woensdag 22 december 2010

NVU kondigt demonstratie aan: 26 maart 2011

Neonazipartij de NVU heeft in haar blad 'Wij Europa' een nieuwe demonstatie aangekondigd voor 26 maart 2011. Dus houd zaterdag 26 maart vrij in je agenda voor protesten tegen de NVU! De plaats wordt zoals gewoonlijk pas enkele weken van te voren bekend gemaakt. Het gekozen thema is klassiek extreemrechts en laat weinig aan de verbeelding over: "Tegen de multiculturele terreur en voor het stoppen van de immigratie". NVU-voorman Constant Kusters heeft nog altijd het afschuwelijke streven Nederland etnisch te zuiveren en ziet het liefst een staat naar nationaalsocialistisch model zoals in Nazi-Duitsland het geval was. Laten we de ruimte voor deze racisten en Hitler-vereerders zo klein als mogelijk maken! Check deze site voor het laatste nieuws rondom de demonstratie en de tegenprotesten.

update januari 2011:
De NVU vermeldt op haar website dat ze zich aan het beraden is om in de regio Borne, Overijsel te gaan demonstreren ivm de gemeentelijke plannen om in Azelo een nieuw asielzoekerscentrum te bouwen.

zaterdag 30 oktober 2010

Vrijheid van meningsuiting in Venlo
Kosten: zes uur cel en EUR 100 boete

Op donderdag 28 oktober moesten 5 mensen die op 12 juni dit jaar in Venlo werden gearresteerd rond een demonstratie van de neonazistische Nederlandse Volks-Unie voorkomen bij de kantonrechter in datzelfde Venlo.

Vier van hen waren die dag kennelijk uit Duitsland gekomen om tegen de nazi-mars op de verjaardag van Anne Frank te protesteren, maar werden ruim voor het begin van de NVU-demonstratie al gearresteerd. Zij zouden vlaggenstokken (van 60 centimeter) en een sjaal bij zich hebben gehad en dat zou in strijd zijn geweest met de ultrastrenge noodverordening. Een vijfde arrestant werd uren voor de NVU-demonstratie op het station Venlo gearresteerd omdat-ie niet kon voldoen aan de plicht om een identiteitsbewijs te tonen.

Alle vijf brachten enkele uren in een politiecel in Venlo door en 4 van hen werden weggestuurd met een transactievoorstel van maar liefst EUR300. Bij niet-betaling zouden ze zich voor de kantonrechter in Venlo moeten verantwoorden. Ook de vijfde persoon kreeg een dagvaarding wegens overtreding van de Wet op de Identificatieplicht.

De kantonrechter stelde op 28 oktober vast dat een van de arrestanten de noodverordening had overtreden omdat-ie een sjaal en extra kleding bij zich had, twee anderen omdat ze stokken of 1 stok bij zich hadden. een van de Duitse arrestanten is minderjarig en die zaak wordt op een later tijdstip achter gesloten deuren behandeld. De kantonrechter vraagt zich bij de arrestatie van degene die geen identiteitsbewijs kon tonen af wat de `aanwijzingen van de politie´ waren.

Een van de arrestanten heeft verklaard dat-ie zijn stok en vlag (een spandoek waarop een eerbetoon stond aan de joden die door de nazi´s zijn vermoord) wilde inleveren en dat hij de stad wilde verlaten, omdat hij niet wist `dat het niet mocht´. De officier van justitie wuift dat weg, `er was geen tijd voor discussie die dag´ (we zitten nog steeds ruim een uur voor de demonstratie) en ook de kantonrechter besluit dat het net is als `een dief die iets heeft gestolen, maar gepakt wordt en dan zegt dat-ie het terug wilde leggen´.

De officier van justitie moest toch toegeven dat bij 1 van de arrestanten het niet duidelijk was waarom die nu eigenlijk was aangehouden en eiste vrijspraak. Om de fouten van de politie te verdoezelen. Zij kon echter niet duidelijk maken waarom de twee met stok en sjaal nu wel veroordeeld moesten worden. Nergens in het politiedossier bleek namelijk dat deze twee (met stok en sjaal) van plan waren om de openbare orde te verstoren. Ook werd niet duidelijk waarom de arrestant op het station om een identiteitsbewijs werd gevraagd.

De advocaat van de vijf stelde de noodverordening ter discussie (`krakkemikkig´) en gaf aan dat de politie niet zomaar een wet kan oprekken (die op de identificatieplicht) die vaststaat. Daarin staat namelijk dat `het redelijkerwijs noodzakelijk moet zijn´ om `onder aangegeven feiten en omstandigheden´ het ook nog noodzakelijk moet zijn om iemand om een identiteitsbewijs te vragen. Nergens in het dossier wordt dat aangetoond.

En wat betreft de stok en de sjaal; volgens de noodverordening moet iemand dan `het kennelijke doel hebben´ de openbare orde te verstoren met die stok en die sjaal. Ook dat staat nergens onderbouwd in het dossier van de Duitse arrestanten. Een vlaggenstok is namelijk niet bedoeld om mee te slaan, maar is juist bedoeld om een mening mee te uiten. Dus daar komt nog een extra recht, een extra bescherming, namelijk die van de vrijheid van meningsuiting bij. Als dat recht geschonden wordt door de politie, dan moet er aangetoond worden dat dat noodzakelijk is voor de bescherming van de democratische samenleving. Nergens blijkt dat.

De officier van justitie brengt daartegen in dat het doel is bereikt, namelijk het voorkomen van wanordelijkheden. Dat in dit proces `enkele mensen´ naar het politiebureau zijn gebracht, soit. Maar dat waren maar liefst 37 mensen, toch niet zomaar enkele. En bovendien werd diegene naar de identiteitskaart gevraagd op het beginpunt van de demonstratie! Ja, maar om 11.10, twee uur voordat de demonstranten van de NVU zich daar zouden verzamelen...

De kantonrechter heeft het laatste woord. Hij is zichtbaar geïrriteerd om het feit dat mensen `uit andere steden´ naar Venlo komen (dat doen wekelijks duizenden mensen, om te winkelen, het museum te bezoeken, en ja, eenmaal per jaar om te demonstreren), wat de vraag opwerpt of als het z´n eigen `Venlonaren´ waren geweest, het allemaal wel best was geweest. Hij begint over het `rukken van bomen, het smijten van stenen,
het omgooien van auto´s´ wat kennelijk gebeurde bij een eerdere demonstratie van de NVU in Venlo vorig jaar, maar wat uiteindelijk juridisch niet relevant is voor de beoordeling van deze zaken.

