woensdag 14 november 2012

NVU-manifestatie: weinig interessant

10 November manifesteerde de neonazistische Nederlandse Volks-Unie (NVU) in Arnhem. Opnieuw geen toevallige datum, gezien de NVU traditiegetrouw rond deze tijd van het jaar de Hitlerputsch van 8 en 9 november 1923 herdenkt.

LaatZeNietLopen had vooraf al aangegeven de gedecimeerde NVU momenteel niet zo serieus te nemen, en dus geen tegenprotest te organiseren. Maar burgemeester Krikke besloot - bij wijze van reflex - toch het noodbevel, dat ze klaar had liggen, in werking te stellen. Zo waren er politieagenten op elke hoek van de straat aanwezig om journalisten en voorbijgangers op hun identiteitspapieren te controleren.


Op en voor de trappen van de de Willibrorduskerk stelden zich braaf 24 NVU'ers op, met 7 vlaggen en 2 spandoeken. Daaromheen fotografen, politie en enkele zwijgende omstanders. Om 13:00 uur ving NVU-voorman Constant Kusters aan met zijn openingstoespraak, waarna de weinig charismatische Gerard Bruins en Peter van Egmond ook hun speeches mochten oplezen. Opnieuw probeerde de NVU met een 'populair' thema, "Doodstraf voor kinderverkrachters en moordende pedofielen" de sympathie van de buurt te krijgen, maar deze bleef uit. Kusters fantaseerde hardop over het ophangen van pedofielen en insinueerde zijdelings dat er ook iets mis is met homofilie, "maar daar hebben we het deze keer niet over". Na 25 minuten bleek het alweer genoeg voor Kusters en co, want de manifestatie werd beëindigd, waarna er kort nog wat journalisten te woord werden gestaan. Tenslotte reed het hele gezelschap in auto's weer weg om 13:40 uur.

De manifestatie valt samen te vatten als een weinig interessante actie, opgebouwt saaie speeches, NVU'ers met lange gezichten en te veel vlaggen. Maar volgens Kusters is het allemaal onderdeel van een nieuwe strategie, namelijk met minder mensen en minder moeite (minder lopen) toch media-aandacht voor hun standpunten krijgen. Die aandacht was echter vrij beperkt, enkele lokale media publiceerden een kort bericht.

Ondertussen laat de NVU op haar site weten een nieuwe manifestatie voor te bereiden voor 2013, als mogelijke optie voor een locatie wordt Amsterdam genoemd. Het zal ons benieuwen.

maandag 5 november 2012

Neonazi-manifestatie in Arnhem

Op zaterdag 10 november 2012 wil de extreemrechtse Nederlandse Volksunie (NVU) een stilstaande manifestatie houden in de wijk Plattenburg in Arnhem. Tussen 13:00 en 15:00 uur vindt deze plaats op de parkeerplaats voor de kerk op Oude Velperweg ter hoogte van de Schaapsdrift. De NVU-ers zullen aanreizen via Station Arnhem Presikhaaf en dan over de Schaapsdrift naar de manifestatieplek  lopen, zo staat te lezen op de NVU-website.

Demonstraties van de NVU zijn een vrijplaats voor de verheerlijking van het nazi-gedachtegoed en het uitdragen van racistische ideeën, daarom roept LaatZeNietLopen al jaren op tot protest wanneer de NVU de straat op gaat. Samen met buurtbewoners proberen we dan de ruimte voor neonazi's zo klein als mogelijk te maken. Dat gebeurd door de NVU te overstemmen met lawaai en leuzen, maar bijvoorbeeld ook door ludieke acties en zitblokkades.

Mede onder invloed van de vele tegenprotesten van de afgelopen jaren zijn de demonstraties van de NVU enorm in deelnemertal gedaald. Hadden we eerst te maken met tientallen tot zelfs meer dan 100 neonazi's uit binnen- en buitenland (en van verschillende organisaties) die een ronde door een stad liepen, nu zijn er nog slechts 15 NVU-leden die statisch naar een paar toespraken luisteren.

Protest tegen de NVU in de stad Arnhem is echter problematisch. Door de in Arnhem veelvuldig voorkomende NVU-demonstraties zijn de gemeente en de politie zeer ingespeeld op de situatie. In de regel wordt uit alles de kast gehaald om de dag gecontroleerd te laten verlopen. De burgemeester vaardigt een zeer uitgebreid noodbevel uit, welke de politie vrij spel heeft en waar de gemeenteraad geen controle op kan uitoefenen. Dit heeft er in het verleden toe geleid dat buurtbewoners en NVU-tegenstanders massaal werden gearresteerd voor kleine zaken als het niet kunnen tonen van ID of het zich begeven in het noodbevelgebied. Deze harde lijn van de Arnhemse politie maakt de speelruimte voor mensen die tegen het racisme van de NVU willen protesteren erg klein. LaatZeNietLopen heeft daarom de demonstraties van de NVU in Arnhem altijd (min of meer) gelaten voor wat het was.

Ook deze keer zien we geen reden om ons beleid daarin aan te passen. Bovendien is LaatZeNietLopen er van overtuigd dat de dreiging vanuit NVU-manifestaties tegenwoordig veel minder serieus te nemen is dan voorheen. De aantrekkingskracht op andere neonazi-groepen is bijvoorbeeld geheel verdwenen. De manifestaties zijn korter, hebben veel minder deelnemers, zijn minder wervend van aard en hebben minder impact doordat ze op één plek plaats vinden. Met het ontbreken van andere neonazi-groepen zijn de manifestaties ook beduidend minder intimiderend voor omstanders en de buurt.

Het blijft echter zeer ongewenst, zo'n neonazi-manifestatie in de buurt. Maar laat je niet uit jouw buurt wegjagen door dit groepje racisten en het politie-circus hieromheen. Onze support gaat dan ook uit naar de bewoners van Arnhem, met name de direct omwonenden. Mensen kunnen contact met ons opnemen via info@laatzenietlopen.nl als ze vragen hebben of gewoon hun verhaal kwijt willen. Laat het ook weten als de NVU bijvoorbeeld flyers en stickers heeft achtergelaten in jou buurt.

Succes!

LaatZeNietLopen