vrijdag 16 december 2011

Uw legitimatie alstublieft!

Plaats van handeling: Kantonrechter Wageningen, december 2011

Plaats van delict: Ede, 26 maart 2011

Delict: ‘Het niet-voldoen aan de verplichting een identiteitsbewijs ter inzage aan te bieden’

Op 26 maart 2011 trekt een stoet neonazi’s, opgetrommeld door de Nederlandse Volks-Unie (NVU) door Ede. Buurtbewoners reageren geschokt en keren hun rug naar de demonstranten en hebben posters achter hun ramen gehangen met de tekst ‘Neonazi’s niet welkom!’. Er hangen zwarte linten aan de bomen in de straten waar de NVU’ers doorheen marcheren. Kliko’s met het deksel open en de tekst ‘Ideeënbus voor de NVU’, die buurtbewoners langs de route hadden gezet, waren uit voorzorg weggehaald door de politie. Je zou de neonazi’s maar eens voor het hoofd kunnen stoten!

Er heerste die dag in Ede een rustige, maar serieuze sfeer. Buurtbewoners gingen rustig, maar op duidelijke toon in discussie met de NVU’ers toen ze even stil stonden op een plein voor een aantal toespraken.

De burgemeester had een zeer streng noodbevel uitgevaardigd, wat strekte tot kilometers buiten het demonstratiegebied van de NVU. Er was een enorme politiemacht op de been, waaronder ook de nodige agenten in burger, waarover later meer. Je kunt je afvragen; leidt het optrommelen van zoveel agenten niet tot arrestaties die helemaal niet nodig zijn? Zo van, ze zijn er nu eenmaal, en dan moeten ze ook wat te doen hebben? Wellicht verkeerd voorgelicht op de briefing van die ochtend en enigszins opgedraaid de straat opgegaan?

Het portofoonverkeer tussen de politie-agenten van die dag laat het volgende beeld horen: veel te veel politie, die her en der werkeloos staan te wachten, of maar wat verkeer gaan regelen. Op een gegeven moment wordt er een busje ME naar een zogenaamd incident gestuurd. Ze verzuchtten vervolgens: “Er was al een agent te fiets, de situatie is alweer opgelost.” Waarop de meldkamer laat weten: “Ja, en zo zal het de hele dag gaan…”. Verder is er veel gedoe over de A-4’tjes met de noodbevelen. Er schijnen zo’n 1000 kopietjes te zijn gemaakt, maar die zijn telkens niet op de plek waar het nodig is. Dus agenten rijden van hot naar her met stapeltjes noodbevelen. Uiteindelijk worden er zo’n 40 aan omstanders uitgevaardigd. Kortom, de inschatting van hoe die dag zou verlopen, was al vrij vroeg gemaakt. Toch bleven met name de stillen actief.

“Racisten oprotten!”, dat riep u toch, vroeg de rechter aan de verdachte. De rechter leest het proces-verbaal voor: “U had kennelijk de intentie de demonstratie te verstoren. U kreeg een noodbevel uitgereikt. De verbalisant toonde zijn politie-legitimatie. U zei, ‘ik weet niet wie u bent’ en daarop bent u aangehouden. Klopt dat?”

De verdachte: “Nou, het was die dag heel rustig in Ede. Ik kwam aangelopen, de NVU’ers stonden een eind verderop een plein en ik riep ‘Racisten oprotten!’, vervolgens komt er een brede, kale man met een wit t-shirt aangelopen. Hij zag er net zo uit als zo’n demonstrant van de NVU.”

De rechter moet hard lachen.

De verdachte vervolgt: “Hij vraagt om mijn identiteitsbewijs. Ik heb mijn hand op mijn paspoort in mijn tas en wil die laten zien, maar vraag eerst aan de man wie hij is. De man flasht met zijn portemonnaie, ik zie niet wat het is. Dan komt er een man in een legerjas aangelopen en ze duwen mij in een politiebus. Ik roep nog naar omstanders dat ik mijn legitimatie wil laten zien, maar toch wordt gearresteerd! In de bus laat ik alsnog mijn legitimatie zien, maar ik wordt toch meegenomen. Hoe kon ik nou weten dat een agent mij om mijn legitimatie vroeg?”

“U werd dus uit de tegendemonstratie geplukt?”, bast de rechter.

“Er was helemaal geen tegendemonstratie! Ik had via Facebook gezien dat er racisten kwamen demonstreren in Ede en daar wilde ik mijn mening over uiten! Vervolgens wordt ik als een crimineel opgepakt en zijn mijn vingerafdrukken genomen!”, aldus de verdachte.

Dan de Officier van Justitie. Hij bladert langdurig in een bundel met wetteksten. Vermoedelijk op zoek naar de Wet Uitbreiding Identificatieplicht. Hij kan het niet vinden. “Eh, verdachte heeft geen legitimatie vertoond op een vordering, terwijl dat verplicht kan worden gesteld. Maar verdachte wist niet dat de politie-agent een politie-agent was. Dan hoef je daaraan niet zomaar te voldoen. Ik zou verdachte dan ook willen ontslaan van rechtsvervolging.”

De advocaat van de verdachte: “Ik eis vrijspraak voor mijn cliënt. Is het verplicht om je ID te laten zien? Nee. Het moet redelijkerwijs noodzakelijk zijn in het kader van het handhaven van de openbare orde in dit geval. Is het roepen van “Racisten oprotten!” verstoring van de openbare orde? Lijkt me juist heel goed om te roepen. Daarnaast heeft cliënt zich wel degelijk gelegitimeerd uiteindelijk en heeft cliënt aangegeven zich wel te willen legitimeren, maar dan wel aan een politie-agent. De vraag is dus, is het snel genoeg gegaan, die legitimatie? Kijk, het kenmerk van een stille is dat je die niet herkent als een politie-agent. Dus mijn cliënt heeft redelijk gehandeld door aan die man te vragen zich te legitimeren.”

De Officier: “Maar kijk naar de omstandigheden. Er was een demonstratie en er werd een leus geroepen. Op dezelfde plaats. Daaruit volgt een vrees voor verstoring van de openbare orde. We kunnen niet van de politie verwachten dat ze wacht tot de openbare orde wordt verstoord. En de man die verdachte om legitimatie vroeg, was wel degelijk een agent, maar niemand kon dat zien.”

De verdachte krijgt het laatste woord: “Wat ik vreemd vindt is dat er die dag in Ede de Hitlergroet is gebracht en White Powersymbolen waren te zien en dat daar niets mee gedaan is. En dat ik hier nu zit.”

De rechter: “Ja, hoor eens, ik zit hier niet om ideologieën tegen elkaar af te wegen.” Vervolgens haalt de rechter een oude zaak van hem aan, waar hij eens als politierechter in Arnhem mee te maken had, iets met een NVU-demonstratie en een ingetrokken vergunning voor een tegendemonstratie, volstrekt niet relevant). “Maar ik ben het eens met de Officier van Justitie; de openbare orde zou kunnen worden verstoord, er zou gedoe kunnen ontstaan. In het algemeen kun je stellen; waar de NVU verschijnt ontstaat rotzooi en tegengeluid. Op zich is het terecht dat de politie om een ID-bewijs vroeg. En er is te lang gewacht met het ding te laten zien. Maar in eerste instantie is de vraag, was het een politie-agent? Ik zie uiteindelijk geen wederrechtelijkheid en zeg: ontslag van rechtsvervolging.”

Geen vrijspraak dus, maar wel tevreden!

LaatZeNietLopen!
 
De ME-commandant en de activist 0-1!

Onlangs besloot het Gerechtshof in Den Bosch in de hoger beroepszaak van een verdachte een sectie-commandant van de Mobiele Eenheid en een lid van die sectie op te roepen als getuigen. Het ging hier namelijk om een sit-downactie op de route van de demonstratie van de Nederlandse Volks-Unie in Venlo in 2009 (ja, alweer een tijdje geleden dus). De drie rechters van het Hof wilden een betere voorstelling van de situatie, waarbij een stuk of zestien mensen op straat gingen zitten, zich met armen en benen inhaakten en riepen ‘No Pasaran!’. Had de commandant gevorderd, zo ja, hoe vaak en hadden de sit-downers dat kunnen horen? Verdachte had het in ieder geval niet gehoord. Maar werd eerder door de politierechter in Roermond wel veroordeeld wegens het niet opvolgen van een bevel van de politie.

En konden de blokkeerders nog opstaan en weglopen voordat de vordering voor de derde keer was gedaan? De situatie: herrie van leuzen door blokkeerders, rumoer van omstanders, megafoongeluid van de neonazi’s van de NVU, helikopter in de lucht. De verdachte: “Als ik de vordering wel gehoord zou hebben, dan zou ik er geen gehoor aan hebben gegeven. Ik wil niet dat er nazi’s door de straten marcheren.” (…) “En als ik er wel gehoor aan had willen geven, dan had ik niet kunnen opstaan en weglopen. De houding, bewapening en mentaliteit van de ME’ers maakte dit onmogelijk. Ik had zeker klappen gekregen.” (…) “Als zitten op straat een strafbaar feit is, dan heeft de politie dat mede mogelijk gemaakt.”

De ME-commandant komt in uniform de rechtszaal binnen en legt de eed af. Hij zegt geen stukken te hebben gelezen, ook het proces-verbaal van verdachte niet te hebben ingekeken. Met zijn groep (twaalf ME’ers inclusief chauffeur) stond de commandant in een busje te wachten ergens in Venlo. Over de portofoon hoorden ze dat “er met voorwerpen werd gegooid richting de NVU-demonstranten, door ‘losse elementen’, die niet georganiseerd aanwezig waren.” De commandant dacht zelf aan flesjes en blikken, al werd dat over de porto niet zo gezegd. Hij merkte ook nog op dat er “geen toegelaten tegendemonstratie” was.

De NVU bevond zich buiten het blikveld van de groep. Toen ontstond er rumoer. Er was sprake van een wegblokkade op de Groeneveldsingel. De commandant: “Toen ik aankwam zaten de demonstranten al op de grond, vlak voor een kruising. De route was geblokkeerd. De groep vormde een blok van drie rijen dik, mannetje of 15. Ik stelde mijn groep eromheen op, in een wijde kring, met drie of vier meter tussen de manschappen. We stonden er nog niet kort op. Mijn opdracht was; die sitdown moet daar weg. Op luide toon vorderde ik zonder megafoon dat ze weg moesten gaan, dat er een mogelijkheid was om weg te gaan. Daarna heb ik driemaal met megafoon gevorderd. Ik zei zoiets van “Hier spreekt de politie, u moet de rijbaan vrijmaken.”

