zaterdag 21 februari 2009

Amersfoort fluit nazi's uit

Zie ook: videoverslag van tegenprotest

Op zaterdag 21 februari hebben 60 leden van de Nederlandse Volks-Unie (NVU) en aanverwante neonazi-organisaties geprobeerd om in Amersfoort te demonstreren. Hun verwerpelijke boodschap werd echter nog voordat de nazi-mars was begonnen luidkeels overstemt en uitgefloten door honderden woedende en geƫmotioneerde Amersfoorters. Dat de NVU in een stad met zo een beladen oorlogsgeschiedenis mocht demonstreren, werd door velen als ronduit schandalig ervaren.


Ook bleek de toezegging en belofte van de burgemeester om tegen racistische en niet toegestane symbolen en uitlatingen op te treden niet veel meer dan een loze toezegging. Op onderstaande foto´s zie je een aantal symbolen, waarvan de politie kennelijk de betekenis is ontgaan. Zie toelichting hieronder. Ook tegen beledigende, bedreigende, nazi- verheerlijkende en haatzaaiende leuzen als `Nationaal - Socialisme Nu!´, `Combat 18 Terrormachine´, `Dood aan Israel´, `Wehrmacht - Soldaten, Heldentater´ werd niet opgetreden. En omringd door tientallen ME´ers mocht Arnoud Kuipers, de leider van Blood & Honour Vlaanderen, een speech houden waarin hij stelde dat nationaal-socialisme de oplossing is voor alle problemen.

Ondanks de enorme hoeveelheid politie werd de route van de neonazi's geblokkeerd nog voordat deze vertrokken waren. Het koste dan ook de nodige tijd om de route vrij te maken en de nazikliek van de NVU vertrok daardoor met behoorlijke vertraging. Vergezeld van honderden boze Amersfoorters, waaronder veel gemeenteraadsleden, werd de racistische boodschap van de NVU volledig overstemd met gastoeters, leuzen en fluitjes en leidde hun aanwezigheid tot veel vertraging van de nazimars. Halverwege de route werd de nazimars geheel tot stilstand gedwongen: een zitblokkade versperde de
doorgang. Noodgedwongen werden de nazi's omgeleid en hun route werd drastisch ingekort. Daarnaast stonden zij 3 kwartier te wachten voordat de politie de demonstratie beĆ«indigde en de groep neonazi´s met gestreken vlaggen naar het Stationsplein liet lopen.

Terug op het station was de deceptie van gezichten van de neonazi´s af te lezen, dit was duidelijk niet de dag geworden die zij voor ogen hadden. Nogmaals uitgefloten verlieten zij halsoverkop de stad. Dankzij de aanwezigheid van vele Amersfoorters, jong en oud, is het duidelijk geworden dat neonazi's en hun walgelijke gedachtegoed niet welkom zijn.

Amersfoorters, ga zo door!

Symbolen die werden meegedragen: de Zwarte Zon (een NS-symbool), de lettercode 88 (dat staat voor 2x de 8ste letter van het alfabet en zo Heil Hitler uitdrukt), het White Power-symbool (in de context van deze demonstratie zeker racistisch en discriminerend), een vlag met het symbool van de neonazistische terreurorganisatie Combat 18 (de 1 en de 8 staan voor de eerste en achtste letter van het alfabet, dus AH, Adolf Hitler). Op een t-shirt van een demonstrant was die cijfercode wel afgeplakt, maar om dan vervolgens een metersgroot spandoek met het beeldmerk van diezelfde neonazi-bende toe te laten is tamelijk bizar.