woensdag 30 maart 2011

Brief aan College van B&W en gemeenteraad Ede

Beste leden van het College van B&W en de gemeenteraad Ede,

Naar aanleiding van de demonstratie van de Nederlandse Volks-Unie van zaterdag 26 maart jl in Ede het volgende;

Het door de burgemeester ingezette noodbevel, het zwaarste openbare ordehandhavingmiddel op de `voetbalwet´ of de noodtoestand na, is niet publiekelijk bekend gemaakt. Dit is wel een vereiste volgens de Gemeentewet. Inwoners van Ede en omstreken moeten weten waar ze aan toe zijn, wat ze kunnen verwachten die dag. Op de website van de gemeente Ede staat: "De kans bestaat dat de burgemeester daarvoor een noodbevel uitvaardigt". Er staat niet dat die van kracht zou zijn op zaterdag 26 maart en al helemaal niet, zoals op de zaterdag uitgereikte gebiedsverboden staat, dat het noodbevel ook al op vrijdag 25 maart van kracht zou zijn. Kortom, hier is minimaal onzorgvuldig gehandeld met alle gevolgen van de bescherming van burgerrechten van dien.

Door de focus op de omstanders verzuimde de politie die de demonstratie begeleidde ons inziens in te grijpen bij een aantal strafbare uitingen. De burgemeester had voorafgaand aan de demonstratie nog wel aangegeven geen discriminatie, belediging en racisme te tolereren. Hij had hiervoor ook voorwaarden gesteld aan de NVU. Op zaterdag 26 maart bleek daar niets van.

De Hitlergroet
Door een aantal deelnemers in de demonstratie van de NVU werd de Hitlergroet gebracht. In de context van een demonstratie door rechts-extremisten is dit strafbaar. De voorzitter van de NVU zette hiertoe aan door zijn speech af te sluiten met het woord `Heil´. De demonstranten beantwoordden dit met gejuich en `Heil´-geroep.

Er werden diverse leuzen geroepen die variaties waren op leuzen uit het Derde Rijk en die het nationaal-socialisme verheerlijkten, zoals de leuze `Vrij, sociaal en nationaal´ en `Hier marschiert die Nationale Widerstand´. In het Nederlands werd de leus `Nederland voor de Nederlanders, eigen volk eerst!´ geroepen. `Eigen volk eerst´ was niet zo lang geleden strafbaar in Nederland. Waarom zou dat veranderd zijn? Ook werd er geroepen `Ali B en Mustafa, ga terug naar Ankara´. Door nota bene een ordedienstlid van de Nederlandse Volks-Unie werd de leus `Hophophop, Joden aan de strop´ gescandeerd.

NVU-stoet met links Atkinson in
beige jas en voor kopspandoek
Kusters met megafoon
 Symbolen
Er werd een vlag met een Keltisch Kruis meegedragen. In de context van een demonstratie door rechts-extremisten staat dit voor `White Power´, de `suprematie van het blanke ras´. Voor enkel het symbool `White Power zijn in het verleden mensen veroordeeld. De context van een demonstratie versterkt de strafbaarheid hiervan alleen maar. Er kan immers geen twijfel bestaan hoe deze uiting bedoeld wordt.

Kledingmerk 'Onsdapper' met
daarin de letters NSDAP.
Ook werden er diverse symbolen meegedragen, zoals het Duitse IJzeren Kruis op een `Reichkriegsfahne´. Commentaar lijkt ons hier overbodig. Een zwarte vlag met een gekruist hamer en zwaard in het rood is niet eens een verhulde verwijzing naar het Derde Rijk; het is een exacte kopie van wat in Hitlers tijdperk de symbiose tussen de arbeider en de soldaat moest uitbeelden. Ook het logo van het extreemrechtse kledingmerk `Onsdapper´ was te zien. In die naam zit nauwelijks verhuld de naam `NSDAP´...

Duitse neonazi´s liepen met het spandoek `Dritte Front´ en een tekst van Ernst Junger. Ze scandeerden `Hier marchiert das Dritte Front´. We gaan u niet vermoeien met de biografie van Ernst Junger en het `Schwarze Front´ van de gebroeders Strasser die ook de term `Dritte Front´ gebruikte. De context is u duidelijk.

Britse neonazi's (RVF) met
'Smash ZOG'-spandoek
Een ander gebruikt symbool was de afkorting `ZOG´ dat een neonazi-code is voor `Zionist Occupation Government´, een zwaar beladen antisemitische term om uit te beelden dat volgens de neonazi´s `de Joden´ of `Zionisten´ in de hele wereld aan de touwtjes trekken. Voor de goede orde, de tekst op het spandoek luidde `Smash ZOG´, vernietig... de Joden.