Hij veroordeelt twee Duitsers tot EUR 100 boete, houdt de vrijspraak van een derde verdachte in stand en verwerpt ook de eis van de officier van justitie van EUR 70 voor de arrestant die geen identiteitsbewijs kon tonen. Bij de bepaling van de hoogte van de boete van de twee Duitse jongeren liet hij de vrijheid van meningsuiting meewegen (de eis van de officier was immers EUR 300). Conclusie is dus dat de vrijheid van meningsuiting een prijs heeft; kom je van buiten Venlo, dan kost het je 6 uur van je vrijheid en EUR 100 van je inkomen. Beide partijen hebben twee weken om in hoger beroep te gaan. De zaak van de minderjarige wordt later behandeld. Ook die heeft de pech niet uit Venlo te komen. Wordt vervolgd.

LaatZeNietLopen

woensdag 20 oktober 2010

Reconstructie politie-optreden Den Bosch 23 mei 2009
Noodverordening door burgemeester Rombouts blijkt niet rechtsgeldig

Op 6 mei 2009 kondigt de oudste nationaal-socialistische partij van Nederland, de Nederlandse Volks-Unie (NVU) een demonstratie op zaterdag 23 mei in Den Bosch aan. Na een aanvankelijk verbod kan de NVU die zaterdag de straat op.

Keer op keer laat de lokale overheid zich gijzelen door het principe van de zogenaamde vrijheid van meningsuiting waarop deze neonazi´s zich beroepen, in plaats van in te grijpen bij racisme en fascisme en de inwoners van de stad te beschermen tegen de intimidatie en psychische terreur van de neonazidemonstratie.

Telkens belooft de burgemeester na vragen van gemeenteraadsfracties of media, in te grijpen bij racistische uitingen in een discriminerende context en nationaal- socialistische symboliek te verbieden. Even zo vaak wordt dit tijdens de demonstratie toch toegestaan. In plaats daarvan richt de lokale overheid zich vrijwel volledig op `tegendemonstranten´. Bijvoorbeeld mensen die langs de route van de nazi-mars hun ongenoegen uiten, of die met ludieke (geweldloze) acties als zitblokkades en clownsoptredens, de neonazi´s proberen tegen te houden. Dat deze focus zou resulteren in tientallen arrestaties en ongeëvenaard machtsmisbruik door de Bossche politie, was dan ook niet moeilijk te voorspellen.

LaatZeNietLopen, een actiegroep die opriep voor een tegengeluid tegen de nazi-mars in Den Bosch. Zij maakte een reconstructie van de aanloop naar die dag, van de dag zelf en de gevolgen van het politie-optreden.

De reconstructie is opgesteld aan de hand van de verhalen van zo´n 25 arrestanten en ooggetuigen (waarbij de verhalen van de clowns in het oog springen), documenten van de gemeente Den Bosch, banden van portofoonverkeer, procesverbalen en journaals van de politie Brabant-Noord.

De gebeurtenissen, van de aankondiging van de NVU-demonstratie tot het verbod daarop, de rechter die het verbod opheft, het uitvaardigen van een zeer strenge noodverordening voor de hele dag voor de hele stad Den Bosch, worden bekeken.

Tevens worden de verhalen van geweld en machtsmisbruik door de politie tot aan de evaluatie door de politie en de rechtszaken die volgden tegen verdachten behandeld.

Uit de evaluatie blijkt onder andere dat er veel mis ging die dag. Zo is in de reconstructie te lezen dat de regie ontbrak, dat er daadkracht bij de gemeente mistte, dat de lijntjes te lang waren, het arrestantentransport te langzaam ging etcetera etcetera.

Ook de burgemeester en zijn staf maakte een grote blunder; zo is de noodverordening achteraf niet ter toetsing aan de gemeenteraad voorgelegd, zoals de Gemeentewet voorschrijft. Hierdoor is die hele noodverordening, alle voorschriften daarin en de hele politie-operatie die daaruit voortvloeide onrechtmatig geweest.

LaatZeNietLopen klaagt de korpsbeheerder en de korpschef van de politie Brabant- Noord aan wegens het controleren en aanhouden van mensen op grond van uiterlijke kenmerken, geweldsmisbruik door agenten in burger, de behandeling van arrestanten en het schenden van het recht op vrijheid van meningsuiting, vrijheid van betoging, het recht op privacy en het recht op bewegingsvrijheid. LaatZeNietLopen zal het nooit normaal vinden dat het recht op een tegengeluid, zoals het blazen op een fluitje of het recht om een protestbord omhoog te houden, door de lokale overheid wordt ingeperkt.

Het Openbaar Ministerie moet terstond al diegenen die zij al heeft veroordeeld (of voor heeft laten komen, of heeft gedagvaard) laten weten dat er van rechtsvervolging wordt afgezien, excuses aanbieden voor het wanbeleid en hen laten weten dat er een passende schadevergoeding zal volgen. Burgemeester Rombouts moet zich samen met de korpschef inspannen om eenieder die de dupe is geworden van de noodverordening die dag, op te sporen, excuses te maken en een schadevergoeding aan te bieden.

LaatZeNietLopen roept iedereen op die door de noodverordening van 23 mei 2009 in Den Bosch gedupeerd is, om zich bij ons te melden voor een gezamenlijke klachtenprocedure, juridische hulp of praktisch advies. Mail ons op info@laatzenietlopen.nl.
30 oktober, NVU of EDL?

19 oktober 2010, verklaring AFA Den Haag:

Op 30 oktober wil de neo-nazistische Nederlandse Volksunie een demonstratie houden in Den Haag. Op dezelfde dag vindt er in Amsterdam ook een extreem-rechtse manifestatie plaats. Daar wil de English Defence League (EDL) op het Museumplein een manifestatie houden om steun te betuigen aan Geert Wilders. Tegen deze manifestatie worden diverse tegenacties georganiseerd.