De rechters willen weten of er reactie uit de groep sitdowners kwam. “Ja, dingen als ‘we gaan niet’, ‘bekijk het maar’, ‘donder op’. De verdachte ken ik als een leidend figuur, een kernfiguur. Neemt vaak het voortouw en ook in deze sitdownactie. Hij zei: “Ik blijf hier.” Maakte zowel verbaal als non-verbaal aan mij duidelijk niet weg te zullen gaan.” (…) “Dat hij klappen zou krijgen, is voor rekening van zijn eigen fantasie. Er stond veel pers omheen.”

“Was het doel niet om gewoon zoveel mogelijk arrestaties te maken?”, wil de advocaat weten. Hij verwijst naar een powerpointpresentatie die de agenten als briefing hebben gekregen die ochtend. Daar valt onder andere te lezen: “Sit down. * Buurtbewoners, dan omzeilen volgens alternatieve route; * Actievoerders fixeren en in opdracht van beleidsteam aanhouden / ophouden.” Wat is dit voor raar onderscheid tussen buurtbewoners en actievoerders? En waar ligt dan de grens?

Deel van de PowerPoint die de agenten als briefing kregen

“Nee, het doel was niet om zoveel mogelijk arrestaties te maken,” zegt de ME-commandant. Hij gaat verder met het beschrijven van de situatie: “De NVU-demonstratie stond 50 tot 100 meter verderop en inmiddels hadden we de groep blokkeerders ingesloten. De NVU-stoet trok op de andere rijbaan voorbij. Toen die voorbij waren, wilden de blokkeerders wel opstaan en weggaan, maar het besluit om aan te houden was toen al genomen.”

De advocaat: “Uit het Journaal van de politie blijkt dat er door de commandopost gevraagd werd de demonstranten te tellen. Daaruit leid ik af dat er eerst voldoende logistiek moest worden geregeld en dat er nog even gewacht moest worden met aanhouden, maar dat vaststond dat iedereen opgepakt zou worden, al voordat er gevorderd was.” Bovendien, waarom nog mensen oppakken als de NVU-stoet al heeft kunnen passeren?


Deel van het Journaal van de politie


De ME-commandant blijft erbij dat het zijn eigen afweging, zijn eigen keuze was.

Dan is er nog onenigheid over hoe de kring ME’ers stond opgesteld rond de groep blokkeerders. Volgens de commandant stonden de ME’ers met het gezicht naar omstanders, om te zorgen dat er geen mensen bij konden gaan zitten (‘een signaal naar de buitenwereld’). “Hoe moet ik dan interpreteren dat ik uit de blokkade kan weglopen?”, vraagt de verdachte.

De volgende getuige meldt zich, de ME-agent. Hij legt de belofte af en staat onder ede. Hij was met zijn gevechtseenheid belast met het bewaken van de voertuigen waarmee de NVU-demonstranten waren gekomen. Toen werd zijn groep naar de zitblokkade geroepen. Hij kan zich niet herinneren dat de ME-commandant een megafoon heeft gebruikt bij het vorderen, wel dat er twee tot drie keer gevorderd is. “De groep bleef rijmpjes en liedjes zingen, maar je kon zien dat ze het gehoord hadden. Ook veel boze gezichten op zo’n dag, de rechtse en linkse demonstranten mogen elkaar niet zo. En ik herinner nog dat een collega zei ‘Het is wel sjouwen op zo’n dag’.” De agent doelde op het wegdragen van de blokkeerders (iedereen kreeg de keuze, lopen of gedragen worden).

Maar werd er nu een linie gevormd bij de groep (zoals de agent vertelde) of een cirkel om de groep (zoals de commandant beschreef), willen de rechters weten? De meningen blijven verschillen. En stonden de ME’ers met gezicht naar de groep of niet? Ook daarover lopen de verklaringen uiteen. En is er nu met een megafoon gevorderd? De lezingen komen niet overeen.

Het onderzoek voor wat betreft de getuigen wordt gesloten en zij mogen naar huis. De verdachte nog niet: de advocaat-generaal (die van het Openbaar Ministerie) formuleert haar eis. Er was sprake van een demonstratie en een tegendemonstratie in Venlo, er heerste een noodverordening, waardoor de vrijheid van meningsuiting beperkt mag worden. Let wel, die vrijheid is het hoogste goed, maar als dat gebeurt in wanorde, elkaar te lijf gaan en met dingen gooien, dan kan dat echt niet. Maak een spandoek, zoek publiciteit, maar niet op het moment dat wanorde dreigt. Een sitdownactie? Dat kan op wanordelijkheden uitlopen, als de NVU daarop stuit. De vordering is met luide stem gedaan en daarna driemaal met megafoon herhaald. Een en ander is wettig en overtuigend bewezen en de eis is 120 euro boete of twee dagen hechtenis, beiden onvoorwaardelijk.

De advocaat van de verdachte: ik bestrijdt dat er een vordering of een bevel is gedaan. En als er wel iets gezegd is, is het dan een bevel in de zin van de wet? Is er driemaal gevorderd? Dat blijkt nergens uit. Het verhaal over de megafoon blijft, ook na de getuigenissen, volslagen onduidelijk. En nogmaals, uit het Journaal van politie van die dag blijkt dat de leidinggevenden gefocust waren op aanhouding. Overigens was het gedrag van mijn cliënt gebaseerd op zijn eigen overtuiging om niet weg te gaan en niet op een vordering van de politie. Je kunt dus niet afleiden uit het feit dat mensen bleven zitten, dat de vordering gehoord was. Trouwens, uit de evaluatie van de politie Limburg-Noord blijkt dat de peletonscommandanten een totaal gebrek aan overzicht hadden, doordat de commandopost de regie telkens overnam. Ook werden overige leden van de staf onvoldoende geïnformeerd. “Er ontstond onrust in het commandocentrum”, staat er te lezen. Zo duidelijk was het dus allemaal niet.

Deel van de evaluatie van de politie Limburg-Noord


En op welke wet baseert dat eventuele bevel zich? Ik zie het niet. De noodverordening geeft die bevoegdheid niet, daar zit geen wettelijk voorschrift in. Ook in de APV zie ik die niet en wat betreft de politiewet, dat hoef ik niet te weten, dat moet het Openbaar Ministerie aangeven.

De Advocaat-Generaal van het OM: “De APV is anders dan een noodverordening.”

De rechtbank: “Ja, maar op basis van welk artikel is dat bevel gegeven?”

Het OM: “Iets concreets? Nee, dat heb ik niet.”

Twee weken later volgt de uitspraak: Vrijspraak!

LaatZeNietLopen!

donderdag 10 november 2011

Vordering politie Venlo nader bekeken

Vandaag kwam een arrestant op eigen verzoek bij het Gerechtshof in Den Bosch. Op 26 september 2009 werd hij tijdens acties tegen een demonstratie van de Nederlandse Volks-Unie (NVU) in Venlo gearresteerd. Ingehaakt in een zitblokkade op de route van de NVU werd hij destijds opgepakt. Door de rechtbank in Roermond werd daarvoor een voorwaardelijke geldboete van 120 euro met een proeftijd van twee jaar opgelegd.

Hij zou opzettelijk niet hebben voldaan aan een vordering van de peletonscommandant van de Mobiele Eenheid om weg te gaan van de plaats waar hij toen zat. De arrestant zegt die vordering niet gehoord te hebben in de complexe situatie van toen; strak omsingeld door de Mobiele Eenheid, ingehaakt op de openbare weg, met een demonstratie van zo’n 130 neonazi’s op een steenworp afstand, leuzen van de blokkeerders en versterkt geluid vanuit de neonazi-demonstratie.

Uit het proces-verbaal van de peletonscommandant die de vordering zou hebben gegeven staat enkel dat hij de vordering tot verwijdering ‘luid’zou hebben uitgesproken. En nergens blijkt dat de blokkeerders dat gehoord zouden hebben. Wel staat er dat de arrestant zou hebben gezegd ‘Ik ga niet weg’; ook dat klopt niet volgens hem. Daarnaast konden hij, en de volgens de proces-verbalen 15 andere blokkeerders, helemaal niet weg, want ze zaten ingesloten door een dichte haag ME’ers.

De rechters probeerden de situatie en omstandigheden te reconstrueren. Hoeveel ME’ers, hoeveel ingehaakte mensen, verkeer, duur van de blokkade, mate van herrie? Toen het hen min of meer duidelijk was, vroeg de voorzittende rechter: “Als u de vordering had gehoord, was u dan weggegaan?” “Nee, ik hoef niet naar de pijpen te dansen van een of andere ambtenaar. Ik hou niet van neonazi’s en ben op de weg gaan zitten om hen te stoppen. Als zij mogen demonstreren, dan heb ik het recht hen proberen te stoppen. En als een agent mij dan wil weghalen, dan ben ik het daar niet mee eens.”

De Advocaat-Generaal vond het proces-verbaal van de politie nogal summier. Hij was graag de discussie aangegaan over vrijheid van betoging, de vrijheid van meningsuiting, de bevoegdheid van de burgemeester enzovoort, maar had niet verwacht dat de verdachte zou komen en dat hij de inhoud van het proces-verbaal zou ontkennen. Een aantal feitelijke omstandigheden, zo gaat de AG verder, blijken niet uit de stukken en het raakt dus direct de tenlastelegging. Hij wil de twee verbalisanten ter zitting horen. Er mag bij geen van de procespartijen twijfel bestaan over wat er gebeurd is.Verder had de AG nog uitgezocht waarom er wel en niet vervolgd is in die groep van 16 arrestanten. Je zou toch zeggen dat de omstandigheden voor iedereen hetzelfde is geweest. Hier ging hij echter verder niet op in.

De rechter besluit de zaak begin december te hervatten en dan in de aanwezigheid van de twee agenten. Wordt vervolgd dus.

LaatZeNietLopen!

donderdag 27 oktober 2011

Verslag van rechtzaak NVU-tegenstander

Onlangs stond een tegenstander van de Nederlandse Volks-Unie voor de politierechter in Almelo. Hij werd opgepakt op 28 mei in Enschede, toen honderden mensen protesteerden tegen de nazi-mars van de NVU rond het station.

Hij werd beschuldigd van met een of meer anderen openlijk geweld te hebben gepleegd door stenen of harde/zware voorwerpen in de richting van de NVU-demonstranten te hebben gegooid. Ook werd hem baldadigheid op de openbare weg verweten.