Toespraken
De Britse neonazi Mark Atkinson spreekt. Deze man, lid van de neonazistische terreurgroep Racial Volunteer Force (RVF) en voormalig activist van de Britse afdeling van de Ku Klux Klan, werd in 2005 tot vijf jaar gevangenisstraf veroordeeld wegens het aanzetten tot rassenhaat. In Ede speechte hij over de ´14 words´, de nazi-codering voor de leus `We must secure the existence of our people and a future for White Children´. Atkinson sprak ook over `ZOG´ en dat die `regering omvergeworpen moest worden´. Verder was iedereen in de `beweging´ die niet tegen Joden en homo´s is, een verrader.

De voorzitter van de NVU, Kusters, spreekt in zijn speech over `massale remigratie´, wat feitelijk neerkomt op etnische zuiveringen. In combinatie met passages over de `ondergang van het vaderland´ en de jaren 20 en 30 van de vorige eeuw een macaber beeld. Bovendien krijgt de opa van PVV-leider Wilders ervan langs dat-ie trots zou zijn geweest omdat hij SS´ers en NSB´ers zou hebben gemarteld. En dat mag niet van de NVU. Martelen wel (getuige eerdere opmerkingen over ophanging met pianosnaren van kamerleden die voor het Generaal Pardon stemden), maar van SS´ers en NSB´ers moet je afblijven. (...). Kusters repte ook nog van `een vuist maken om de echte bezetter van Europa eruit te schoppen´. Hij bedoelde de Joden...

Een aantal van bovenstaande momenten waren wel degelijk rijp om in te grijpen. In plaats daarvan hield de politie zich bezig met het controleren en aanhouden van mensen op grond van uiterlijke kenmerken, geweldsmisbruik door agenten in burger en het schenden van het recht op vrijheid van meningsuiting, vrijheid van betoging, het recht op privacy en het recht op bewegingsvrijheid. LaatZeNietLopen zal het nooit normaal vinden dat het recht op een tegengeluid, zoals het blazen op een fluitje of het recht om een protestbord omhoog te houden, door de lokale overheid wordt ingeperkt. Een inwoner van de wijk kreeg zelfs een gebiedsverbod uitgereikt! Zo werd de neonazi´s ongewild wel heel veel macht toegedicht die zaterdag in Ede!

Graag zouden wij van de leden van het college en de raadsleden een antwoord horen op de volgende vragen;
Waarom is er niet ingegrepen bij de Hitlergroet en andere hierboven potentieel strafbare uitingen en gedragingen?
Is er aangifte gedaan wegens het brengen van de Hitlergroet of wordt dat alsnog gedaan?
Hoeveel mensen hebben op vrijdag 25 en zaterdag 26 maart een gebiedsverbod
uitgereikt gekregen?

Overigens worden er minstens twee van de arrestanten die vielen onder (protesterende) omstanders die dag vervolgd en moeten binnenkort voor de politierechter verschijnen en hebben, voor zover wij weten, twee van de in totaal negen arrestanten een schikkingsvoorstel gekregen, één van maar liefst 250 euro.

Graag zien wij uw antwoorden en verdere opmerkingen tegemoet.

Met vriendelijke groet,

LaatZeNietLopen.nl

zaterdag 26 maart 2011

Edenaren bedankt!

Vandaag, 26 maart 2011, liepen de nazi's van de NVU door de straten van Ede. Ondanks de massaal aanwezige politie en een noodbevel, vonden toch een aantal Edenaren en anderen de mogelijkheid om hun woede over de nazi-mars te uiten. Zo hadden meerdere bewoners van huizen langs de route een poster achter hun ramen gehangen met de duidelijke leus: "Neo-nazi's niet welkom!" Ook waren langs de route posters geplakt met de boodschap "Geen racisten in onze wijk".


Tijdens de demonstratie hebben tegenstanders van de nazi's op verschillende plekken de mars proberen te verstoren door het laten horen van een duidelijk tegengeluid. Ze bliezen op fluitjes en riepen "nazi's oprotten!". Bij de aanvang van de demonstratie werden de nazi's getrakteerd op een regen van bananen door een ludieke actie van het 'Nationaal Bananen Front' Zo protesteerden zij, verkleed als apen, tegen de import van buitenlandse bananen in Nederland. "Nur Niederländische Bananen! Es muss Ordnung geben!".


Tijdens een toespraak van de NVU op het Beatrixplein werd een buurtbewoonster zo kwaad over hetgeen gezegd werd, dat zij naar de nazi's toe liep om een tegenwoord te geven. Ze moest door de politie beschermd worden tegen de aggressieve neo-nazi's. Wat nou vrijheid van meningsuiting?

De NVU liep met ongeveer 70 nazi's hun rondje door het stationsgebied van Ede. Er werd wederom weer duidelijk een vrijplaats gecreerd voor nazisme. Zo werd door een van de nazi's de hitlergroet gebracht. De politie liet dit gewoon gebeuren, terwijl anti-fascisten die hun ongenoegen over de nazi's wilden uiten werden opgepakt of met een gebiedsverbod weggestuurd.