AFA Den Haag roept op om mee te doen aan de actie van de Amsterdamse Antifascisten tegen de EDL manifestatie, zie voor meer informatie: http://antifaamsterdam.wordpress.com/ Dit is een bewuste afweging. Ja de NVU is een neo-nazistische organisatie die verwerpelijke ideeën uit wil komen dragen in Den Haag, en het blijft belangrijk om hiertegen te ageren. De NVU is echter ook een verschijnsel in de marge; hun optochten vol nazi-symboliek hebben nauwelijks een aantrekkende werking.

De gewelddadige extreem-rechtse groepering EDL maakt slim gebruik van de bestaande sympathie en grote aandacht voor de ideeën van Geert Wilders om extra aandacht voor hun eigen ideeën te krijgen. Beide groeperingen bestaan uit racistisch tuig en moeten waar mogelijk gestopt worden. Wij hebben er deze keer echter voor gekozen onze inzet te richten tegen de EDL en anderen op te roepen dat ook te doen. Wat niet betekent dat wij elke poging om de NVU dwars te zitten niet van harte toejuichen natuurlijk.

LaatZeNietLopen steunt uiteraard de afweging en oproep van AFA Den Haag. Op 30 oktober zal LZNL dus geen protest organiseren in Den Haag. Support in plaats daarvan het protest tegen de EDL in Amsterdam!

maandag 27 september 2010

Actiegroep roept raadsleden Venlo op kritisch naar noodverordening te kijken

Vorige week verstuurde de actie LaatZeNietLopen.nl onderstaande brief naar de gemeenteraadsleden van Venlo om te voorkomen dat de definitieve vaststelling van de noodverordening, die tijdens de demonstratie van de nationaalsocialistische Nederlandse Volks-Unie op 12 juni 2010 in Venlo van kracht was, geruisloos passeert.

LaatZeNietLopen.nl ziet in de noodverordening een veel te zwaar middel, dat gemakkelijk misbruik van bevoegdheden van de politie in de hand werkt en talloze burgerrechten schendt. LaatZeNietLopen.nl, die in de weken voor 12 juni een oproep deed aan de inwoners van Venlo om een tegengeluid te laten horen tegen de nazi-mars, wil zich sterk maken voor het recht op protest, het recht om op een fluitje te blazen, om kritisch in de weg te staan.

Hieronder leest u een korte reconstructie van het politie-optreden en de arrestaties op 12 juni 2010 en de argumenten van LaatZeNietLopen.nl

LaatZeNietLopen.nl

Verstuurd op 21 september 2010

Beste raadsleden,

Eerder hebben wij u benaderd in september 2009 en juni 2010. Dat ging over demonstraties van de neonazistische Nederlandse Volks-Unie en de protesten daartegen.

Nu staat in de komende raadsvergadering van 29 september 2010 de goedkeuring van de notulen van de vergadering d.d. 23 juni 2010 waarin de noodverordening, die gold op 12 juni 2010, werd goedgekeurd, op de agenda. Voor ons, en voor u, een moment om nog eens kritisch te kijken naar wat die noodverordening voor gevolgen heeft gehad.

Een noodverordening is een uiterst zwaar middel om in te zetten. Naast de principiële bezwaren die we hebben tegen zo´n zwaar instrument in handen van de politie, zijn er ook allerlei concrete, praktische gevolgen aan de toepassing van zo´n noodverordening verbonden. Daar komen wij later in deze brief op terug. Voor we aan de principiële bezwaren toekomen, lijkt het ons handig om eerst even te bekijken wat er nu eigenlijk, onder andere, in die noodverordening van 11 juni 2010, toegepast op 12 juni 2010, stond:

Het is in ieder geval verboden;
"Om het gelaat af te dekken door vermommingen zoals bivakmutsen, helmen, maskers, sjaals, capuchons, schmink of andere attributen, teneinde zich onherkenbaar te maken, dan wel deze bij zich te dragen. De politie is bevoegd terzake de nodige fouilleringen te doen en tassen of andere voorwerpen te onderzoeken; (...)"

"Op of in de directe omgeving van de route van de betoging een voertuig of een ander voorwerp te plaatsen c.q. te stallen, al dan iet geblindeerd, met het kennelijk doel om dit te gebruiken als beschutting om zich op deze wijze te onttrekken aan de waarneming van de politie (...)"

"Een sitdown-blokkade te houden"

"Zich te verschansen in groenvoorzieningen"

En;
"Dat op grond van de APV Venlo in heel Venlo een verbod geldt tot het nuttigen van alcoholhoudende drank en/of het bij zich hebben van aangebroken flesjes, blikjes of dergelijke met alcoholhoudende drank; (...)"
De noodverordening gold van 08.00 ´s morgens tot 18.00 ´s avonds op het gehele grondgebied van Venlo met het voorbehoud deze te verlengen. Overtreding daarvan kan worden bestraft met gevangenisstraf van ten hoogste drie maanden of een geldboete van de tweede categorie (EUR 3.800).

U ziet het al voor u; met zo´n breed geformuleerde noodverordening liggen machtsmisbruik en misverstanden op de loer. Uit de notulen van een voorbespreking van de politie blijkt dat zij op 7 juni hebben gedacht om het (zeer omstreden) instrument `bestuurlijke ophouding´ in te zetten, maar al snel wordt er gevraagd om een noodverordening. Dat stond dus allang vast.

Waar het ons om gaat is dat het recht op demonstratie, in dit geval het uiten (`het demonstreren´) van je mening over extreemrechtse denkbeelden, het blazen op een fluitje om de racistische leuzen niet te hoeven horen. De mensen die op 12 juni 2010 hebben geprotesteerd tegen de neonazi-optocht, hebben ook het recht op bescherming van hun demonstratierecht. Een `vergunning´ om te demonstreren bestaat immers niet. En, zoals de voorzieningenrechter van de rechtbank Roermond op 10 juni 2010, in zijn uitspraak duidelijk maakte "Er dienen zwaarwegende omstandigheden te zijn die een beperking van het recht op betoging rechtvaardigen." Die zag hij niet en hij veegde het verbod op de NVU-demonstratie door uw burgemeester in die uitspraak van tafel. Dit geldt natuurlijk voor alle demonstraties, ook die van de individuen en groepen die op onze oproep naar Venlo kwamen die 12e juni.