De arrestant verklaarde dat hij in eerste instantie niet wilde gaan, dat hoe minder mensen er zijn, hoe minder mensen naar die nazi’s luisteren. Zijn Duitse vriendin overtuigde hem toch te gaan, want het is echt nodig, niet alleen in Duitsland. De situatie rond de NVU-demonstratie was hectisch; hij werd aan de kant geduwd, een man naast hem werd neergeslagen door een ME’er op een paard en hij heeft geholpen om de weg vrij te maken om de ambulance door te laten. Verder is hij uit de buurt gebleven. Ter hoogte van de Molenstraat liep hij achter een paar gebouwen langs, waar mensen stenen aan het oprapen waren. Hij pakte echter drie eieren aan van iemand en gooide die over een politiebusje in de richting van de NVU-demonstranten. Hij heeft niet gezien of hij iets of iemand heeft geraakt. Hij wilde met het gooien van de eieren de nazi-demonstrant ontmoedigen, dat-ie in de trein terug onder de eierstruif zou denken; volgende keer ga ik niet meer. Hij heeft overigens geen moment gedacht dat het zou escaleren.

Hij vraagt zich af hoe de verbalisant gezien kan hebben dat hij een steen heeft gepakt en gegooid, terwijl dit niet zo is gebeurd. Bij zijn arrestatie werd overigens niet gemeld dat hij beschuldigd werd van het gooien met stenen.

De Officier van Justitie laat de aanklacht van geweld in vereniging vallen, omdat niet kan worden aangetoond dat hij in een groep bezig was. Wel laat hij de beschuldiging van baldadigheid staan, de Officier vond het een weloverwogen actie. Hij eist een veroordeling tot een boete van 150 euro, bij niet-betaling om te zetten in drie dagen hechtenis.

De advocaat (van LaatZeNietLopen) van de arrestant krijgt vervolgens het woord en concludeert dat de verslaglegging in het proces verbaal krakkemikkig is. De verbalisant is niet degene die het proces verbaal heeft opgemaakt en er wordt bovendien geconcludeerd dat de verdachte (later de arrestant) tot tweemaal toe een steen opraapte. En die eieren, passen die binnen de tenlastelegging? Zijn dat harde of zware voorwerpen? Nee. De advocaat eist vrijspraak. Het gooien van eieren is niet ten laste gelegd; het nadeel of het gevaar is gekoppeld aan stenen. Het dossier is te mager. Van twintig meter afstand gegooid, ver weg, een busje ertussen, de gevolgen onduidelijk.

De Officier van Justitie sputtert tegen dat een ei wel degelijk een hard voorwerp is en dat de struis heel vervelend is. De rechter vindt echter eieren geen hard of zwaar voorwerp, maar vond de arrestant toen wel baldadig en veroordeelt hem tot een boete van 100 euro voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar. Zowel de arrestant als de Officier van Justitie zijn niet in beroep gegaan.

zaterdag 1 oktober 2011

"Houdoe NVU!"
Honderden Helmonders sturen neonazi's snel weer naar huis

Slechts 23 Nederlandse Volks-Unie aanhangers marcheerden vandaag door de straten van Helmond. Honderden bewoners van Helmond zijn massaal de straat op gegaan en hebben ervoor gezorgd dat de route van de nazi's aanzienlijk is ingekort. Na niet meer dan een kilometer te hebben gelopen en niet meer dan drie kwartier lang, werden ze alweer op de trein gezet.De omstanders waren niet alleen boos over de komst van de neonazi's, maar ook door de politie maatregelen die een deel van de Helmondse wijk Brouwhuis tot een afgesloten fort maakten. Het gebied rond de demonstratie-route was 'afgesloten gebied', daar mochten alleen bewoners (na ID-controle) in en uit. Reizen via het NS-station was zelfs alleen voorbehouden aan neonazi's. Over al deze en andere maatregelen werden de bewoners pas gisteravond om 20:00 uur geinformeerd. Het leidde direct tot veel verontwaardiging, ongetwijfelt krijgt dit nog een staartje.

Toen rond kwart voor twee de NVU mars in beweging kwam, hadden zich al honderden buurtbewoners verzameld bij de parkeerplaats van winkelcentrum Brouwhorst. Op het moment dat de NVU in zicht kwam klonk een oorverdovend lawaai van toeters en fluitjes. Direct werd duidelijk dat de neonazi's niet welkom waren in Helmond. De NVU vervolgde haar route, maar werd opgejaagd omdat telkens grote groepen jongeren dicht bij de afgeschermde route probeerden te komen. Halverwege, op de Rijnlaan/Rivierensingel stelde de ME linies op om te voorkomen dat honderden boze tegendemonstranten bij de NVU kwamen. Onder deze druk besloot de politie de route in te korten zodat een groot deel van de Dinkelstraat de nazi-mars bespaard werd gebleven. De NVU keerde weer terug bij het station, hield een korte toespraak en dat was het. Niets anders dan een totale blamage voor de NVU. Terwijl de laatste neonazi's op hun trein te wachten stonden zwelde het tegenprotest nog evenaan. "Houdoe NVU!" "En nu oprotten!" Na nog wat rumoer in het winkelcentrum keerde de rust vanaf drie uur weer langzaam terug.

Ondanks de afschrikwekkende noodverordeninig die de burgemeester had afgekondigd kwamen er vandaag honderden mensen in protest tegen de nazi-mars. Het was een diverse mix waarover iemand het volgend zei: "Mooi dit, zwart en wit tegen de nazi's". En zo is het! Helmond bedankt!

Laat ze niet lopen!
Protesteer tegen de nazi-mars in Helmond Brouwhuis!
Belangrijke laatste update

Op 1 zaterdag oktober demonstreert de extreemrechtse Nederlandse Volks-Unie (NVU) in Helmond. Wij roepen op je tegen deze afschuwelijke nazi-propaganda mars te verzetten. Kom vanaf 13:00 uur naar station Helmond Brouwhuis (zuidkant van het spoor) en overstem de neonazi's met lawaai (fluitjes, toeters) of kies een plekje langs de route voor je tegenprotest. Wees je bewust van de noodverordening maar laat je niet ontmoedigen, jij hebt ook demonstratierecht!

Route (klik voor vergroting)
Route
"De demonstratie start bij het NS-station Brouwhuis (startpunt) en gaat via de Overloop, Brouwhorst, Dinkelstraat (oostelijk deel), Rijnlaan, Hunzestraat, Vlietstraat, Rijnlaan en Dinkelstraat (westelijk en noordelijk deel) terug naar station Brouwhuis (eindpunt). Zie de rode stippellijn op de bijgevoegde kaart." (bron: website Gemeente Helmond)

Noodverordening en veiligheidsrisicogebied
De politie zal zaterdag duidelijk zichtbaar (en onzichtbaar) aanwezig zijn om de NVU te beschermen en tegenprotestanten op afstand te houden. Er geldt een noodverordening voor een groot gebied om de route heen waar de politie mag fouilleren, ID controleren en mensen uit het gebied kan sturen (gebiedsverbod). Kun je je identiteitsbewijs niet tonen dan zal dit zonder pardon leiden tot aanhouding. Heb je een protestbordje met stok eraan, dan zien ze dit wellicht als een wapen en zullen ze deze in beslag nemen of erger. Dit klinkt al zeer repressief en vrijheidsberovend maar het gaat nog verder. De politie is ook nog voornemens om een bepaald gebied rond de demonstratie helemaal af te sluiten, daar mogen dan alleen de neonazi's, journalisten en de bewoners nog in. "Het afgesloten gebied (groene stippellijn op kaart) is alleen toegankelijk via de Biesbosch ter hoogte van de Overloop en de Rivierensingel ter hoogte van de Hunzestraat." Op die plekken controleert de politie extra scherp. De noodverordening is van kracht vanaf 30 september 17:00 uur tot zo lang de burgemeester dit nodig acht.

Bereikbaarheid
Station Helmond Brouwhuis is praktisch gesloten zaterdag (van 12:00 tot 18:00 uur), enkel de neonazi's kunnen hier in- en uitstappen. Stap je hier toch uit, dan wordt je door de politie buiten het gebied begeleid. Bij het fietstunneltje onder het station door staat waarschijnlijk een linie politie. Dus zorg dat je aan de goede kant (zuidkant) van het spoor bent. De bussen rijden nog wel. In het gesloten gebied direct rondom de demonstratie wordt geen enkel verkeer toegelaten, er zijn dus omleidingen. We raden je aan met eigen vervoer te komen.

Recht op tegenprotest
Ja, jij hebt het recht om je stem te laten horen tegen de nazi-mars. Vrijheid van meningsuiting en demonstratierecht zijn namelijk universele rechten van de mens. Maar de burgemeester walst hier met zijn noodverordening overheen. Laat je echter niet afschrikken en ga slim om met de politiemaatregelen. Stuurt de politie je weg, probeer dan ergens anders bij de route te komen.

Informatienummer, sms en Twitter
Wij proberen te monitoren wat er die dag allemaal gebeurt. Bel 06-17068369 als je bijvoorbeeld informatie nodig hebt over waar de NVU zich op dat moment bevindt. Heb je zelf belangrijke informatie over de NVU, politie-optreden etc., sms/bel dan ook! Daarnaast sturen we die dag ook updates door per sms (abonneer je door je 06-nummer te mailen naar info@laatzenietlopen.nl) en Twitter (www.twitter.com/laatzenietlopen). Twitter je zelf ook? Gebruik die dag dan hashtag #LZNL in al je berichten.

Juridische hulp
We hebben ervaring met dit soort protesten en kunnen bij eventuele arrestaties juridische hulp bieden. Bel 06-26639840 als je iemand opgepakt ziet worden. Mocht je zelf de pineut zijn, verklaar niets tegen de politie en betaal geen boetes/pintransacties! Neem als je weer vrij komt (eind van de dag) contact met ons op (mag per mail: info@laatzenietlopen.nl). Dit geldt ook voor als je later post van justitie krijgt thuisgestuurd. Wordt je onverhoopt langer vastgehouden en wil je met een advocaat praten, vraag dan naar je voorkeursadvocaat, dat is Frans Huijbers (van Van Schie-Advocaten) uit Nijmegen.

Tot slot
Het valt niet te tolereren dat een bende racisten in Helmond de boel komt opstoken. Dus kom in protest, maak er een mooie strijdbare dag van! Vergeet je herriemakers niet (en neem wat te drinken mee om de keel te smeren). Samen proberen we de ruimte voor de neonazi's zo klein als mogelijk te maken. Succes!