Ook spreekt de Britse neonazi Mark Atkinson. Deze man, lid van de Racial Volunteer Force en voormalig activist van de Britse afdeling van de Ku Klux Klan, werd in 2005 tot 5 jaar gevangenisstraf veroordeeld wegens het aanzetten tot rassenhaat.

Het is vandaag weer pijnlijk duidelijk geworden dat demonstraties van de NVU niets te maken hebben met vrijheid van meningsuiting. De nazi's worden vrij gelaten in het doen van strafbare, schokkende uitingen. Buurtbewoners en omstanders die hun ongenoegen hierover uiten worden door de massaal aanwezige politie geintimideerd en weggestuurd, of zelfs gearresteerd.

Iedereen die vandaag aanwezig was om tegen de nazi's te protesteren: bedankt!

Tot de volgende keer!
LaatZeNietLopen

Lees meer
Protesteer tegen de nazi-mars!
Alles nog eens op een rijtje

Zaterdag 26 maart demonstreert de neonazistische NVU in Ede. LaatZeNietLopen! roept op voor een stevig tegenprotest: "Kom vanaf 13:00 uur naar het Stationsplein (station Ede-Wageningen) waar de NVU verzamelt of kies een plekje langs de route. Neem zo veel mogelijk herrie en vrienden en vriendinnen mee en overstem hun racistische boodschap!" Je kunt natuurlijk ook je eigen vorm van protest verzinnen!

Route
De nazi-mars zal lopen vanaf station Ede-Wageningen (Stationsplein) over de Keetmolenweg, Stationsweg, Ariënsweg, Prins Bernhardlaan, Prins Hendriklaan, Anna van Burenlaan, Beatrixlaan, Larixlaan, Zuidelijke Spoorstraat, Prins Bernhardlaan, Ariënsweg, Stationsweg, Keetmolenweg, eindpunt is Stationsplein.


Protesteer tegen de nazi-mars 26 maart 2011 weergeven op een grotere kaart

Politie
Er zal zaterdag veel politie op de been zijn om de demonstratie van de neonazi’s te beschermen. Laat je echter niet afschrikken! Let op je vrienden en vriendinnen en blijf bij elkaar. Blijf alert! De burgemeester heeft afgelopen week aangekondigd eventueel een noodbevel uit te vaardigen, dit geeft de politie meer bevoegdheden dan gebruikelijk. Agenten kunnen om je ID vragen en je fouilleren, dit geld voor een ruim gebied rondom de demonstratie-route. Weigering of het niet kunnen tonen van een ID-bewijs zal leiden tot aanhouding. Ook kunnen ze je opdracht geven je te verwijderen. Ga dan met je groep ergens anders staan, bijvoorbeeld elders langs de route van de neonazi’s.
In het ergste geval grendelt de politie de hele wijk af en laten ze (naast neonazi's) alleen bewoners toe. Wees slim!

Belangrijke nummers
We hebben een info-telefoonnummer (niet meer bereikbaar) dat vanaf 11:30 uur die dag bereikbaar is voor alle vragen betreffende de NVU-demonstratie en de tegenprotesten. Eventueel kun je zelf ook nuttige informatie aan ons doorgeven. We geven ook updates door via twitter, handig als je mobiel internet hebt, check www.twitter.com/laatzenietlopen.

Mocht je een arrestatie zien, bel dat door (tel. niet meer bereikbaar). Mocht je onverhoopt zelf gearresteerd worden, bel dan hetzelfde nr. als je weer vrij wordt gelaten (waarschijnlijk eind van de middag). Verklaar niets over jezelf of anderen, werk niet mee aan je eigen schuldigverklaring. Betaal of pin geen boetes die de politie je voorhoudt, als je de acceptgiro thuisgestuurd krijgt, mail ons dan en we zorgen voor een advocaat en zullen proberen je kosten te vergoeden. Mocht je in verzekering (onwaarschijnlijk) worden gesteld, vraag dan om je voorkeursadvocaat, dat is Advocaat Frans Huijbers uit Nijmegen.