Het recht op vrijheid van beweging, het recht op ludiek protest (denk aan de toneelstukjes van de clowns, daarover later meer), maar ook het recht om op een geweldloze manier een zogeheten sitdownactie te doen. Het recht om een protestbord omhoog te houden. Het recht op privéleven, op privacy, om niet staande gehouden te worden, om niet op basis van uiterlijke kenmerken geselecteerd te worden om gefouilleerd te worden, om niet in je tas gekeken te worden, om niet weggestuurd te worden of een gebiedsverbod te krijgen. Dit zijn niet zomaar principiële rechten, maar burgerrechten die zijn vastgelegd in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Een schending van zo´n recht, is een schending van de rechten van een ieder van ons, ook van u. Iedereen is voor de wet immers gelijk en zou tenminste gelijkwaardig moeten worden behandeld.

Nu dan de praktische gevolgen van het toepassen van de noodverordening; er werden in totaal 37 aanhoudingen verricht, waaronder een neonazi die in de demonstratie van de NVU de Hitlergroet bracht. De rest van de arrestanten zijn omstanders, of protesteerders of mensen die van mogelijk protesteren verdacht werden. Of worden, want eind oktober dienen een aantal arrestanten zich voor de politierechter in Roermond te verantwoorden. De meerderheid is volgens het persbericht van de politie opgepakt vanwege het overtreden van de noodverordening of het niet kunnen tonen van een ID-bewijs.

De politie Limburg-Noord gaf in haar presentatie voorafgaand aan de demonstratie al aan `zoveel mogelijk aanhoudingen aan de voorzijde van het station´ te willen doen. Ook controles op het bij zich dragen van een identiteitsbewijs worden door de politie als eenvoudig middel ingezet om mensen te kunnen arresteren. Maar waar is de verstoring van de openbare orde als je geen ID-kaart kunt laten zien (vaak wel bijvoorbeeld een OV-kaart waaruit blijkt wie je bent)? Ook hiervoor kan je beboet worden met een geldboete van de tweede categorie (EUR 3.800).

Uit de journaals van de politie blijkt dat inderdaad op zaterdag 12 juni 2010 om 11.20 de eerste arrestaties vallen als de aangesprokenen geen ID-bewijs kunnen tonen. Maar wat hebben die mensen nu gedaan? Ruim voordat de demonstratie van de NVU begint, vaardigt de politie het bevel uit om `gericht te gaan controleren op mensen die qua verschijningsvorm passen bij AFA e/o NVU´. Als er een identiteitsbewijs wordt aangetroffen moet de politie naam, adres en woonplaats vastleggen. Waarom? Ook wordt de politie door het Algemeen Commando afgestuurd om in een kroeg en de Albert Heijn te gaan controleren. En om 13.45 wordt een groep van 7 personen gecontroleerd, waarvan er eentje `zwarte handschoenen´ bij zich heeft. De hele groep wordt daarop aangehouden. Verderop in de stad worden auto´s weggesleept `in verband met hardcore stickers´. De hele ochtend worden overal geblindeerde auto´s, busjes en campers aangehouden en/of gecontroleerd. Er wordt gekeken op wiens naam de auto staat en er wordt antecedentenonderzoek gedaan.

Ook de perswoordvoerder van LaatZeNietLopen.nl, die, zo blijkt uit het politiedossier, een paar dagen eerder op TV-Limburg commentaar had gegeven op de NVU-demonstratie, wordt ruim voor het begin van de demonstratie opgepakt. Kennelijk dus omdat-ie werd herkend van de televisie. Om 13.50 zijn er al 17 personen aangehouden, zonder dat er sprake was van dreiging van verstoring van de openbare orde.

Onder de arrestanten drie mensen die clownskleren bij zich hadden, maar geen schmink of maskers. De agenten meldden hun vangst triomfantelijk aan de meldkamer, zonder na te denken over hoe onherkenbaar je alss clown eigenlijk bent?
Dat dus zelfs een ludiek toneelstukje in de kiem werd gesmoord, was een van de dieptepunten van die dag. De clowns werden om 10.30 ver van het station of de demonstratieroute opgepakt en om 18.00 ´s avonds weer vrijgelaten.

Uit de aanhoudingskaarten en procesverbalen van de politie blijkt verder dat er in ieder geval mensen onterecht zijn aangehouden op basis van de noodverordening en dat tijdens de voorgeleiding bleek dat de aanhoudingsgrond niet bekend was. De arrestanten hebben daarvoor wel een paar uur in de cel gezeten. Ze bleken bij een groep te hebben gestaan waarvan één persoon AFA-stickers (!) bij zich had.
Twee andere personen werd aangehouden omdat zij geen ID-bewijs konden tonen. Zij werden opgesloten, kregen een schikkingsvoorstel van EUR 60 en hebben die betaald. Er werden die dag transactievoorstellen tussen de EUR 60 en EUR 300 uitgedeeld door de politie. Maar op welke grond werd deze personen aangesproken? Dat zou een politierechter graag willen weten. Nu hoeft de politie dat niet meer te bewijzen.

Wij willen aan u vragen nog eens te overwegen, met inachtneming van bovenstaande `reconstructie´ of zo´n noodverordening het juiste middel is geweest. U kunt bij de vaststelling van die notulen waarin de noodverordening is goedgekeurd protest aantekenen, kritische vragen stellen of bijvoorbeeld volledige inzage in de dossiers van politie en gemeente vragen, zodat u zelf kunt vaststellen wat de gevolgen van dit beleid zijn geweest.

Graag horen we van u of u iets wilt ondernemen wat betreft de noodverordening. Mocht u nog vragen hebben of iets kwijt willen, u kunt ons mailen op info@laatzenietlopen.nl.

zaterdag 12 juni 2010

Venlonaren de straat op tegen nazi-mars

Vandaag hebben honderden Venlonaren geprotesteerd tegen de komst van de nazi-mars die plaats vond op Anne Frank´s verjaardag. Ondanks de belofte van Constant Kusters, de leider van de NVU, dat er 300 nazi´s op zijn demonstratie zouden afkomen, kwamen er niet meer dan 80 neonazi´s opdagen. Hiervan kwam ook nog eens meer dan de helft uit Duitsland.
De nazi´s waren zichtbaar teleurgesteld over de lage opkomst en gedurende de hele tocht kwam de sfeer er voor hun nooit in. Dat had natuurlijk ook te maken met het feit dat een veelvoud aan omstanders zich langs de route had opgesteld om hun ongenoegen tegen de nazi´s te uiten.