Protesteer tegen de nazi-mars op 1 oktober in Helmond weergeven op een grotere kaart

Laat ze niet lopen!

vrijdag 30 september 2011

Route NVU demonstratie bekend
Protesteer tegen de nazi-mars 1 oktober in Helmond!

De gemeente Helmond heeft zojuist de route die de Nederlandse Volks-Unie (NVU) van plan is te gaan lopen vrijgegeven. Het start- en eindpunt is het Station Helmond Brouwhuis (dus niet het Stationsplein in het centrum). NVU-voorman Constant Kusters zegt van 13:00 tot 16:30 uur te demonstreren. De gemeente houdt een ruimere tijd aan, van 12:30 tot 17:00 uur.

Van de website van de gemeente: "De demonstratie start bij het NS-station Brouwhuis (startpunt) en gaat via de Overloop, Brouwhorst, Dinkelstraat (oostelijk deel), Rijnlaan, Hunzestraat, Vlietstraat, Rijnlaan en Dinkelstraat (westelijk en noordelijk deel) terug naar station Brouwhuis (eindpunt). Zie de rode stippellijn op de bijgevoegde kaart." Op de website van de gemeente Helmond staat ook te lezen dat er die dag een zeer strenge noodverordening geldt binnen een ruim 'veiligheidsrisicogebied' welke de politie meer bevoegdheden geeft dan gebruikelijk, deze gaat direct in (30 september 17:00 uur) en is voor onbepaalde tijd (!). Denk aan: fouilleringen, ID-controles en de politie kan je ook een geheel gebiedsgebod geven. In de noodverordening staat zelfs dat als je niet woonachtig bent in het gebied, je er überhaupt niet in komt. Hoe streng dit wordt nageleefd moet in de praktijk blijken.

"Het afgesloten gebied (groene stippellijn op de bijgevoegde kaart) is alleen toegankelijk via de Biesbosch ter hoogte van de Overloop en de Rivierensingel ter hoogte van de Hunzestraat." Het is natuurlijk volstrekt onacceptabel dat de gemeente zo'n beperking op de vrijheid (van beweging) van de bewoners van Helmond legt. Daarnaast minacht ze het recht op het laten horen van een tegengeluid (ook demonstratie), hoewel dit een universeel recht is.

Wij roepen inwoners van Helmond en omgeving op om de ruimte voor de neonazi´s aanstaande zaterdag zo klein mogelijk te maken en zelf actie te ondernemen tegen de komst van Nederlandse, Belgische en Duitse neonazi´s naar Helmond. Fluit ze uit, overstem ze, blokkeer, ga in discussie, laat zien dat de neonazi´s niet welkom zijn! Lees de gehele oproep hier.

Googlemaps route link

Laat ze niet lopen!
Komt de ‘Hitler van Keulen’?

De vraag is welk internationaal neonazi-kopstuk de NVU nu weer heeft uitgenodigd om de nazi-mars in Helmond met een toespraak op te luisteren. Dat is namelijk 'goed' gebruik bij demonstraties van de Nederlandse Volks-Unie. Zo sprak de beruchte Duitse neonazi Axel Reitz - ook wel de Hitler van Keulen genoemd - meerdere malen de NVU achterban toe. Onlangs nog in Enschede op 28 mei.

Axel Reitz
Zijn ‘carrière’ als neonazi begon toen hij als 15-jarige mede-oprichter was van de Kameradschaft Köln, later Kameraadschap Walter Spangenberg, genoemd naar een vermoord leider van de Sturmabteilung (SA), de ordedienst van Adolf Hitler’s Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (NSDAP). Tien jaar geleden werd Reitz leider van dit genootschap. Reitz is een netwerker, zowel op het internet als met fysieke contacten. Hij vond Saddam Hoessein als “oosterse versie van Adolf Hitler” een sympathiek man. In 2005 is Reitz in de Duitse deelstaat Noord-Rijnland-Westfalen één van de kandidaten op de lijst van de Nationaldemokratische Partei Deutschlands (NPD). Axel Reitz werd door een Duitse rechtbank veroordeeld voor het bij een betoging dragen van nazistische symbolen, en werd ook veroordeeld voor diefstal en bezit van verboden wapens.

Op 9 september 2005 werd hij voor demagogische uitspraken bij de bouw van een moskee veroordeeld tot een gevangenisstraf van 21 maanden. “Het nationaal-socialisme is het enige zaligmakende geloof voor onze mensen”, zegt Reitz. Hij meent dat God Adolf Hitler naar de aarde gestuurd heeft. Voor politieke tegenstanders heeft hij het volgende in petto: “Op een dag op het marktplein (staan) en doodgeschoten (worden).”

Zie hier een kort fragment van Axel Reitz' toespraak op 28 mei in Enschede:Laat ze niet lopen!

donderdag 29 september 2011

Eén drugshandelaar minder in Helmond!

Patrick de Bruin (met zonnebril)
op NVU demonstratie, 2009
Naar nu duidelijk is geworden heeft de politie op 14 september jongstleden een sleutelfiguur van de Nederlandse Volks-Unie opgepakt. De NVU demonstreert zaterdag 1 oktober in Helmond en hun voorman, Constant Kusters verklaarde in een interview dat zij ook demonstreren tegen drugscriminaliteit. Dat soort criminelen zijn echter lid (en meer) van hun eigen partij.

Op 14 september werd Patrick de Bruin, een beruchte neonazi en onder andere lid van de Nederlandse Volks-Unie (NVU) opgepakt omdat hij maar liefst 1.276 hennepplanten beheerde. De NVU, die de doodstraf eist voor drugsdealers, heeft de Bruin altijd toegelaten op hun demonstraties, sterker nog, in bijvoorbeeld Den Bosch in 2009 filmde de Bruin de demonstratie met als doel een propaganda-filmpje, naar traditie van het Derde Rijk, te maken.

Patrick de Bruin blijkt een spilfiguur in de Nederlandse extreemrechtse scene te zijn. Hij organiseert concerten en lezingen van extreemrechtse figuren en bands in Nederland, gebruikt valse namen en dito voorwendselen en financiert allerlei bijeenkomsten.

Nu is hij opgepakt. De politie lijkt goud in handen te hebben om een criminele neonazi-organisatie op te rollen. Hoe dan ook, in Helmond zal er aanstaande zaterdag 1 drugshandelaar minder op straat marcheren! Z
ie voor meer over Patrick de Bruin: http://afa.home.xs4all.nl/alert/2_12/print/debruin.html.

Laat ze niet lopen!

maandag 26 september 2011

De nazi’s komen!
Helmond maakt zich op voor tegenprotest

De kogel is door de kerk; er komt definitief geen verbod op de demonstratie van de Nederlandse Volks Unie in Helmond a.s. zaterdag 1 oktober. Volgens burgemeester Jacobs zou zo’n verbod alleen maar meer publiciteit opleveren.

Niet dat een verbod zin had gehad. In de afgelopen jaren is keer op keer bewezen dat de NVU zo’n verbod met succes aanvecht bij de rechtbank. Wat de bevolking van Helmond rest is er zelf voor te zorgen dat de ruimte voor de neo-nazi’s zo klein als mogelijk wordt. Mensen die tegen het gedachtegoed van de neonazi´s zijn zullen dus zelf moeten ingrijpen door met vuvuzela, fluit, gastoeter of spandoek de straat op te gaan om hun eigen grondrecht op demonstratie op te eisen en een tegengeluid te laten horen.

Nu is de vraag nog wanneer de route wordt bekend gemaakt, hierover zijn tegenstrijdige berichten, we horen zowel dat dit op woensdag als op vrijdag gebeurt. Voor de bewoners van de desbetreffende straten valt te hopen dat zij zo snel mogelijk geïnformeerd worden.
(Update 28/9: volgens de laatste berichten wordt pas op vrijdag rond 17:00 uur de route bekend gemaakt)
In Helmond wordt in alle lagen van de bevolking gemobiliseerd voor het tegenprotest. Er zijn al posters, flyers en stickers met onze oproep verspreid in de stad door inwoners van Helmond, en dit zullen er in de loop van de week alleen maar meer worden.


Ook de lokale politieke partijen hebben er, allemaal op hun eigen manier, iets over te zeggen. In een bericht van het Eindhovens Dagblad van maandag 19 september stond dat de Helmondse politiek niet in actie komt tegen de NVU-mars. Wij hebben het de politieke partijen gevraagd, en dit bericht blijkt niet geheel op waarheid te berusten.
Michael Rieter van Helder Helmond zegt: “Het kan en mag niet zo zijn dat onder het mom van vrijheid van meningsuiting de NVU kan en mag oproepen tot discriminatie, neo-nazistische uitingen met zelfs het risico van de hitler-groet!”.

GroenLinks: “Wij zullen de demonstratie in geen geval doodzwijgen en de middelen die ons ten dienste staan om ertegen te ageren gebruiken. Diverse van onze leden hebben al aangegeven er heen te gaan om een tegengeluid te laten horen, al weten we nog niet eens welke route men gaat lopen. Helmond wil met dit rabiate, xenofobe clubje niks te maken hebben!”. De partij heeft ook een persbericht op hun site gezet waarin ze hun afkeuring van de nazi-mars laten blijken.
Erik de Vries van de SP geeft aan al veel reacties over de nazi-mars te hebben gekregen van inwoners van Helmond. Hij vindt het een goed recht dat bewoners van Helmond een tegengeluid laten horen.

Joan Damen van de VVD vindt dat nazi’s achter slot en grendel thuis horen. Hij wil echter vanuit zijn functie niet de burgers beschermen tegen de intimidatie van de neo-nazi’s. Damen laat dit over aan politie en burgemeester en denkt dat het allemaal zo’n vaart niet zal lopen. Hij is van mening dat het historisch besef bij de jongere generaties weg is.
Jan Roefs van het CDA meent dat het inwoners van Helmond niks interesseert en niet de straat op zullen gaan. Laten we hem het tegendeel bewijzen!

Berry Smits van Helmondse Belangen geeft wel een hele korte reactie. Hij vindt onze tekst over wat er de burgers in Helmond te wachten staat te lang om helemaal te lezen. Blijkbaar is hij niet zo heel erg geinteresseerd in Helmondse Belangen!
Wij hopen zaterdag 1 oktober om 13:00u bij station Helmond Brouwhuis* een luid, duidelijk en breed tegenprotest te zien tegen de nazi’s van de NVU. Tot dan!