Er is natuurlijk nog een heleboel te vertellen over de NVU. Surf daarvoor rond over onze site en fris je geheugen op waarom het ookalweer zo belangrijk is om tegen die neonazi's de straat op te gaan. Of kijk anders nog even naar dit filmpje:Veel succes en maak de ruimte voor de nazi's zo klein als mogelijk. Laat ze niet lopen!

vrijdag 25 maart 2011

Meld discriminatie bij Artikel 1

Het antidiscriminatiebureau Artikel 1 voor Gelderland-Midden in Arnhem roept mensen op om melding te doen van discriminatie, belediging, extreemrechtse leuzen, symboliek, toespraken of wat u ook stoort aan de mars van de neonazi´s van de Nederlandse Volks-Unie. Dat kan via de website: http://www.art1gelderlandmidden.nl/klachtenformulier

U kunt ook direct aangifte doen bij de politie. Het voordeel van een klacht indienen via Artikel 1 is dat zij u begeleiden en de klacht of aangifte toetsen aan de anti-discriminatiewetgeving in Nederland. U kunt ook foto´s, video of geluidsopnames aan hen sturen.
'Hitler van Keulen' komt naar Ede

Voorzitter Kusters van de Nederlandse Volks-Unie heeft de beruchte Duitse neonazi Axel Reitz uitgenodigd om te komen spreken tijdens de mars in Ede op zaterdag 26 maart.

Axel Reitz
Zijn 'carrière' als neonazi begon toen hij als 15-jarige mede-oprichter was van de Kameradschaft Köln, later Kameraadschap Walter Spangenberg, genoemd naar een vermoord leider van de Sturmabteilung (SA), de ordedienst van Adolf Hitler's Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (NSDAP). Tien jaar geleden werd Reitz leider van dit genootschap. Reitz is een netwerker, zowel op het internet als met fysieke contacten. Hij vindt Saddam Hoessein als "oosterse versie van Adolf Hitler" een sympathiek man. In 2005 is Reitz in de Duitse deelstaat Noord-Rijnland-Westfalen één van de kandidaten op de lijst van de Nationaldemokratische Partei Detschlands (NPD). Axel Reitz werd door een Duitse rechtbank veroordeeld voor het bij een betoging dragen van nazistische symbolen, en werd ook veroordeeld voor diefstal en bezit van verboden wapens. Op 9 september 2005 werd hij voor demagogische uitspraken bij de bouw van een moskee veroordeeld tot een gevangenisstraf van 21 maanden. "Het nationaal-socialisme is het enige zaligmakende geloof voor onze mensen", zegt Reitz. Hij meent dat God Adolf Hitler naar de aarde gestuurd heeft. Voor politieke tegenstanders heeft hij het volgende in petto: "op een dag op het marktplein (staan) en doodgeschoten (worden)."

Kusters (links) op treurmars voor
'zwarte weduwe' Rost van Tonningen
Kusters zelf is de onbetwiste leider van de 'strafbladenparade' die in Ede gaat demonstreren tegen 'criminaliteit'. Al een jaar of 20 neonazi, in 1993 geweld, bedreigingen en vernielingen tegen zijn buren (en bier door de brievenbus, een PVV'er avant la lettre), een politie-inval waarbij twee pistolen en munitie in een stofzuiger bij Kusters werden gevonden en uiteindelijk leidde de opstapeling van geweld tegen voorbijgangers, tegenstanders en buitenlanders tot een gevangenisstraf van een half jaar. In 2004 moest hij nog drie maanden met een electronische enkelband onder huisarrest. Naast al dat geweld blinkt Kusters uit in walgelijke en beledigende, ronduit fascistische uitspraken. Zo stelde hij de parlementariërs die voor het 'Generaal Pardon' stemden, ophanging door middel van pianosnaren in het vooruitzicht, een favoriet executie- en martelmiddel van de nazi´s uit het Derde Rijk.

Alwin Walther (rechts) in zijn jonge jaren
Alwin Walther is ook zo'n portret; leider van de beruchte groep 'Nationaal- Socialistische Actie', een groep doorgeradicaliseerde extreemrechtse Gabbers, die zich eerst 'Jeugd Storm Nederland' noemden, naar de jongerenbeweging van de NSB. Het wordt saai; geweld, meer geweld, nog meer geweld en een feestje op bevrijdingsdag onder het motto '60 jaar bezetting', analoog aan de 'islamisering van Nederland' van de PVV. Walther komt ook, en zal zijn mede-recidivisten ongetwijfeld toespreken.


Olav Schollaardt
 'Hoofd ordedienst' Olav Schollaardt is vooral goed in het verstoren van de orde, zowel op straat, in zijn tuin als op internet. Hakenkruisvlag in zijn woonkamer, barbecues bij hem thuis voor extreemrechtse jongeren waar de Hitlergroet wordt gebracht, verkleedpartijen in nazi-uniformen. En zaterdag mag-ie weer de straat op met een heuse ordedienstband. Zijn vrouw loopt ook altijd gezellig mee.

Michael Krick
En zo kunnen we nog wel even doorgaan; Michael Krick, ook ordedienst, een Duitse neonazi die helaas in Nederland is komen wonen. Op een clandestiene bijeenkomst van de NVU riep hij op om aanslagen te plegen op rechters en officieren van justitie. Hij is ook groot voorstander van het oprichten van gewapende fascistische terreurcellen. En geweld? Ja, natuurlijk.