Continu politiecordon om de NVU-demonstratie.

Ook de Blood & Honour afdeling had het niet naar z´n zin.

Er was gigantisch veel politie op de been om de nazi´s te beschermen. De noodverordening werd strikt nageleefd wat tot ongeveer 35 preventieve arrestaties heeft geleid onder tegenstanders van de nazi-mars, voornamelijk omdat zij zich niet konden identificeren. Onder de NVU-demonstranten zijn ook enkele arrestaties gevallen, onder andere voor het brengen van de Hitlergroet.

http://www.l1.nl/content/4612940

Wat in ieder geval opnieuw duidelijk is geworden is dat het thema waaronder de NVU demonstreert niet meer is als een farce en een excuus om een tijdelijke vrijplaats voor nationaal socialisme te creeeren.  De nazi´s riepen allerlei leuzen (vooral in het Duits) die het nationaal-socialisme verheerlijken en die niets met het thema te maken hebben, zoals `Nationaal socialisme nu!` en `Vrij, sociaal en nationaal`.

Op een later moment zullen we een completer verslag op de site plaatsen. Iedereen bedankt voor het tegenprotest!

Laat ze niet lopen!

vrijdag 11 juni 2010

Protesteer tegen de nazi-mars op de verjaardag van Anne Frank!
Zaterdag 12 juni, vanaf 13:00 uur op het Stationsplein in Venlo.
Let op noodverordening!

Er is zoals verwacht een noodverordening ingesteld voor 12 juni. Deze geldt van 08.00 tot 18.00. Wees er bewust van dat agenten je kunnen vragen om je identiteitspapieren en je mogen fouilleren. Weigering of het niet kunnen tonen van een ID-bewijs zal leiden tot aanhouding. Ook kunnen ze je opdracht geven je te verwijderen. Ga dan (met je groepje) ergens anders staan, bijvoorbeeld elders langs de route van de neonazi’s. Laat je niet afschrikken, jij hebt ook het recht om je stem te laten horen.

Lees hieronder verder alle informatie, bijvoorbeeld over de route. Tot zaterdag!

donderdag 10 juni 2010

De nazi's komen!
Laat ze niet lopen!

Zoals te verwachten, heeft de rechter vandaag bepaald dat de neo-nazistische NVU a.s. zaterdag 12 juni mag demonstreren in Venlo. Net zoals de afgelopen 10 jaar in vergelijkbare gevallen is gebeurd, heeft de leider van de NVU, Constant Kusters, met succes het verbod van burgemeester Bruls aangevochten.

Aangepaste route

Grotere kaart weergeven

Bekijk route met street view

Zoals op bovenstaande kaart te zien, is de route een stuk korter dan de vorige keer, maar wat ons betreft nog steeds veel te lang. De route start en eindigt op het Stationsplein. De aanvang is om 13:00 uur. Kom allemaal naar het Stationsplein, of zoek een plekje langs de route en maak de ruimte voor de nazi's zo klein mogelijk! Net als bij de nazi-mars van vorig jaar zijn er heel veel Duitse neo-nazi's te verwachten.

Anne Frank
De nazi-mars vindt uitgerekend op de verjaardag van Anne Frank plaats. Anne Frank staat als slachtoffer van de Holocaust symbool voor de verschrikkelijke vervolging van de Joden door de Nazi's en ook voor de onderdrukking van de algehele Nederlandse bevolking tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dat deze mars uitgerekend op haar verjaardag plaats vindt vinden wij ontoelaatbaar. Hierin staan wij niet alleen. Een anonieme Venlonaar heeft laatst een portret van Anne Frank op het museum Van Bommel Van Dam in Venlo gelijmd. Dit is wat de kunstenaar in een persbericht over de actie naar buiten heeft gebracht:

"In de nacht van maandag 7 op dinsdag 8 juni heb ik het herdenkingsteken voor Anne Frank opgericht. Aanleiding voor het monument is de demonstratie van de nazistische NVU die op de verjaardag van Anne Frank gaat plaatsvinden. (...) Ik denk dat we in deze tijden van toenemende discriminatie, Anne's idealen moeten verdedigen en daarom kunnen we de demonstratie van de NVU niet onopgemerkt voorbij laten gaan."

Hier kunnen wij ons alleen maar bij aansluiten!

Noodverordening
De gemeente Venlo heeft aangegeven morgenochtend te reageren op het vonnis van de rechter. Onze ervaringen uit het verleden leren dat er hoogstwaarschijnlijk een noodverordening afgekondigd gaat worden door de burgemeester. Wat dit precies betekent weten we pas als de verordening bekend gemaakt wordt.

Een noodverordening geeft de politie meer bevoegdheden dan gebruikelijk. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat iedereen te maken kan krijgen met fouilleringen en id-controles. Vooral als je er 'verdacht' uitziet. Als je geen ID bij je hebt, wordt je zonder pardon opgepakt. Ook zal de politie sneller optreden als haar iets niet bevalt, je wordt weggestuurd als je op de 'verkeerde' plek staat bijvoorbeeld. Heel vervelend en vrijheidsberovend dus, maar laat je niet afschrikken. Ook jij hebt het recht om je stem te laten horen!

Houd http://www.laatzenietlopen.nl de komende dagen in de gaten voor updates en het laatste nieuws over de NVU demonstratie.

Tot zaterdag!
Posters roepen op tot stoppen nazi-mars

In Venlo zijn afgelopen dinsdag en woensdag tientallen posters geplakt met de oproep de nazi-mars van de Nederlandse Volks-Unie van 12 juni te stoppen. Ook zijn er honderden stickers geplakt met de tekst `Geen nazi-mars op Anne´s dag´, verwijzend naar de verjaardag (als ze nog geleefd zou hebben) van Anne Frank en honderden pamfletten uitgedeeld aan voorbijgangers.