Laat ze niet lopen!

* Update 30/902011

vrijdag 23 september 2011

Selectie Helmond Sport door de NVU 'gezuiverd'

Zo ziet de selectie van Helmond Sport eruit, als de Nederlandse Volks-Unie haar zin krijgt. De NVU komt immers in Helmond demonstreren voor etnische zuivering van de stad (geen integratie, geen assimilatie, maar remigratie) en LaatZeNietLopen keek wat de gevolgen zijn voor Helmond Sport als dat in de praktijk wordt gebracht.


Aanvaller Marc Nygaard is verreweg de bekendste speler van Helmond Sport, maar ondanks zijn lange staat van dienst moet de Deen toch wijken in de ideologie van de neonazi’s van de Nederlandse Volks-Unie. Nygaard is weliswaar Deens en zou volgens de NVU tot het arische ras behoren, maar Marc heeft ook een getinte huid; in de ogen van de NVU een kwestie van rasvermenging, een doodzonde in de ogen van de nationaal-socialisten van de NVU.

Keeper Bjorn Sengier is ook een twijfelgeval voor de etnische zuiveraars van de NVU; hij is Belg en de NVU gelooft eerder in een Groot-Duitsland, dan in een Groot-Dietsland.

Charles Kazlauskas, verdediger van Helmond Sport, is geboren in de Verenigde Staten, waarschijnlijk uit Oost-Europese migranten. Daar gaat-ie dus.

Een andere Belg, Daniel Guijo-Velasco, is waarschijnlijk geboren uit Republikeinse vluchtelingen uit Spanje, die in Belgie toevlucht zochten voor de fascistische dictator Franco. Een potentiele politieke vijand dus.
Weg ermee.

De verdediging van Helmond Sport krijgt het zwaar te verduren; ook de op Curacao geboren Gillian Justiana wordt door de NVU gezuiverd.

En Philipp Haastrup, ook verdediger en weliswaar Duitser, heeft een getinte huid en dus niet arisch genoeg. Exit Haastrup.

Jeugdspeler Benjamin Bahtiri, een talentvolle middenvelder, heeft de Nederlandse nationaliteit maar is geboren in Servië. Nu lopen daar genoeg nationalisten rond van dezelfde bloedgroep als de NVU, maar Bahtiri is geboren in Mitrovica en dat ligt in Kosovo, waar moslims een meerderheid vormen. Jammer voor Bahtiri en Helmond Sport.

Spits Sebastian Stachnik komt net als Haastrup uit Duitsland, maar ontkomt ook niet aan de politieke zuivering van de stormtroepen van de NVU als hij mocht afwijken van de nationaal-socialistische leer, dus bijvoorbeeld liberale denkbeelden hebben, of democratische, dan is Sebastian ook het haasje als het aan de NVU ligt.

Middenvelder Youssef Koubali past ook niet in de rassenleer van de NVU; weliswaar Nederlander, maar hoogstwaarschijnlijk van Marokkaanse afkomst.

Zarko Grabovac, de aanvaller die in Servië is geboren, is ook de sjaak; de NVU ageert immers al tijden tegen Oost-Europeanen die hier komen werken.

Overigens zijn ook de andere voetballers van Helmond Sport niet veilig voor de zuiveraars van de NVU; mochten zij getrouwd zijn met een niet-ariër, of sympathie hebben voor Barack Obama of voor vrouwenrechten zijn, of positief staan ten opzichte van gelijkwaardige behandeling van homo’s, allemaal taboe in de wereldvisie van de NVU.
Hakenkruizen geklad in Mierlo-Hout

Eindhovens Dagblad 23/09/2011

Bron: Eindhovens Dagblad
HELMOND - Op drie plekken aan de Pastoor Elsenstraat in Mierlo-Hout zijn hakenkruizen geklad. De gemeente Helmond heeft ze donderdagmorgen meteen laten weghalen.

Een van de hakenkruizen stond op het trottoir bij zorgcentrum Alphonsus.
Het vandalisme heeft waarschijnlijk te maken met de voorgenomen betoging van de rechts-extreme Nederlandse Volks-Unie (NVU) op zaterdag 1 oktober in de stad.

Aanvulling LaatZeNietLopen: Ongetwijfeld hebben de bekladdingen ook te maken met de opening van het oorlogsmonument bij de spoorovergang op de Hoofdstraat welke op donderdag 22 september plaatsvond. De bekladdingen, die op steenworp afstand van het monument zijn gemaakt, lijken bedoelt om de bewoners van zorgcentrum Alphonsus, waaronder veel ouderen die de oorlog nog hebben meegemaakt, te intimideren.

Helaas is dit een bekend patroon; NVU-aanhangers die in de dagen voorafgaand aan de NVU demonstratie racistische grafitti en stickers achterlaten. Een intimiderend voorproefje van wat Helmond op 1 oktober te wachten staat. Tolereer dit niet!

Protesteer tegen de nazi-mars op 1 oktober in Helmond!

woensdag 21 september 2011

Burgemeester, geef openheid over nazi-mars!

Persbericht 21 september 2011

De Helmondse burgemeester Jacobs zorgt voor een primeur in Nederland; hij houdt de route van de demonstratie van de neonazi´s van de Nederlandse Volks-Unie (NVU) zaterdag 1 oktober in zijn stad geheim. Dat is nog nooit eerder voorgekomen in Nederland.

LaatZeNietLopen.nl, een internetinitiatief tegen racisme, roept inwoners van Helmond en omgeving op om niet naar de burgemeester te blijven kijken in de hoop dat hij de demonstratie alsnog verbiedt. Geen rechter zal daarmee akkoord gaan.

Mensen die tegen het gedachtegoed van de neonazi´s zijn zullen dus zelf moeten ingrijpen door met Vuvuzela, fluit, gastoeter of spandoek de straat op te gaan om hun eigen grondrecht op demonstratie op te eisen. En een tegengeluid te laten horen.

Burgemeester Jacobs laat ondertussen de burgers die langs de (geheime) route van de nazi-mars wonen in de kou staan. Wat staat hen te wachten op 1 oktober? Ook maakt Jacobs niet duidelijk wat hij doet om de inwoners van Helmond te beschermen tegen de psychische terreur van de neonazi´s, discriminatie van joden en allochtonen en om te voorkomen dat de Hitlergroet wordt gebracht en het Derde Rijk wordt verheerlijkt.

Het doel van de NVU is met hun demonstratie spanningen tussen bevolkingsgroepen aan te wakkeren. Wie de persverklaring over de demonstratie in Helmond leest, ziet dat de NVU niets anders wil dan een etnische zuivering van Helmond. In hun woorden `Geen integratie, geen assimilatie, maar remigratie´.

Update 23/9: De politie, gemeente en NVU zouden samen afgesproken hebben dat op woensdag 28 september de demonstratie-route bekend wordt gemaakt.

LaatZeNietLopen is voor het laatste nieuws te volgen op Twitter, Facebook, Hyves, onze website en Youtube.

Laat ze niet lopen!

dinsdag 20 september 2011

Help posters verspreiden in Helmond

Wil je helpen posters te verspreiden in Helmond? Dat kan! Voor het protest tegen de nazi-mars in Helmond op 1 oktober zijn er bij Laat ze niet lopen! gratis pakketjes met A3-kleurenposters, stickers, raamstroken en flyers om uit te delen te bestellen. Stuur een verzoekje met je adres naar info@laatzenietlopen.nl.

De posters zijn ook als pdf te downloaden zodat je het zelf kunt uitprinten via de volgende links:
A3 poster, zwart/wit
A3 poster, kleur
A3 poster, zwart/wit (simpel ontwerp)
Raamstroken "Neonazi's niet welkom", zwart/wit (om achter je raam te hangen)

Drukwerk, postzegels etc. het kost helaas geld, dus als je iets kan missen, maak dan alsjeblieft een donatie over via de Paypal-knop 'doneren' rechts onderaan de site. Of maak direct geld over op ING 6896749 Alert, Utrecht.

Bedankt voor de hulp!

Laat ze niet lopen!

maandag 19 september 2011

Neonazi´s de straat op in Helmond, negeren is geen optie!

Persbericht 18 september 2011

LaatZeNietLopen.nl, een internetinitiatief tegen racisme, roept inwoners van Helmond en omgeving op om de ruimte voor de neonazi´s op 1 oktober aanstaande zo klein mogelijk te maken en zelf actie te ondernemen tegen de komst van Nederlandse, Belgische en Duitse neonazi´s naar Helmond. Fluit ze uit, overstem ze, blokkeer, ga in discussie, laat zien dat de neonazi´s niet welkom zijn! Negeren is geen optie, de NVU zal hoe dan ook aandacht krijgen, door stickers te plakken, interviews te geven, flyers uit te delen en op internet tekeer te gaan. Er circuleert nu al een oproepfilmpje op Youtube.

Het doel van de NVU is met hun demonstraties spanningen tussen bevolkingsgroepen aan te wakkeren. Wie de persverklaring over de demonstratie in Helmond leest, ziet dat de NVU niets anders wil dan een etnische zuivering van Helmond. In hun woorden `Geen integratie, geen assimilatie, maar remigratie´.

De nazi-mars (met vlaggen uit het Derde Rijk en lugubere trommels), is een verheerlijking van het nationaal-socialisme, (psychische) terreur op de openbare weg in Helmond en een rekruteringsmiddel voor racistische jongeren in Nederland. En het is geen toeval dat de NVU deze periode uitkiest om in Helmond te demonstreren; in de week voorafgaand aan de nazi-mars wordt immers op 25 september de bevrijding van de Duitse bezetters in de Tweede Wereldoorlog van Helmond herdacht en wordt er op 22 september een monument onthuld ter herdenking aan de gevallenen aan geallieerde zijde. De NVU koos al vaker historisch beladen data en periodes om te demonstreren. Dat zo´n groep het nationaal-socialisme komt promoten als oplossing voor problemen hier en nu in Helmond, is te grof voor woorden. Dat het nationaal-socialisme verwoestende gevolgen heeft gehad is overbodig om te melden. Tochgeloven er nog steeds mensen in.