Laat ze niet lopen!

woensdag 23 maart 2011

LaatZeNietLopen onthult originele demonstratie-aanvraag NVU

De actiegroep LaatZeNietLopen.nl heeft de hand weten te leggen op de originele demonstratie-aanvraag van de Nederlandse Volks-Unie in Ede van komende zaterdag 26 maart.

Pagina 1 van de demonstratie-aanvraag
 
Pagina 2 van de demonstratie-aanvraag

Pagina 3 van de demonstratie-aanvraag

Op 2 maart vraagt de NVU haar optocht aan. Ze geven aan dat er vlaggen en trommels worden meegedragen. De lugubere trommels, die het marsritme aan moeten geven, en de vlaggen, geven de demonstratie een beladen karakter; je waant je in een documentaire over de NSB. Hoewel de NSB naar de standaard van de NVU eigenlijk te soft was; de demonstranten van de NVU identificeren zich liever met de beruchte Sturm Abteilung (SA). Zo kun je op internet lezen dat de nazaten van de nazi´s "de straten schoon willen marcheren".

Wat verder opvalt is dat de NVU in de aanvraag niet rept over de leus `Geen integratie, geen assimilatie, maar remigratie´, die wel in haar persbericht op internet is terug te vinden. Misschien vonden ze het te bont om bij de gemeente openlijk te pleiten voor etnische zuivering, alle buitenlanders uit Nederland verwijderen? Want dat is waar `Geen integratie, geen assimilatie, maar remigratie´ op neer komt. Strafbaar bovendien.

Het is de NVU ten voeten uit; hun ware aard verhullen. LaatZeNietLopen onthult daarom deze demonstratie-aanvraag, zodat iedereen kan lezen hoe de NVU zich presenteert. En achteraf willen we niet geconfronteerd worden met juichkreten van de neonazi´s op internet over de datum; Op 26 maart 1942 begonnen de eerste massa-vergassingen van Joden in Auschwitz. Dat staat te lezen in de dagboeken van Joseph Goebbels, één van de helden van de voorzitter van de NVU. In het geval van de NVU bestaat geen toeval.

Kijk voor foto´s en meer nieuws op http://www.laatzenietlopen.nl/,
http://www.laatzenietlopen.hyves.nl/, www.youtube.com/laatzenietlopen, of volg ons op Twitter www.twitter.com/laatzenietlopen en Facebook

dinsdag 22 maart 2011

Film: Laat ze niet lopen!
Wat doet LZNL precies? Een actie-overzicht van de afgelopen jaren.

Route NVU-demonstratie aangepast

De gemeente Ede heeft de route van de nazi-mars enigzins aangepast. Het volgende staat daarover op de site van de gemeente:

"De demonstratie begint op het Stationsplein, van waaruit men via de Keetmolenweg en de Stationsweg de Ariënsweg ingaat. Vervolgens loopt men linksaf de Prins Bernhardlaan over en gaat men via de Prins Hendriklaan rechtsaf de Anna van Burenlaan op. Men loopt verder over de Beatrixlaan en gaat over het spoor op de Larixlaan direct rechtsaf de Zuidelijke spoorstraat op. Deze loopt men uit tot de Prins Bernhardlaan. Deze steken ze over de Ariënsweg in en daarna weer via de Stationsweg en de Keetmolenweg naar het eindpunt aan het Stationsplein. De demonstratie eindigt uiterlijk om 17.00 uur."


Ook wordt aangegeven dat er een kans is dat de burgemeester een noodbevel uitvaardigt, wat de politie veel meer bevoegdheden geeft. LaatZeNietLopen heeft al de nodige ervaring met noodbevelen en noodverordeningen, het betekend meestal dat het met de rechten van de mensen die tegen de neonazi's
willen protesteren niet zo nauw wordt genomen Een noodbevel was bijvoorbeeld ook vorig jaar in Arnhem uitgevaardigd, zie: http://laatzenietlopen.blogspot.com/2010_01_01_archive.html.
Ongetwijfeld later meer hierover...

Lees het hele artikel op http://www.ede.nl/bestuur/nieuws/nieuwsberichten/artikel/afspraken-en-maatregelen-voor-demonstratie-nvu/.
Inwoners Ede bezorgd maar strijdbaar

De afgelopen dagen hebben Edenaren en vrijwilligers van LaatZeNietLopen posters en flyers verspreid om op te roepen tegen de demonstratie van de Nederlandse Volks-Unie (NVU) op zaterdag 26 maart. Alle bewoners langs de route van de nazi-mars zijn geïnformeerd. Velen van hen lieten weten bezorgd te zijn en vroegen zich af wat de burgemeester doet om hen te beschermen?Dat er reden tot zorg is bleek door de vele stickers die de NVU in Ede had geplakt; teksten als `Besatzer Raus´ en `So wie Sie Kämpften...Kämpfen Wir für Deutschland´ samen met de afbeelding van een Duitse soldaat uit de Tweede Wereldoorlog zijn te walgelijk voor woorden. De Duitse bezetter keert terug in
Ede...