De rechter in Roermond gaf vandaag groen licht voor de neonazi´s om in Venlo te demonstreren. Dat gebeurt al op deze manier sinds 2001 en we vinden het dan ook onbegrijpelijk dat burgemeester Bruls tijd, geld en middelen heeft verspild met een kansloze poging de nazi-mars te verbieden. Beter had hij zijn tijd kunnen steken in een moreel appèl aan de burgers van zijn stad om weerbaar te zijn tegen de haat van de neonazi´s. In Duitsland doen zijn ambtsgenoten dat regelmatig en zijn zij vaak op de dag van de nazi-mars terug te vinden in blokkades van de route van de neonazi´s.

Aangezien er zaterdag ook tientallen Duitse neonazi´s naar Venlo zullen komen, zou het Bruls sieren om in plaats van een veilige plek in het commando-centrum in te nemen, in te haken met de inwoners van Venlo om de neonazi´s te blokkeren!

Zie video item van L1 over de rechtzaak

LaatZeNietLopen.nl

dinsdag 8 juni 2010

Portret Anne Frank op museum

8 juni 2010 | Omroep Venlo

Op de buitenmuur van het Museum van Bommel van Dam is met tegels een portret van Anne Frank aangebracht.

Zeer waarschijnlijk is het kunstwerk vannacht op de muur vast gemaakt. Het museum heeft geen idee van wie de actie afkomstig is. Wel is er inmiddels aangifte gedaan bij de politie. Bij het portret staan ook kaarsjes en liggen bloemen.

Het lijkt er op dat het portret samenhangt met de eventuele demonstratie van de Nederlandse Volks Unie. Die organisatie wil zondag demonstreren in Venlo. Op die dag is het precies 81 jaar geleden dat Anne Frank werd geboren.

Donderdag dient het kort geding van de Nederlandse Volks Unie op het uitgevaardigde verbod van burgemeester Bruls tegen de demonstratie.

donderdag 3 juni 2010

Bruls verbiedt
NVU-demonstratie


Het zat er aan te komen; de burgemeester heeft de NVU-demonstratie verboden. NVU-voorzitter Kusters heeft inmiddels aangegeven naar de bestuursrechter te gaan om dit verbod aan te vechten. Laat ze niet lopen! verwacht dat de NVU net zoals voorgaande keren deze zaak wint. Onze oproep voor tegenprotest blijft dus staan. Blijft via deze site op de hoogte van de ontwikkelingen.

3 juni 2010 | Bron: Omroep Venlo

Burgemeester Hubert Bruls van Venlo heeft de demonstratie van de NVU op 12 juni verboden.

Bruls wil niet dat er in het evenementenseizoen gedemonstreerd wordt. Ook zou een betoging een te grote impact hebben op de politiecapaciteit. Daarnaast wil de NVU weer in Venlo-Oost gaan demonstreren, terwijl er op 12 juni in die wijk een buurtfeest is.

De NVU kondigde eerder al aan een kort geding aan te spannen als Bruls de demonstratie zou verbieden. Ook de AntiFascistischeActie laat van zich horen. Deze heeft aangekondigd dat als er toch een demonstratie volgt er ook een tegenactie komt. Met de campagne LaatZeNietLopen roept de AFA haar aanhangers op tot deze protestactie. De AFA noemt het bizar dat uitgerekend op de verjaardag van Anne Frank er weer (neo)nazi's door de Venlose straten zullen marcheren.

Afgelopen jaar was er bij de NVU-demonstratie ook een grote groep tegendemonstranten van de AntiFascistischeActie naar Venlo gekomen. Toen heeft de politie om rellen te voorkomen de NVU-aanhangers ingekapseld door de straten begeleid. Desondanks vonden er kleine ongeregeldheden plaats.

woensdag 26 mei 2010

Nazi-mars 12 juni opnieuw in Venlo

Opnieuw heeft de Nederlandse VolksUnie (NVU) Venlo uitgekozen om te demonstreren. Vorig jaar op 26 september vond de nazi-mars ook al in Venlo plaats.

Destijds liepen ongeveer 150 neonazi's (voornamelijk Duitsers) door de straten van Venlo en droegen spandoeken mee met nazistische symboliek, brachten de Hitlergroet en riepen intimiderende, racistische leuzen. Tegelijkertijd protesteerden honderden Venlonaren tegen de NVU, mensen blokkeerde de demonstratieroute en de neonazi's werden vrijwel continu overstemd door het geluid van fluitjes, toeters en leuzenroepende buurtbewoners en antiracisten

Uiteindelijk voelde de politie zich genoodzaakt de route in te korten zodat de NVU-ers eerder de stad uit zouden zijn. Dit was reden voor ontevredenheid bij Constant Kusters, voorman van de NVU, hij kondigde aan een andere keer terug te komen.

Deze demontratie zal dus zijn op zaterdag 12 juni, uitgerekend de verjaardag van Anne Frank, een symbool van de onderdrukking en vervolging van de joden door de nazi's. Des te meer reden om ons te verzetten tegen deze nazi-mars 65 jaar na het einde van de oorlog. Nooit meer Fascisme! Zie ook: http://laatzenietlopen.blogspot.com/2010_05_01_archive.html

Route
Update 11-06-2010: De rode lijn wordt niet de route van 12 juni 2010, de blauwe lijn is wel correct, zie berichten op deze site.
Kusters heeft opnieuw dezelfde route aangevraagd vanaf 13:00 uur 's middags.
Start: Prinsenstraat, Franciscanenstraat, Groenveldsingel, Laaghuissingel, Karel van Egmondstraat, Hertog Reinoudsingel, Mecklenburgstraat, Oranjestraat, Einde: Prinsenstraat.
Routefilmpje van vorig jaar is te zien via: http://www.youtube.com/user/laatzenietlopen#p/a/u/0/9as5yoanvSY


Protesteer tegen de NVU in Venlo op 12-05-2010 weergeven op een grotere kaart

Verbod?
De Burgemeester van Venlo heeft laten weten dat hij de demonstratie wil verbieden. Echter vecht de NVU zo'n verbod altijd succesvol aan bij de rechter. Wij hebben daarom ook geen reden om aan te nemen dat de demonstratie op 12 juni niet doorgaat. Het kan wel voorkomen dat er aanpassingen in de route worden gemaakt of dat de burgemeester andere eisen stelt aan de demonstratie, dat moeten we dus afwachten.
Net als vorig jaar valt er bovendien te verwachten dat er weer een noodverordening wordt ingesteld. Mocht dat zo zijn dan zullen we daarover op deze site berichten.