Vrijheid van meningsuiting

Door het recht op vrijheid van meningsuiting te misbruiken creëren de neonazi´s een vrijplaats voor de verheerlijking van het nationaal-socialisme en het ongestraft uiten van allerlei racistische symboliek en leuzen. Die vrijheid is slechts een façade voor het intimideren van de bewoners van de stad waar zij demonstreren. `Eigen volk eerst´, `Nationaal-socialisme Nu!´ en `Ruhm und Ehre fur die Waffen-SS´ en `Landstormsoldaten, heldentater´ zijn dan onder andere de leuzen die geroepen worden. Tijdens een demonstratie van de NVU in Ede in maart dit jaar werd meermalen de Hitlergroet gebracht.

Protest!

In steden als Apeldoorn, Doetinchem, Bergen op Zoom, Zwolle, Amersfoort, Den Bosch, Venlo, Ede en Enschede (in mei van dit jaar nog) kwamen de afgelopen jaren honderden mensen op de been om hun woede over de nazi-mars door hun straten te uiten. De NVU mag dan door velen als een marginale groep worden gezien, ze blijven dat enkel door hen met velen de ruimte af te nemen en hen te overstemmen, een weerwoord te geven en een tegengeluid te laten horen.

LaatZeNietLopen is voor het laatste nieuws te volgen op Twitter, Facebook, Hyves, onze website en Youtube.

Fractie Helder Helmond heeft al snel met verbazing gereageerd. Zie: http://www.ed.nl/regio/helmondstad/9509206/Verbijstering-over-NVUmars-Helmond.ece,
http://www.omroepbrabant.nl/Default.aspx?news/161607822/NVU%20Tientallen%20klachten%20over%20allochtone%20Helmonders.aspx
Moet wel bij gezegd worden dat verbieden onmogelijk is, NVU voorman Kusters vecht dit altijd succesvol aan.

Laat ze niet lopen!

zondag 18 september 2011

Protesteer tegen de Nazi-mars op 1 oktober in Helmond!

De extreemrechtse Nederlandse Volks-Unie (NVU) demonstreert een aantal keer per jaar en deze keer, zaterdag 1 oktober is Helmond de pineut. Opnieuw zal de NVU proberen spanningen tussen bevolkingsgroepen aan te wakkeren met hun racistische standpunten. Bovendien verstoren de neonazi's in deze periode de herdenking van de bevrijding van de Helmond die 67 jaar geleden plaatsvond. Hoe bitter zal het zijn als er op 1 oktober opnieuw Hitler-vereerders marcheren door de Helmondse straten. We roepen iedereen op om zich samen tegen deze aankomende nazi-mars te verzetten. Negeren is onmogelijk!

Neem vrienden en vriendinnen mee en kom vanaf 13:00 uur naar station Helmond Brouwhuis* waar de NVU-demonstratie begint en overstem hun racistische boodschap met fluitjes, toeters en leuzen. Je kan natuurlijk ook zelf een vorm van protest kiezen voor lang hun route.


Grotere kaart weergeven

De route is deze keer niet openbaar gemaakt om acties tegen de NVU te bemoeilijken. Hou de komende 2 weken deze site in de gaten voor meer informatie over de tegenprotesten.

Lees meer: http://laatzenietlopen.blogspot.com/2011/09/neonazis-de-straat-op-in-helmond.html

Laat ze niet lopen!

* Update 30/9/2011

vrijdag 5 augustus 2011

Let op! Nazi-mars op 1 oktober!

De extreemrechtse Nederlandse Volks-Unie (NVU) heeft weer een demonstratie gepland. Hou 1 oktober vrij voor protesten tegen de NVU. De plaats wordt zoals gewoonlijk pas enkele weken van te voren bekend. Op deze site houden we je op de hoogte.

Laat ze niet lopen!

zondag 19 juni 2011

Richt je klachten over het politie-optreden direct aan de burgemeester

Op dinsdag 21 juni vindt er op het stadhuis een bijeenkomst plaats waar met burgemeester Den Oudsten gesproken kan worden over de demonstratie van de Nederlandse Volks-Unie (NVU) op 28 mei en alles wat zich daar omheen heeft afgespeeld. Een uitgelezen kans om de burgemeester te confronteren met het geweld dat zijn politiemensen gebruikte tegen de vele vreedzame tegendemonstranten die dag.

Honderden mensen protesteerden op 28 mei tegen de nazi-mars door Enschede, de politie reageerde daarop bij vlagen zeer agressief. Zo werden geregeld mensen die slechts op een fluitje bliezen in de hoek gedreven door de politie en kregen harde klappen met de wapenstok. Hoe dat de openbare orde kon dienen was volstrekt onduidelijk. Sommige ME'ers (te paard) vielen extra op in het misbruik van hun machtspositie. Vreedzame tegenprotestanten werden bijvoorbeeld gericht op het hoofd gemept, zelfs zo hard dat een ambulance moest komen om een fikse hoofdwond te verzorgen. En dit alles werd gadegeslagen door de burgemeester die via live beelden van een meerijdende camerawagen alles kon zien en controleren. Hij had kunnen ingrijpen toen hij zag dat bepaalde agenten zichzelf te buiten gingen maar deed dat klaarblijkelijk niet.

Waar was überhaupt de steun van de burgemeester aan alle inwoners van zijn gemeente? Alle inwoners, met al die verschillende etnische en culturele achtergronden van Enschede. Een samenleving die hij vertegenwoordigd en haaks staat op het nationaal-socialistische gedachtegoed van de NVU. Waarom maakte Den Oudsten geen antiracistische statement toen openbaar werd dat de NVU ging komen? Het zijn slechts een paar van de vragen die leven onder de Enschedeërs.

Gezien het feit dat de burgemeester slechts enkele mensen heeft uitgenodigd voor de bijeenkomst (niemand van LaatZeNietLopen overigens, terwijl wij toch ook contact met de burgemeester hebben gehad) maken wij de uitnodiging openbaar via onze site. We denken dat veel meer mensen het recht hebben op directe uitleg van de burgemeester over de gang van zaken.

"Naar aanleiding van de demonstratie van de Nederlandse Volksunie op zaterdag 28 mei jongstleden, heeft u contact met burgemeester Peter den Oudsten gezocht. Hij wil u daarom graag uitnodigen om met hem en enkele andere Enschedeërs verder over dit onderwerp te praten. U bent van harte welkom op dinsdag 21 juni aanstaande, vanaf 17.00 uur in de B&W kamer van het Stadhuis. De bijeenkomst duurt ongeveer een uur."

Officieel moet je je aanmelden voor deze bijeenkomst, maar de termijn hiervoor is al verstreken. Laat je daardoor echter niet weerhouden. Kom naar de bijeenkomst en maak je vragen en klachten kenbaar.

LaatZeNietLopen

vrijdag 17 juni 2011

Demonstratie 'Samen tegen nazi's!' in Den Haag

Om zaterdag 18 juni organiseerd het platform 'Den Haag tegen racisme' een demonstratie onder het motto: "Samen tegen nazi's en racisme!" De demonstratie verzamelt om 12:30 uur op het Spuiplein. De aanleiding is een geplande betoging van het neonazi-netwerk 'Blood & Honour' diezelfde dag in Den Haag. Meer informatie is te vinden op: http://denhaagtegenracisme.wordpress.com/ en http://www.indymedia.nl/nl/2011/06/76713.shtml.

Hoewel het geen LaatZeNietLopen-actie is maar en officiele tegendemonstratie geven we graag de oproep door om te demonstreren tegen racisme en Blood & Honour aanstaande zaterdag 18 juni. Maak er een mooie dag van!

vrijdag 3 juni 2011

Open brief aan raadsleden, college van B&W en media in Enschede

Update (4 juni): summier feitenrelaas van de burgemeester: http://www.datafilehost.com/download-d4444596.html

Beste burgemeester, wethouders en raadsleden,

“Dit hoort niet in Enschede”, meldde burgemeester Den Oudsten via Twitter. Wij van LaatZeNietLopen, slechts één van de velen in Enschede en omgeving die opriepen tot protest tegen de NVU-mars, zijn ook tevreden dat zoveel Enschede’ers zich niet hebben laten afschrikken door de krijgshaftige taal van de burgemeester tegen potentiële ‘tegendemonstranten’ en samen hebben geprotesteerd tegen de NVU in hun stad.

Het tegenprotest was heel divers.
Bekijk de slideshow
De haatzaaierij van de NVU is grotendeels overstemd door boze en bezorgde mensen van allerlei pluimage, jong en oud, de route werd verstandig genoeg ter plaatse gewijzigd en ingekort, weg van de woonwijk en de neonazi’s zaten binnen no time weer in de trein. Een uitstekende inschatting van de burgemeester en zijn driehoek.

Aanstaande maandag 6 juni wordt er in de gemeenteraadsvergadering verder gesproken over de gang van zaken rond de NVU-demonstratie. De burgemeester verwees op 30 mei in de commissievergadering naar een ‘feitenrelaas’ van de driehoek of de politie, waarin alles zou staan en aan de hand waarvan de vergadering al haar vragen beantwoord zou kunnen zien. Dit feitenrelaas wordt echter pas op maandag 6 juni zelf naar de raadsleden gestuurd, waardoor de kans op eigen onderzoek naar de door de burgemeester gepresenteerde feiten niet meer fatsoenlijk mogelijk is. Zo wordt de democratische controle van de burgemeester door de raad effectief buiten spel gezet. Van behoorlijk en zorgvuldig bestuur is op zo’n moment geen sprake. Wij van LaatZeNietLopen zouden zeggen; eis meer tijd, eis de onderliggende stukken op, eis de kans om feiten te controleren. Hieronder alvast enkele zaken waar wij vragen over hebben.

Symboliek uit het Derde Rijk

Wat bijvoorbeeld onbegrijpelijk is dat, in weerwil van de beloftes van de burgemeester en het openbaar ministerie, er toch nazistische symboliek werd meegedragen in de stoet neonazi’s. Zo was daar een zwart-wit-rode vlag met op de plaats waar normaal het bekende hakenkruis prijkt nu een Keltisch Kruis, het wereldwijde bekend geworden symbool voor White Power, was afgebeeld. Dit teken werd tijdens de Tweede Wereldoorlog door Duitse soldaten overigens op hun kazernes geschilderd.

Alex Reitz spreekt met o.a. Keltisch
Kruis op achtergrond, zie video.
Ook was er een vlag met de Hamer van Thor te zien, een bekend symbool voor extreemrechtse heidenen, zeker binnen de context van deze NVU-demonstratie. De ‘Hitler van Keulen’ Axel Reitz kon op het Stationsplein oproepen tot een strijd voor het behoud van het blanke ras en de demonstranten riepen de leus ‘Nederland voor de Nederlanders, eigen volk eerst!’. Ook bedreigden ze omstanders met de leus ‘Wir Kriegen Euch Alle!’ en droegen een spandoek met de tekst ‘Stop de multiculturele terreur’.

