woensdag 21 oktober 2015

8-11-2015: Stop Pegida in Utrecht! Laat Ze Niet Lopen!


[English below]

Op zondag 8 november wil het extreem-rechtse Pegida voor de tweede keer gaan demonstreren in Utrecht. Pegida, afkomstig uit Duitsland wil nu ook voet aan de grond krijgen in Nederland om hun verwerpelijke gedachtegoed te verspreiden. 'Laat Ze Niet Lopen' roept op je te verzetten tegen deze extreem-rechtse demonstratie. Kom vanaf 14:00 uur naar het Neude waar Pegida hun demonstratie wil beginnen. Overstem, blokkeer en stop de racisten van Pegida! Laat Ze Niet Lopen!


Pegida is een Duitse extreem-rechtse beweging die zich voordoet als nette en bezorgde burgers. Maar de laatste keer dat Pegida demonstreerde in Utrecht bleek dit een farce te zijn. Meerdere Pegida demonstranten brachten de Hitlergroet en vielen anti-racisme activisten en omstanders aan. Ook bleek de demonstratie grotendeels te bestaan uit rechtsextremisten uit Duitsland, Vlaanderen en Polen. Het groepje Nederlandse Pegida demonstranten bestond bijna geheel uit bekende neo-nazi's. Pegida zegt geweldloos te zijn maar creëert wel de ruimte aan gewelddadige racisten en neo-nazi's om bijeen te komen en mensen aan te vallen.

Nu Pegida voor de tweede keer probeert voet aan de grond te krijgen in Utrecht om zo hun haat te verspreiden moet dit gestopt worden! Utrecht kent geen plek voor haat en racisme!


LaatZeNietLopen.nl, een initiatief tegen racisme, roept op om de ruimte voor het extreem-rechtse Pegida 8 november aanstaande zo klein mogelijk te maken en zelf actie te ondernemen tegen de komst van rechts-extremistische actievoerders. Fluit ze uit, overstem ze, blokkeer, laat zien dat ze niet welkom zijn! Negeren is geen optie, Pegida zal hoe dan ook aandacht krijgen en hun racistische gedachtegoed proberen te verspreiden.

Vrijheid van meningsuiting
Door het recht op vrijheid van meningsuiting te misbruiken, creëren de rechts-extremisten een vrijplaats voor de verheerlijking van racisme en islamofobie. Die vrijheid is slechts een façade voor het intimideren van de bewoners van de stad waar zij demonstreren.

Protest!
Bij de eerdere demonstratie van Pegida in Utrecht kwamen honderden mensen op de been om hun woede over de racistische optocht door hun straten te uiten. Soms worden deze extremisten als marginaal weggezet. Extreem-rechts blijft alleen marginaal door massaal tegengeluid te bieden en hen te overstemmen, een weerwoord te geven en een tegengeluid te laten horen. Negeren is geen optie.

Pegida wil om 14:00 verzamelen op het Neude in Utrecht, om daarna een demonstratie te lopen door de stad. Kom dus allemaal om 14:00 naar het Neude om de ruimte voor racisme en islamofobie zo klein mogelijk te maken of zoek een plek langs de route. Geen ruimte voor extreem-rechts!

Omdat de locatie van de Pegida demonstratie (net als de vorige keer) op het laatste moment nog kan veranderen is het verstandig om www.laatzenietlopen.nl in de gaten te houden. Ook kan je 'Laat Ze Niet Lopen' volgen op Twitter en Facebook. In de aanloop naar, en op de dag van het tegenprotest voorzien wij in de laatste informatie, kaartjes van de omgeving en infostructuur.
Kom 8 november in actie en stop de opmars van extreem-rechts! Laat Ze Niet Lopen!


[English]


On Sunday November 8th the far-right group PEGIDA wants to demonstrate in Utrecht for the second time. Pegida, an organization originally from Germany tries to gain a foothold in the Netherlands so that they can spread their racist lies. Laat Ze Niet Lopen (Don’t Let Them Walk) calls for resistance against this right-wing demonstration. Come to the Neude in Utrecht at 14:00 where PEGIDA will start their demonstration. Shout, block and make noise against the racists of Pegida! Don’t Let Them Walk!
PEGIDA is a far-right German movement that pretends to be concerned and civilized citizens. But the last time they held a demonstration in Utrecht this pretention turned out to be a farce. Multiple Pegida activist brought the Hitler salute and attacked anti-racist activists and bystanders. Moreover, most of Pegida's activists turned out to be far-right extremists from Germany, Flanders and Poland. The small group of Dutch protesters was almost completely comprised of known neo-nazi's. Pegida claims to be non-violent, but simultaneously creates a space for violent racists and neo-nazi's to gather and attack people.

For the second time now Pegida wants to try to gain a foothold in Utrecht to spread their hate. This has to be stopped! Utrecht will stand against hatred and racism!

LaatZeNietLopen.nl, an initiative against racism, calls out to make Pegida's space as small as possible on the 8th of November, by taking action against their far-right extremists coming to Utrecht. Shout, drown their hate-speeches in noise and do everything within your power to let them know that they are not welcome! Ignoring them is not an option, Pegida is going to get attention one way or the other and they will try to ue this to spread their racist propaganda.


Freedom of speech
By abusing the right to freedom of speech, right wing extremists create a space in which they can glorify racism and islamophobia. But this 'freedom' is just a façade to intimidate the citizens of the city they will demonstrate.

Protest
At the earlier demonstration of Pegida in Utrecht, hundreds of people took the streets of Utrecht to express their angry about this racist parade. Sometimes it seems that groups like this don’t even deserve our attention, however right-wing extremism will only stay marginal if we effectively take action against them in the streets, if we protest them with arguments and if we keep saying that they are not welcome in our society. Ignoring them is not an option!

We advice to keep a close eye on the website of Laat Ze Niet Lopen (www.laatzenietlopen.nl) the coming days, since it is likely that the location of the Pegida demo will change on the last moment, just like last time. You can as well follow Laat Ze Niet Lopen on Twitter and Facebook. In the running-up to, and on the ay of the counter-protests we will supply you with information, maps of the surroundings and an infostructure.

Pegida plans to gather at Neude at 14:00, after which they want to march through the inner city. So, let us gather at Neude at 14:00 as well and let's together try to making the space for racism and islamophobia as small as possible!


Join in the action the 8
th of November and stop the advancement of the far-right! Laat Ze Niet Lopen!

http://www.laatzenietlopen.nl

https://twitter.com/Laatzenietlopen