Lees uitgebreid over de voorgaande NVU-demonstratie en de tegenprotesten in Venlo:
http://laatzenietlopen.blogspot.com/2009_09_01_archive.html

Tot 12 juni! Overstem de neonazi's met lawaai en leuzen langs de route. Laat ze niet lopen!
Houd deze site in de gaten voor het laatste nieuws.

maandag 24 mei 2010

Neonazipartij kondigt demonstratie aan op verjaardag van Anne Frank

De neonazistische Nederlandse VolksUnie (NVU) heeft een demonstratie aangekondigd op 12 juni, de verjaardag van Anne Frank. 

In welke stad is vooralsnog onbekend, maar dit wordt in ieder geval 2 weken van te voren bekend gemaakt. Houdt deze dag vrij in je agenda om te protesteren tegen de neonazi's van de NVU!

De NVU zoekt met populaire thema's aansluiting bij de mensen om zo hun Nationaal Socialistische gedachtegoed te promoten. Ongeacht met welk thema de NVU de straat op gaat, de demonstraties worden vooral gekarakteriseerd door nazistische uitingen en intimidatie van omstanders. De eigenlijke reden voor de NVU om te demonstreren is dan ook het creëren van een tijdelijke zone waarin het Nazi-gedachtegoed ongestraft verheerlijkt kan worden en neonazi's hun onderlinge banden kunnen aanhalen.
"Eigen volk eerst", "Nationaal-socialisme Nu!" en "SS-soldaten, heldentater" zijn bijvoorbeeld leuzen die door NVU aanhangers op hun demonstraties geroepen worden.

In steden als Venlo, Den Bosch, Amersfoort, Apeldoorn, Doetinchem, Bergen op Zoom en Zwolle gingen in de afgelopen jaren per keer honderden mensen de straat op om hun woede over de nazi-mars te uiten. Tientallen agenten van de mobiele eenheid moesten de neonazi´s beschermen.

Dat er uitgerekend op de verjaardag van Anne Frank, een symbool van de onderdrukking en vervolging van de joden, weer nazi's door de Nederlandse straten marcheren vinden wij ontoelaatbaar. Wij roepen dan ook op tot een stevig en duidelijk tegengeluid. Stel je zelf op bij de verzamelplaats van de nazi's, of zoek een plekje langs de route. Probeer de nazi's met zoveel mogelijk tegengeluid te overstemmen, laat ze niet lopen!
 
Houd voor informatie en updates over de tegenprotesten op 12 juni de site http://www.laatzenietlopen.nl/ in de gaten.

zaterdag 30 januari 2010

Noodtoestand in Arnhem

De neonazi´s van de Nederlandse Volks-Unie (NVU) hebben dankzij tientallen preventieve arrestaties door de Arnhemse politie vrijwel ongestoord een tam en sfeerloos rondje kunnen lopen in de Burgemeesterswijk. Slechts één kort moment kon een groepje jongeren leuzen tegen de NVU aanheffen, wat direct een uiterst agressieve reactie bij de NVU'ers uitlokte. De politie pakte vervolgens de antiracistische jongeren op en het rumoer onder de neonazi's werd gesust.

Het blijft een vreemd gezicht; een groep notoire racistische recidivisten, haatzaaiers en geweldplegers die niet zonder hulp van de politie kunnen demonstreren.

Het blok van de Nationaal Socialistische Actie (NSA) droeg een spandoek met de tekst: "In de geest van Strasser, op naar de Tweede Revolutie".
Foto: Rene Wouters

De politie had ter ere van de NVU een zeer ruim gebied als `no-go-area´ aangewezen, zodat zij vanaf vrijdagavond (!) al potentiële tegenstanders van de nazi-mars konden oppakken. Waar is het recht op ludiek of luidruchtig tegengeluid gebleven? Wij zullen het nooit normaal vinden dat neonazi´s publiekelijk kunnen oproepen tot een nationaal-socialistische revolutie en dat de overheid potentiële tegenstanders arresteert omdat die mogelijk `lastig´ kunnen zijn voor hun beeld van openbare orde!

Tot de volgende keer!


Enkele berichten uit de media:
 
Lokale media:

Video: http://www.omroepgelderland.nl/web/Nieuws/nieuwsartikel/489011/NVUdemonstratie-32-aanhoudingen.htm

http://www.gelderlander.nl/voorpagina/arnhem/6170313/Ruim-dertig-aanhoudingen-bij-demonstratie-NVU.ece

http://www.gelderlander.nl/voorpagina/arnhem/6170055/32-aanhoudingen-bij-betoging-NVU.ece

http://www.gelderlander.nl/voorpagina/arnhem/6169130/Vroege-demonstratie-tegen-NVU-verloopt-rustig.ece

Fotoreportage:

http://www.flickr.com/photos/35126214@N05/sets/72157623188346169/

Evaluatie van de gemeente zelf:

http://www.arnhem.nl/content.jsp?objectid=81424

ANP/Novum nieuws:

http://www.ad.nl/ad/nl/1012/Binnenland/article/detail/460229/2010/01/30/NVU-Doodstraf-voor-kinderverkrachters.dhtml

http://binnenland.nieuws.nl/584130/aanhoudingen_bij_nvu-demonstratie

http://www.telegraaf.nl/binnenland/5922186/__32_aanhoudingen_bij_betoging_NVU__.html

http://www.trouw.nl/nieuws/nederland/article2976281.ece/32_aanhoudingen_rond_betoging_NVU.html

Verslag op indymedia van ludieke actie van het 'National Piggies Front':

http://www.indymedia.nl/nl/2010/01/65048.shtml

vrijdag 29 januari 2010

Alles op een rijtje
Voor protest tegen de NVU-demonstratie

Op zaterdag 30 januari zal de neonazipartij, de Nederlandse Volksunie (NVU) demonstreren in Arnhem. Al weken wordt er uit verschillende hoeken opgeroepen voor protesten hiertegen. Ook de gemeente heeft zich voorbereid en een noodbevel afgekondigd. We zetten alles wat je moet weten even op een rijtje.