Andere symbolen waren een t-shirt van de nazi-band Landser, verboden in Duitsland. Ook liepen er neonazi’s met het Duitse erekruis rond en met het symbool van de Zwarte Zon, het beeldmerk van de SS (onder andere gegraveerd in de vloer van het SS-kasteel Wewelsburg in het Duitse Paderborn). Ook liep er een neonazi rond met de tekst ‘Hou Zee’, de groet van de NSB, op zijn hoofd getatoeëerd. En het partijlogo van de NVU, de Odalrune, duidelijk een vervanger van het hakenkruis, was ook te zien. Enige jaren terug werden onder andere joodse begraafplaatsen beklad met dit teken. Aan duidelijkheid laat het niets te wensen over. Al met al bijzonder beledigend, discriminerend en bedreigend. Er zijn wel spandoeken in beslag genomen en graag horen we van de burgemeester welke teksten daar dan op stonden. Volgens ooggetuigen zat daar een zwarte vlag met de afbeelding van een rode hamer en zwaard tussen, net als de Odalrune, de Zwarte Zon etcetera afkomstig uit het Derde Rijk, symbool voor de zogenaamde volksgemeenschap tussen soldaten en arbeiders. Waarom het ene symbool wel in beslag nemen en het andere niet is volslagen onduidelijk en ook daar zou de burgemeester een antwoord op moeten geven.

Geweld door politie

Tegenprotestant door ME'er op het
hoofd geslagen. Foto: Lars Smook
De houding van de burgemeester tijdens de vergadering van de stedelijke commissie van 30 mei en eerder in Tubantia en andere media was er eentje van ‘waar gehakt worden vallen spaanders’. Er is door leden van de Mobiele Eenheid inderdaad flink gehakt; U heeft de foto’s gezien. Tegen de instructies voor de politie in (die immers niet op hoofden mogen slaan, maar zich moeten beperken tot armen, schouders en benen, en terecht), maar kennelijk met instemming van de burgemeester en zijn driehoek, die immers via een groot scherm de gebeurtenissen live konden volgen, is er door ME’ers op hoofden van mensen geslagen.

Daarbij sprong een ME’er op een grijs paard in het oog, één van zijn slachtoffers doet zijn verhaal in een reportage op RTV-Oost (die jongen met die kapotte bril). Hij werd in een hoek gedreven en flink geslagen en kon daar niet aan ontsnappen, terwijl-ie op een fluitje blies. Over de agent op het grijze paard hebben meerdere mensen zich beklaagd. Waarom wordt een agent die overduidelijk is doorgeslagen en zijn taak die dag niet aankan, niet door de burgemeester i.c. de driehoek direct van straat gehaald?

Het slachtoffer, een buurtbewoner, heeft een brief gestuurd aan de burgemeester. Wellicht kan de burgemeester die op de raadsvergadering voorlezen en ook zijn antwoord daarop?

En zo zijn er veel meer verhalen over onverantwoord gedrag van de politie; zo kon ternauwernood door omstanders een jongetje van 12 gered worden, toen een ME-bus achteruit ging rijden en het jochie bijna tussen de bus en een paaltje klemreed. Ons bereikten meerdere verhalen van mensen die tot op de dag van vandaag met (stekende) hoofdpijn en bijvoorbeeld gehoorbeschadiging thuis zitten. En met de vraag, waarom sloeg die agent op mijn hoofd, terwijl daar geen enkele reden voor was?

Noodverordening en veiligheidsrisicogebied

Als laatste willen we stilstaan bij de door de burgemeester ingestelde noodverordening en het risicoveiligheidsgebied. In de begeleidende brief stelt de burgemeester dat de vrijheid van meningsuiting ‘immers een belangrijk grondrecht is in Nederland’. Dat betwist niemand. Hoe dat zich verhoudt met de tekst in de noodverordening is echter totaal niet duidelijk. Ten eerste wijst de burgemeester een gebied rond de demonstratie, ongeveer tien maal zo groot als de demonstratieroute, waar een noodverordening heerst, een uitzonderingstoestand, ja zelfs een oorlogstoestand. In dat gebied worden namelijk allerlei burger- en mensenrechten tijdelijk uitgeschakeld, van vrijdag 27 mei vanaf 18.00 tot en met zaterdag 28 mei 18.00. Ieder vervoermiddel kan worden doorzocht, ieders kleding kan worden onderzocht en alle bagage kan worden geopend door de politie. Er zouden namelijk bij eerdere protesten tegen de NVU elders in Nederland wapens zijn meegevoerd en/of gebruikt. Dat is een ernstig feit, maar waarom wist niemand daar dan eerder van? En wat voor wapens dan? Hier zouden wij graag opheldering over hebben. Het lijkt pure bangmakerij door de burgemeester. Tegen dit ‘veiligheidsrisicogebied’ kan overigens binnen zes weken na 25 mei bezwaar worden gemaakt. Wie roept?

Dan de tekst van de noodverordening. Vooral Artikel 2 druist in tegen het recht op vrijheid van meningsuiting, het recht op betoging, het recht op privacy en inderdaad, het recht om als onschuldig te worden behandeld, voordat is bewezen dat je iets hebt gedaan. Nee, de burgemeester vindt de ‘intentie’ die je zou kunnen hebben om de NVU uit te fluiten, te blokkeren, te overstemmen, met hen in discussie te gaan, al genoeg om een gebiedsverbod op te leggen en bij overtreding mensen te arresteren. Maar het wordt nog bonter; reeds uit het enkele feit dat je bij de politie bekend bent of dat men een persoon is die bij een eerdere betoging de openbare orde heeft verstoord, volgt dezelfde sanctie. Dus de politie loopt rond met lijsten van personen die in het verleden zijn opgepakt rond betogingen? Is het wel bekend bij de burgemeester hoe makkelijk mensen worden opgepakt rond dit soort betogingen? Elk jaar tientallen en er wordt nauwelijks iemand vervolgd. En zij staan dan op een lijst. Bizar!

Beste raadsleden. Laat deze tekst niet ongewijzigd de geschiedenis van de stad Enschede ingaan. Waak over uw burgerrechten, die zijn immers van ons allemaal.

Met vriendelijke groet,

LaatZeNietLopen

maandag 30 mei 2011

Tegendemonstranten overstemmen boodschap NVU in Enschede

de Stentor/Zwolsche Courant | 30 mei 2011

ENSCHEDE - Een politiemacht van tweehonderd man was zaterdag in Enschede in touw om de vrijheid van meningsuiting van ongeveer zeventig aanhangers en sympathisanten van de Nederlandese Volks-Unie (NVU) te garanderen.

Op een paar honderd meter van het 'strijdtoneel' verwijderd, volgden burgemeester Den Oudsten, politiechef Fuad Ouald Chaib en een kleine staf de gebeurtenissen live op een groot scherm via beelden vanuit de politievideowagen.

Nadat kort na twaalven al een vroeg gearriveerd groepje van elf Duitse rechtsradicalen op het Stationsplein was aangevallen door ongeveer twee keer zoveel tegendemonstranten, schaalde de politie de beveiliging op. De grootste groep NVU-ers was toen nog op weg naar Enschede. Kort na half twee verlieten ze onder zware politiebegeleiding het stationsgebouw. Een groot deel van de tegendemonstranten was toen al door de politie het Stationsplein af gedirigeerd en weggeleid. De politie besloot af te wijken van de geplande route en de groep de andere kant op te leiden. Toen de tegendemonstranten daarvan op de hoogte raakten, braken ze massaal door het eerste politiecordon.

Wat volgde was een kat-en-muisspel van ongeveer een uur. Onderweg vielen enkele rake klappen. Demonstranten reageerden woedend op het optreden van de politie. De groep keerde uiteindelijk terug naar de Stationshal. Onderweg werd gegooid met stenen, metalen aanstekers en andere voorwerpen. Er werden geen grote vernielingen aangericht en er vielen slechts enkele lichtgewonden. Den Oudsten is tevreden over de organisatie en het optreden van de politie. De NVU heeft zijn vrijheid van meningsuiting gekregen, al zal slechts een enkeling een paar flarden hebben opgevangen van de twee toespraken die Constant Kusters en zijn Keulse gast Alex Reitz via de megafoon de wereld in stuurden, met het fluitende en schreeuwende publiek op veilige afstand.

Den Oudsten: "Er bestaat wel een recht op vrije meningsuiting, maar dat recht houdt niet in dat je anderen kunt verplichten daarnaar te luisteren."

Media berichten over protest tegen de nazi-mars

Het protest tegen de Nederlandse Volks-Unie op 28 mei in Enschede is in zowel de lokale (vrij uitgebreid) als landelijke media terug te vinden. Daarin valt op dat er weinig tot geen aandacht is voor de racistische standpunten van de NVU, dat is mooi, want dat wilden we onverstaanbaar maken. De media legt in hun koppen erg voorspelbaar de nadruk op de aanhoudingen. Hopelijk kunnen mensen hier doorheen kijken en zien dat vooral het gemeenschappelijke gevoel dat neonazi's niet welkom zijn in Enschede die dag overheersde.

Er was grote solidariteit onder de buurtbewoners, omstanders en tegendemonstranten. Een bonte mix van honderden mensen mensen nam actief stelling tegen de nazi-mars, "daar kreeg je gewoon kippenvel van". Onvermoeibaar werd er gefloten, getoetert en leuzen geroepen tegen de nazi-mars, ondanks dat de ME soms geweldadig optreedde om ruimte te maken voor de neonazi's. Toen na een versnelde, ingekorte route de NVU met lange gezichten terugkeerde op het Stationsplein was de euforie onder de Enschedeërs duidelijk voelbaar. Lees ons eigen verslag: Enschede bedankt!

NVU-voorzitter Constant Kusters heeft overigens aangegeven binnen een jaar nogmaals te willen demonstreren in Enschede uit onvrede over het verloop van zijn demonstratie en het in zijn ogen niet toereikende politie-optreden.