Verwijderde nazi propaganda

Gemeenteraadsleden in Ede weten niet goed hoe om te gaan met de neonazi´s van de NVU; variërend van doodzwijgen tot direct ingrijpen ("klemzetten en afvoeren") beraden ze zich nog over hoe de inwoners van Ede te beschermen.

De vraag is; wat doet de burgemeester om zijn inwoners te beschermen tegen de psychische en fysieke terreur van de neonazi´s?

Kijk voor foto´s en meer nieuws op http://www.laatzenietlopen.nl/, http://www.laatzenietlopen.hyves.nl/, www.youtube.com/laatzenietlopen, of volg ons op Twitter www.twitter.com/laatzenietlopen en Facebook
Informatie op de dag zelf

Kom je zaterdag 26 maart naar Ede op te protesteren tegen de nazi-mars? Noteer dan dit infomatie-telefoonnummer: (niet meer beschikbaar). Vanaf 11:30 uur die dag zijn wij bereikbaar voor alle vragen betreffende de NVU-demonstratie en de tegenprotesten. Eventueel kun je zelf ook nuttige informatie aan ons doorgeven.

We hebben ook een sms-info-service die korte berichten stuurt over het verloop van de nazi-mars, bijvoorbeeld waar de NVU zich op dat moment bevind op de route. Je kunt je voor deze sms-service inschrijven door een mailtje te sturen naar info(at)laatzenietlopen.nl met daarin jou mobiele telefoonnummer. Zet in het onderwerp "aanmelding sms-info-service Ede". We zullen jou nummer uiteraard niet voor andere doeleinden gebruiken.

Verder zijn we ook te volgen op facebook en twitter, waar we ook up-to-date informatie zullen geven. Zie: http://twitter.com/laatzenietlopen

Mocht je getuige zijn van een arrestatie, bel dat dan door aan het arrestantenteam (tel. niet meer beschikbaar) (ook vanaf 11:30 uur bereikbaar). Word je onverhoopt zelf gearresteerd, de Advocaat is Frans Huijbers uit Nijmegen, vraag naar hem en verklaar verder niets.

Tot 26 maart in Ede! Succes!

woensdag 16 maart 2011

Neonazi’s de straat op, inwoners van Ede en omgeving maken zich op voor protest

De NVU kiest wederom een beladen datum: Op 26 maart 1942 begonnen de eerste massavergassingen van Joden in Auschwitz.

Op zaterdag 26 maart wil de Nederlandse Volks-Unie, de oudste nationaal-socialistsche partij van Nederland, demonst
reren in Ede. De laatste acht jaar doen zij dat gemiddeld zo’n vier maal per jaar en het is de belangrijkste activiteit van de partij; hier ontmoeten de verschillende groepen extreem-rechtse aanhangers van de partij elkaar en versterken ze hun structuren. Er lopen groepen extreem-rechtse figuren mee met illustere namen als Combat 18, een internationaal neonazistisch terreurnetwerk, en de Nationaal-Socialistische Actie, een groep geradicaliseerde extreem-rechtse jongeren, die sterk antisemitisch zijn en een gewapende ‘blanke revolutie’ nastreven.

'Vrijheid van meningsuiting'
Door het recht op vrijheid van meningsuiting, in dit geval de vrijheid van demonstratie, te misbruiken, creëren zij een tijdelijke vrijplaats voor de verheerlijking van het nationaal-socialisme en het ongestraft uiten van allerlei racistische symboliek en leuzen. Onder wat voor motto de Nederlandse Volks-Unie ook de straat opgaat, dat is slechts een façade voor het intimideren van de bewoners van de stad waar zij demonstreren ‘Eigen volk eerst’, ‘Nationaal-socialisme Nu!’ en ‘Ruhm und Ehre fur die Waffen-SS’ ‘Landstormsoldaten, heldentater’ zijn dan de (Duitse) leuzen die geroepen worden.

Deze keer in Ede is er door de NVU, na jaren van onbegrijpelijke demonstratie-thema’s als ‘Tegen Plutocratie’, ‘Tegen casinokapitalisme’ of ‘Tegen het verdrag van Lissabon’, echter een klassiek racistisch motto gekozen: ‘Stop de multiculturele terreur! Stop immigratie nu!’. Hiermee grijpt de NVU terug op het racistische discours van één van haar voorgangers uit de jaren negentig van vorige eeuw, de in 1998 verboden fascistische partij CP’86, waar de huidige NVU-leider Kusters ook lid van was. Wie de persverklaring over de demonstratie in Ede leest, ziet dat de NVU niets anders wil dan een etnische zuivering van Nederland. In hun woorden ‘Geen integratie, geen assimilatie, maar remigratie’. Alle buitenlanders eruit dus, ondanks dat de NVU er omheen draait en hun stokpaardje ‘criminaliteit’ erbij haalt. Nu is de NVU natuurlijk de laatste die haar mond open moet doen; haar demonstraties zijn een parade van strafbladen wegens geweld, racisme en nog meer geweld. Als de NVU criminaliteit wil bestrijden, zou de eerste stap moeten zijn haar aanhang van de straat te houden!

