donderdag 10 november 2011

Vordering politie Venlo nader bekeken

Vandaag kwam een arrestant op eigen verzoek bij het Gerechtshof in Den Bosch. Op 26 september 2009 werd hij tijdens acties tegen een demonstratie van de Nederlandse Volks-Unie (NVU) in Venlo gearresteerd. Ingehaakt in een zitblokkade op de route van de NVU werd hij destijds opgepakt. Door de rechtbank in Roermond werd daarvoor een voorwaardelijke geldboete van 120 euro met een proeftijd van twee jaar opgelegd.

Hij zou opzettelijk niet hebben voldaan aan een vordering van de peletonscommandant van de Mobiele Eenheid om weg te gaan van de plaats waar hij toen zat. De arrestant zegt die vordering niet gehoord te hebben in de complexe situatie van toen; strak omsingeld door de Mobiele Eenheid, ingehaakt op de openbare weg, met een demonstratie van zo’n 130 neonazi’s op een steenworp afstand, leuzen van de blokkeerders en versterkt geluid vanuit de neonazi-demonstratie.

Uit het proces-verbaal van de peletonscommandant die de vordering zou hebben gegeven staat enkel dat hij de vordering tot verwijdering ‘luid’zou hebben uitgesproken. En nergens blijkt dat de blokkeerders dat gehoord zouden hebben. Wel staat er dat de arrestant zou hebben gezegd ‘Ik ga niet weg’; ook dat klopt niet volgens hem. Daarnaast konden hij, en de volgens de proces-verbalen 15 andere blokkeerders, helemaal niet weg, want ze zaten ingesloten door een dichte haag ME’ers.

De rechters probeerden de situatie en omstandigheden te reconstrueren. Hoeveel ME’ers, hoeveel ingehaakte mensen, verkeer, duur van de blokkade, mate van herrie? Toen het hen min of meer duidelijk was, vroeg de voorzittende rechter: “Als u de vordering had gehoord, was u dan weggegaan?” “Nee, ik hoef niet naar de pijpen te dansen van een of andere ambtenaar. Ik hou niet van neonazi’s en ben op de weg gaan zitten om hen te stoppen. Als zij mogen demonstreren, dan heb ik het recht hen proberen te stoppen. En als een agent mij dan wil weghalen, dan ben ik het daar niet mee eens.”

De Advocaat-Generaal vond het proces-verbaal van de politie nogal summier. Hij was graag de discussie aangegaan over vrijheid van betoging, de vrijheid van meningsuiting, de bevoegdheid van de burgemeester enzovoort, maar had niet verwacht dat de verdachte zou komen en dat hij de inhoud van het proces-verbaal zou ontkennen. Een aantal feitelijke omstandigheden, zo gaat de AG verder, blijken niet uit de stukken en het raakt dus direct de tenlastelegging. Hij wil de twee verbalisanten ter zitting horen. Er mag bij geen van de procespartijen twijfel bestaan over wat er gebeurd is.Verder had de AG nog uitgezocht waarom er wel en niet vervolgd is in die groep van 16 arrestanten. Je zou toch zeggen dat de omstandigheden voor iedereen hetzelfde is geweest. Hier ging hij echter verder niet op in.

De rechter besluit de zaak begin december te hervatten en dan in de aanwezigheid van de twee agenten. Wordt vervolgd dus.

LaatZeNietLopen!