Enkele complete artikelen van lokale kranten op onze site: http://laatzenietlopen.blogspot.com/2011/05/tegendemonstranten-overstemmen.html

Links:

Tubantia:

Achttien aanhoudingen rond demonstratie NVU (zie ook verschillende filmpjes)
http://www.tctubantia.nl/regio/enschede-haaksbergen/8779399/Achttien-aanhoudingen-rond-demonstratie-NVU.ece

NVU-demonstratie voortijdig beëindigd
http://www.tctubantia.nl/nieuws/algemeen/binnenland/8780456/NVUdemonstratie-voortijdig-beeindigd.ece

TV Enschede:

Nieuwsflits 30 mei 2011
http://youtu.be/wCtpImXAcks

RTV Oost:

Partijen willen duidelijkheid kosten NVU-demonstratie (30 mei)
http://www.rtvoost.nl/nieuws/default.aspx?cat=1&nid=126024

18 aanhoudingen na NVU-demonstratie Enschede
http://www.rtvoost.nl/nieuws/default.aspx?cat=1&nid=125974

NVU-demonstratie Enschede beëindigd
http://www.rtvoost.nl/nieuws/default.aspx?cat=1&nid=125968

500 tegenstanders bij NVU-demonstratie Enschede
http://www.rtvoost.nl/nieuws/default.aspx?cat=1&nid=125964

Angst voor demonstratie extreem rechts (27 mei)
http://www.rtvoost.nl/nieuws/default.aspx?cat=1&nid=125931

Landelijke media:

NOS: Gewonden en arrestaties bij NVU-betoging
http://nos.nl/artikel/244172-gewonden-en-arrestaties-bij-nvubetoging.html

Nieuws.nl: Gewonden bij demonstratie NVU Enschede
http://www.nieuws.nl/644357

Volkskrant: Demonstratie rechts-extremistische NVU voortijdig beëindigd
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2664/Nieuws/article/detail/2438452/2011/05/28/Demonstratie-rechts-extremistische-NVU-voortijdig-beeindigd.dhtml

NRC: Gewonden na vechtpartij bij betoging extreemrechts in Enschede
http://www.nrc.nl/nieuws/2011/05/28/gewonden-na-vechtpartij-bij-betoging-extreemrechts-in-enschede/
 
Telegraaf: Demonstratie NVU Enschede
http://www.telegraaf.nl/binnenland/video_binnenland/9911526/__Demonstratie_NVU_Enschede__.html

Alternatieve media:

Antifascistisch protest in Enschede relatief succesvol
http://peterstormschrijft.wordpress.com/2011/05/28/antifascistisch-protest-in-enschede-relatief-succesvol/

Voorwaarts (veel foto's)
http://enschedeaanzee.nl/2011/05/29/voorwaarts/

"Welkom in de hel van Enschede" (zie ook filmverslag)
http://socialisme.nu/blog/nieuws/15838/welkom-in-de-hel-van-enschede/

zaterdag 28 mei 2011

Enschede bedankt!

Vandaag, 28 mei 2011, probeerden de nazi's van de Nederlandse Volks-Unie een demonstratie te houden door Enschede met een klassiek extreem-rechts thema. Een leuke middag zullen ze in het multi-culturele Enschede echter niet gehad hebben. Honderden tegenstanders probeerden met man en macht de mars van een kleine 50 nazi's te voorkomen.

De ME moest er aan te pas komen om de nazi's te beschermen, maar kon niet voorkomen dat regelmatig tegenstanders de kans zagen om met directe acties de nazi-mars dwars te zitten. Daarnaast was er door een oorverdovend lawaai van fluitjes, toeters en leuzen, niets meer te verstaan van de provocerende en racistische uitlatingen van de neo-nazi's. Zij moesten, ingepakt tussen de ME, hun sterk ingekorte route versneld afleggen. De ruimte voor de neo-nazi's werd door de aanwezige tegenstanders daadwerkelijk zo klein als mogelijk gemaakt!

Het was erg inspirerend om te zien dat zoveel mensen van divers pluimage op de oproepen tot protest af waren gekomen. Studenten, anti-fascisten, voetbalfans, vredesactivisten, homo-activisten en andere Enschedeërs van jong tot oud stonden zij aan zij om een tegengeluid te laten horen tegen de demonstratie van de NVU.

Al bij aanvang van de demonstratie was het stationsplein bezet door honderden tegenstanders. Een groep arriverende duitse neo-nazi's werd verjaagd van het stationsplein en moest beschermd door politie op ontzetting wachten. De politie veegde het stationsplein schoon om ruimte te maken voor de nazi-mars. De massaal aanwezige tegenstanders lieten dit echter niet gebeuren. De ME-linie werd doorbroken en het stationsplein opnieuw ingenomen. Hierdoor begon de demonstratie dik een uur later dan gepland en moest de route van de nazi-mars ingekort worden.

Zo is bijvoorbeeld de Walhofstraat de nazi-mars bespaard gebleven. Door alle tegenstand kon dit gedeelte van de route niet afgelegd worden. Gedurende de hele demonstratie werden de nazi's uitgefloten en overstemd met toeters en fluitjes. Anderhalf uur vroeger dan gepland werd de demonstratie beeindigd.

Iedereen die vandaag op de straat stond om zijn of haar stem te laten horen tegen extreem-rechts: Bedankt! Jullie hebben een duidelijk signaal afgegeven dat nazi's niet welkom zijn in Enschede.

Aangezien vandaag een best heftige dag was met ook een aantal directe confrontaties (zowel met de politie als met de nazi's) kunnen wij ons voorstellen dat mensen hun verhaal graag aan ons kwijt willen. Wij staan open voor alle soorten reacties en verhalen. Mail ons op info@laatzenietlopen.nl

Ook als je gearresteerd bent, kun je ons mailen. Wellicht kunnen wij je dan juridisch ondersteunen.

Tot de volgende keer,
Laat Ze Niet Lopen!

vrijdag 27 mei 2011

Laat je stem horen tegen de nazi-mars op zaterdag 28 mei in Enschede!

Zaterdag 28 mei zal de Nederlandse Volks-Unie in Enschede demonstreren. Die dag wordt niet voor niets al ‘zwarte zaterdag’ genoemd, de NVU is immers een neonazistische partij. Hun mars zal een intimiderende parade zijn van vlaggen en spandoeken met nazi-symboliek en racistische leuzen. Actiegroep ‘Laat Ze Niet Lopen’ heeft daarom al in een vroege fase gewaarschuwd voor de komst van de NVU en de bewoners van Enschede gevraagd hiertegen in protest te komen.

Onze oproep is eenvoudig: Kom zaterdag vanaf 12:00 uur naar de Molenstraat / Stationsplein waar de nazi-mars begint en overstem hun racistische boodschap met oorverdovend lawaai. Gebruik bijvoorbeeld toeters, fluitjes, ratels en natuurlijk je stem! Daarnaast moedigen we mensen aan om zelf een actie te verzinnen voor langs de route. We hopen samen met de buurt de ruimte voor de neonazi’s zo klein als mogelijk te maken.

Veel verschillende mensen en organisaties hebben aangegeven onze oproep te steunen, zoals onder andere zeven Afrikaanse organisaties. Daarnaast hebben de bewoners van de woonwijk rond de Walhofstraat vol verbijstering en woede gereageerd op de komst van de NVU in hun wijk. Steun hun met je protest! Geef de oproep door aan je vrienden en familie want met hoe meer mensen we zijn, hoe sterker ons tegengeluid!

Praktische informatie

Bekijk de route goed voordat op pad gaat. De NVU verzamelt voor op het stationsplein en loopt daarna de route Hengelosestraat, Boddenkampstraat, Walhofstraat, Kottendijk en Deurningerstraat. We adviseren mensen aan de Noordkant van het spoor te blijven, want daar loopt de route. Kom je vanaf het begin, kom dan naar de kruising Molenstraat, Hengelosestraat en Deurningerstraat die grenst aan het Stationsplein.


Stop de nazi-mars op 28 mei in Enschede! weergeven op een grotere kaart

Het is waarschijnlijk niet aan je voorbij gegaan dat burgemeester den Oudsten een noodverordening heeft afgekondigd voor een groot gebied rond de demonstratie (incl. centrum) deze gaat al in vanaf 18:00 uur de dag ervoor. Dat betekend niet dat jij geen recht hebt om tegengeluid te laten horen zaterdag, want het recht op vrijheid van meningsuiting en recht op demonstratie heb jij ook. Het betekent wel dat de politie mensen mag fouilleren en kan vragen naar je identiteitsbewijs. Je moet dit ook kunnen tonen, anders wordt je aangehouden. De politie zal de NVU hoogstwaarschijnlijk met een linie ME afschermen en omstanders op afstand houden. Daarnaast heeft de burgemeester beloofd dat de politie direct ingrijpt als een NVU’er de Hitlergroet maakt, of wanneer er andere strafbare uitingen worden gedaan.

Bekijk hier de exacte noodverordening op de website van de gemeente Enschede.

Op de dag zelf zijn wij vanaf 11:00 uur telefonisch bereikbaar voor vragen over het verloop van de nazi-mars en de tegenprotesten. Je kunt ook nuttige informatie aan ons doorgeven. Het info-nummer is 06-17068369. Deze informatie is ook te vinden op www.twitter.com/laatzenietlopen (erg handig voor mensen met internet op hun mobiel), als je ons op tijd een email stuurt met je 06-nummer kun je ook per sms updates krijgen. Mail ons op info@laatzenietlopen.nl met als onderwerp: "aanmelding sms-info-dienst 28 mei".

Zoals al eerder beschreven heeft de politie verregaande bevoegdheden om de openbare orde te handhaven. Daarom bieden wij ook juridische ondersteuning in het geval dat omstanders/tegenprotestanten onverhoopt gearresteerd worden. Het arrestanten-nummer is 06-26639840, bel dit als je een arrestatie ziet. Als je zelf bent gearresteerd bel of mail je ons als je weer vrij bent. In de meeste gevallen wordt je aan het eind van de middag weer vrijgelaten zonder verdere consequenties. Verklaar niets en ga ook niet in op een voorstel van de politie om een eventuele ‘boete’ direct te betalen/pinnen. Als je die later thuisgestuurd krijgt, betaal niet maar neem contact op met ons. Wij hebben hier ervaring mee en bovendien een advocaat die gespecialiseerd is in demonstratierecht. Mocht je langer worden vastgehouden (onwaarschijnlijk) vraag dan naar je voorkeursadvocaat. Dat is Frans Huijbers uit Nijmegen.

Voor zo ver de praktische informatie. We wensen iedereen een succesvolle dag toe. Maak de ruimte voor de neonazi’s zo klein als mogelijk. Stuur ze doof naar huis! Laat ze niet lopen!

We rekenen op jullie! Tot zaterdag!