donderdag 5 maart 2009

Vragen van de SP aan het college van B&W

Onderstaande vragen zijn door de SP gesteld aan het college van B&W naar aanleiding van de demonstratie van de neo-nazistische NVU op 21 februari j.l.

Vragen aan College van B & W door SP, 23 februari 2009

Afgelopen zaterdag kreeg de NVU toestemming om te demonstreren. Hier was geen vergunning voor nodig van het gemeentebestuur en er waren vooraf goede afspraken gemaakt over de te voeren symbolen en welke niet.

1. Wat was precies de reden dat de NVU in een stad als Amersfoort met een oorlogsverleden (kamp Amersfoort) toestemming kreeg te demonstreren?

2. Vooraf waren afspraken gemaakt over het dragen van symbolen en welke niet. De leus dat de kredietcrisis de schuld is van het kapitalisme zou het hoofdthema zijn van de demo van de NVU. Slechts één spandoek met deze leus was te bezichtigen. Echter, vele andere racistische en discrimerende leuzen waren véél meer zichtbaar tijdens de demo; de Zwarte Zon (een NS-symbool), de lettercode 88 (dat staat voor 2x de 8ste letter van het alfabet en zo Heil Hitler uitdrukt), het White Power-symbool (in de context van deze demonstratie zeker racistisch en discriminerend), een vlag met het symbool van de neonazistische terreurorganisatie Combat 18 (de 1 en de 8 staan voor de eerste en achtste letter van het alfabet, dus AH, Adolf Hitler). Op een t-shirt van een demonstrant was die cijfercode wel afgeplakt, maar om dan vervolgens een metersgroot spandoek met het beeldmerk van diezelfde neonazi-bende toe te laten is tamelijk bizar.

Wat is de reden dat de politie niet heeft ingegrepen op basis van bovenstaande (verboden)symbolen? Dergelijke symbolen zijn erg provocerend en kwetsend. Vielen deze symbolen niet onder de afspraken, binnen discriminerende context?? In antwoord op de vragen van GL is nl. gesteld dat 'De politie heeft de organisator laten weten bepaalde verboden symbolen, geuit in een discriminerende context, niet te tolereren'.'. Blijkbaar zijn dergelijke symbolen wél getolereerd. Wat is hiervan de reden?

Beantwoording Burgemeester Van Vliet-Kuiper:
toegevoegd op 24 mei 2009

* Toestemming is niet nodig. Er is gebruik gemaakt van het recht van demonstratie, waarbij alleen wordt gemeld. De enige reden om de demonstratie te verbieden is wanneer er een dreiging is van een ernstige verstoring van de openbare orde. De Rechter heeft eerder in een kort geding uitgesproken dat je als gemeente zelfs een route niet zomaar mag verleggen of de tijdsduur aanpassen. Er is in Nederland een grote mate van recht op demonstreren. Het wordt niet snel getolereerd door de rechter wanneer je als overheid gaat beperken. Met politie en het OM zijn alle voorzorgsmaatregelen genomen. Openbare orde hebben we kunnen bewaeken.

* Bij het OM is een draaiboek van 148 bladzijden met symbolen die wel of niet kunnen. Bij de demonstratie is gekeken vanuit landelijke achtergrond naar wat wel/niet kan (ook juridisch gezien). Bij aanvang van de demonstratie zijn enkele aanhoudingen gedaan. Er is adequaat en goed voorbereid en gehandeld.