In steden als Apeldoorn, Doetinchem, Bergen op Zoom, Zwolle, Amersfoort, Den Bosch en Venlo gingen de afgelopen jaren honderden mensen de straat op om hun woede over de nazi-mars door hun straten te uiten. Tientallen agenten van de mobiele eenheid moesten de neonazi’s beschermen. Keer op keer laat de lokale overheid zich gijzelen door het principe van de zogenaamde vrijheid van meningsuiting waarop deze neonazi’s zich beroepen, in plaats van in te grijpen bij racisme en fascisme en de inwoners van de stad te beschermen de intimidatie en psychische terreur van de neonazi-demonstratie. Telkens belooft de burgemeester na vragen van gemeenteraadsfracties of media in te grijpen bij racistische uitingen in een discriminerende context en nationaal-socialistische symboliek te verbieden, maar telkens wordt dit tijdens de demonstratie toch toegestaan. Het blijkt dat burgers zichzelf moeten beschermen. Wij roepen dan ook op tot een stevig en duidelijk tegengeluid.

Kom vanaf 13:00 uur naar station Ede-Wagening waar de NVU verzamelt. Probeer de neonazi’s met zoveel mogelijk lawaai (fluitjes, toeters, leuzen) te overstemmen! Of kies een plekje langs de route voor je eigen tegenprotest. Laat ze niet lopen!

Tweede Wereldoorlog
Het is natuurlijk niet zo dat het nodig is om de Tweede Wereldoorlog erbij te halen om de huidige neonazi’s te duiden, ware het niet dat zij zelf telkens verwijzen naar deze periode.

Constant Kusters, leider van de NVU kiest graag data uit die een nationaalsocialistische connotatie hebben. Zo is hijzelf getrouwd op 20 april, de verjaardag van Adolf Hilter. Over zijn politieke opvattingen bestaat dan ook geen twijfel. Hij zegt "privé nationaalsocialist" te zijn en dweept met Hitler. Op 2 juni 2007 houdt de NVU een treurmars naar het graf van de 'zwarte weduwe' Rost van Tonningen in Rheden, de eerste openbare nationaalsocialistische manifestatie in Nederland na de Tweede Wereldoorlog.

De politie laat het de NVU-demonstranten natuurlijk niet toe om met hakenkruisen rond te marcheren. Maar de betogers proberen wel zo ver mogelijk te gaan in hun racistische en nationaalsocialistische uitingen middels symboliek en leuzen op vlaggen, spandoeken en in spreekkoren. "Eigen volk eerst", "Nationaal-socialisme Nu!" en "SS-soldaten, heldentater" zijn bijvoorbeeld de leuzen die geroepen worden. De NVU voegt daar vaak ook nog een symbolische demonstratiedatum of route aan toe, zoals uit de volgende voorbeelden blijkt:
  • Op 24 maart 2001 wil de NVU van Duitsland naar Nederland marcheren op de route waar de Duitse Wehrmacht van Hitler Limburg binnenvielen. De datum ligt ook dichtbij de dag waarop de nazi's in 1933 de macht overnamen in Duitsland.
  • Op 11 november 2006 demonstreerde de NVU in Zoetermeer, 2 dagen na 9 november (de herdenking van de Kristalnacht, maar ook de datum van de (mislukte) putsch van Hitler in 1923, die de NVU altijd clandestien herdenkt).
  • Op 24 februari 2007 wordt in Doetinchem door de NVU gedemonstreerd net na de sterfdatum (23 februari) van Horst Wessel, de schrijver van de tekst van het NSDAP-lied. Na afloop van de demonstratie wordt dit lied zelfs gezongen zonder dat de politie ingrijpt.
  • Op 21 februari 2009 demonstreert de NVU in Amersfoort op de route die gevangenen, begeleidt door de nazi's, tijdens de Duitse bezetting naar Kamp Amersfoort moesten lopen. Na de demonstratie berichten neonazi´s triomfantelijk dat het hen is gelukt ‘om over de route van de minderwaardigen te hebben gelopen’…
  • Op 30 januari 2009 demonstreerde de NVU in Arnhem, om net als op 27 januari in Apeldoorn in 2007, de slachtoffers van de Holocaust beledigen en intimideren door op of rond de internationale herdenkingsdag van de bevrijding van Auschwitz de straat op te gaan met leuzen als "Nationaal-socialisme Nu!" en allerlei tekens en cijfercombinaties die verwijzen naar het Derde Rijk.
  • Op 12 juni 2010 demonstreert de NVU op de verjaardag van Anne Frank in Venlo.
Op 26 maart 1942 begonnen de eerste massavergassingen van Joden in Auschwitz, een zwaar beladen datum in de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. De Tweede Wereldoorlog heeft ook in Ede diepe wonden geslagen en haar sporen achtergelaten, getuige de monumenten ter nagedachtenis aan 44 verzetsmensen en ook die aan de tragische geallieerde bombardementen in 1944. Onder andere op de Stationsweg, waarlangs de neonazi’s van de NVU zullen marcheren, werden gebouwen met de grond gelijkgemaakt en kwamen in totaal 69 Edenaren om het leven. Dankzij het verzet in Ede overleefden overigens 65,4% van de Joodse inwoners van Ede de Duitse bezetting. Binnenkort, op 16 april, viert Ede haar bevrijding door de Canadezen, nu 66 jaar geleden.

