympathie en grote aandacht voor de ideeën van Geert Wilders om extra aandacht voor hun eigen ideeën te krijgen. Beide groeperingen bestaan uit racistisch tuig en moeten waar mogelijk gestopt worden. Wij hebben er deze keer echter voor gekozen onze inzet te richten tegen de EDL en anderen op te roepen dat ook te doen. Wat niet betekent dat wij elke poging om de NVU dwars te zitten niet van harte toejuichen natuurlijk.

LaatZeNietLopen steunt uiteraard de afweging en oproep van AFA Den Haag. Op 30 oktober zal LZNL dus geen protest organiseren in Den Haag. Support in plaats daarvan het protest tegen de EDL in Amsterdam!