De aanhangers van de NVU oefenen door te marcheren een psychische terreur uit op alle overlevenden en nabestaanden van slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog, kunnen op de openbare weg tijdens een publieke demonstratie mensen bedreigen en kwetsen die niet in hun wereldbeeld passen.

Het gaat er niet om wat er verboden is, of wat is toegestaan, waar het om gaat is dat dit soort demonstraties moeten worden beoordeeld op wat ze zijn; een verheerlijking van het nationaal-socialisme, terreur op de openbare weg en een rekruteringsmiddel voor racistische jongeren in Nederland.

Hieronder een aantal links naar fotopagina’s uit het antifascistisch vakblad Alert! van een aantal eerdere NVU-demonstraties. Zo krijg je een beeld van wat Ede te wachten staat;

1 juli 2006 Den Haag, Solidariteit met Iran:
http://www.xs4all.nl/~afa/alert/3_10/foto_nvu.html

30 september Arnhem:
http://www.xs4all.nl/~afa/alert/4_10/nvu2.html

Apeldoorn 27 januari 2007 en Doetinchem 24 februari 2007:
http://www.xs4all.nl/~afa/alert/1_11/doetinchem.html

7 april 2007 Oss
http://www.xs4all.nl/~afa/alert/2_11/oss.html

4 augustus 2007 Den Haag
http://www.xs4all.nl/~afa/alert/3_11/nvu.html

27 oktober 2007 Arnhem
http://www.xs4all.nl/~afa/alert/4_11/arnhem.html

1 maart 2008 Bergen op Zoom
http://www.xs4all.nl/~afa/alert/1_12/nvu.html

31 mei 2008 Oss
http://www.xs4all.nl/~afa/alert/2_12/oss.html

21 februari 2009 Amersfoort
http://www.xs4all.nl/~afa/alert/1_13/amersfoort.html
http://laatzenietlopen.blogspot.com/2009_02_01_archive.html

23 mei 2009 Den Bosch
http://www.xs4all.nl/~afa/alert/2_13/nvu_db.html
http://laatzenietlopen.blogspot.com/2009_05_01_archive.html

26 september 2009 Venlo
http://www.xs4all.nl/~afa/alert/3_13/venlo.html
http://laatzenietlopen.blogspot.com/2009_09_01_archive.html

zaterdag 12 maart 2011

Nazi-mars gepland in Ede
Protesteer tegen de NVU op 26 maart!

De extreemrechtse Nederlandse VolksUnie (NVU) heeft aangekondigd te gaan demonstreren in Ede. Net als voorgaande keren roept LaatZeNietLopen op tot het laten horen van een stevig tegengeluid langs hun route.

Kom ook protesteren op zaterdag 26 maart tegen de nazi-mars in Ede en overstem hun racistische boodschap met een oorverdovend kabaal! Neem zoveel mogelijk herrie (fluitjes, toeters) en vrienden en vriendinnen mee en kom vanaf 13.00 naar station Ede-Wageningen waar de NVU-demo begint of zoek een plek langs de route. Maak de ruimte voor de neonazi's zo klein als mogelijk!


De nazi-mars zal lopen (update 22/03) vanaf station Ede-Wageningen (Stationsplein) over de Keetmolenweg, Stationsweg, Ariënsweg, Prins Bernhardlaan, Prins Hendriklaan, Anna van Burenlaan, Beatrixlaan, Larixlaan, Zuidelijke Spoorstraat, Prins Bernhardlaan, Ariënsweg, Stationsweg, Keetmolenweg en eindpunt Stationsplein.


Protesteer tegen de nazi-mars 26 maart 2011 weergeven op een grotere kaart

Meer achtergronden: http://laatzenietlopen.blogspot.com/2011/03/neonazis-de-straat-op-inwoners-van-ede.html

Via deze website houden we je op hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Laat ze niet lopen!