NVU-route
De NVU demonstreert in de Burgemeesterswijk in Arnhem. De demonstratie vangt aan om 13.00 uur op het Burgemeestersplein. Daarna gaat deze langs de Van Lawick van Pabststraat, Izaak Evertslaan, Bakenbergseweg, Van Ruisdaelstraat, Van Heemstralaan, Zijpendaalseweg, Burgemeestersplein.

Noodbevel
De burgemeester heeft een noodbevel afgekondigd (ruim) rond het NVU-demonstratiegebied om tegenprotesten in de kiem te smoren. Formeel houdt een noodbevel in dat de burgemeester alle noodzakelijke bevelen kan geven om de openbare orde te handhaven. Denk aan een enorme politie-inzet voor bescherming van de NVU-betoging, ID-controles en het afgrendelen van het noodbevelgebied.

Link naar noodbevel
Klik hier voor meer info, NVU-routekaartje en streetview.

Verschillende tegenprotesten
Arnhemmers en antifascisten roepen al weken op tot protest tegen de NVU-mars. Dit gebeurt vanuit verschillende groepen via internet en middels posters (en graffiti) in de straten van Arnhem.
Laatzenietlopen.nl roept meestal op tot het uitfluiten en overstemmen van de neonazi's, maar deze keer adviseren wij dat niet, gezien het verwachte politie-optreden daartegen. Echter, de noodzaak van tegenprotest blijft. Dus wees creatief in de vorm van protest die je kiest!
Vanuit andere groepen wordt min of meer dezelfde D.I.Y. (doe-het-zelf) oproep gedaan.

Lees eerste oproep van LZNL, tevens over thema van NVU-demo

Dan is er ook nog de tegendemonstratie op innitiatief van PvdA'er Rudi Rikken. Deze begint om 10:30 uur bij het Musis Sacrum aan het Velperplein. Daarna volgen de Steenstraat, Spijkerlaan, Kastanjelaan, Boulevard Heuvelink en Eusebiusbuitensingel. De demonstratie eindigt weer bij Musis Sacrum rond 12:00 uur. Deze tegendemonstratie is voor iedereen toegankelijk.

Tot slot, waarom is het eigenlijk zo belangrijk om tegen de NVU te protesteren?
Vijfenzestig jaar geleden werd concentratie/vernietigingskamp Auschwitz bevrijd van de nazi's. Daarom wordt deze week internationaal de Holocaust herdacht. De uiterst racistische NVU verheerlijkt daarentegen de ideologie van de nazi's en streeft naar een homogeen 'blank Nederland'. De neonazi's kiezen ervoor juist in deze week van herdenking door de straten te marcheren en het nationaalsocialisme te propageren. Daarmee oefenen zij psychische terreur uit op alle overlevenden en slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Tevens intimideren en kwetsen ze hiermee iedereen die niet in hun wereldbeeld past.
Geef a.s. zaterdag uitdrukking aan de leus "Nooit Meer Auschwitz" en maak de ruimte voor deze hedendaagse nazi's zo klein als mogelijk!

Voor informatievoorziening en juridische ondersteuning staat het LZNL-team voor iedereen klaar.
Ga naar www.arrestantengroep.org voor arrestanteninfo en -nummers.
Noodbevel voor NVU-demonstratie in wijk

Link artikel gelderlander.nl | door Harry van der Ploeg. donderdag 28 januari 2010 | 19:32 | Laatst bijgewerkt op: vrijdag 29 januari 2010 | 12:48

ARNHEM - Burgemeester Pauline Krikke van Arnhem heeft een noodbevel afgekondigd voor de Burgemeesterswijk, de plek waar de Nederlandse Volks Unie (NVU) zaterdagmiddag een demonstratie wil houden. Het noodbevel gaat vrijdagavond om acht uur in en geldt tot zaterdagavond zeven uur. Het bevel moet voorkomen dat antifascisten slaags raken met de NVU.

Het geeft de politie gedurende 23 uur het recht mensen te vragen 'om weg te gaan en weg te blijven in het gebied', aldus Krikke. Ze heeft eerder brieven huis aan huis in de Burgemeesterswijk en Heijenoord laten verspreiden waarin ze liet weten dat ze mogelijk een noodbevel zou instellen.

Er is een vreedzame demonstratie van tegenstanders aangekondigd in het Spijkerkwartier, van half elf tot twaalf uur 's ochtends. Antifascisten hebben echter affiches geplakt waarin zij oproepen de NVU-demonstratie te beletten. In het verleden leidde zo'n oproep tot schermutselingen. Raadslid Wieneke de Waard van GroenLinks eindigde in een politicel omdat ze zich niet kon legitimeren.

Krikke heeft omwonenden nu op het hart gedrukt niet te vergeten een legitimatiebewijs mee te nemen. 'Formeel houdt een noodbevel in dat de burgemeester alle noodzakelijke bevelen kan geven om de openbare orde te handhaven en gevaren te beperken. Noodbevelen worden gebruikt om groepen uit elkaar te houden, bij vrees voor wanordelijkheden.'

Buurtbewoners wijzen erop dat de tegendemonstratie slechts anderhalf uur duurt. 'De NVU mag 4,5 uur demonstreren. Dat lijkt op meten met twee maten.' Een gemeentewoordvoerder: "De organisaties hebben elk een tijd aangevraagd. De tijd voor de NVU beperken kan niet. Ze hebben in het verleden een rechtszaak gewonnen."

Lees het noodbevel op de website van de gemeente Arnhem: http://arnhem.nl/content.jsp?objectid=81405

donderdag 28 januari 2010

Neonazi´s willen marcheren in week van Holocaustherdenking

Aan datum NVU-demonstratie kleeft opnieuw nazi-symboliek

Op 27 en 31 januari herdenken we dat vijfenzestig jaar geleden het vernietigingskamp Auschwitz - Birkenau werd bevrijd. Het steekt dat juist in deze week van de Holocaustherdenking de neonazistische NVU (Nederlandse Volks-Unie ) wil gaan demonstreren. De demonstratie zal plaatsvinden in Arnhem op zaterdag 30 januari, tevens een datum die een belangrijk moment markeert in de geschiedenis van de nazi´s. Op 30 januari 1933 werd Hitler namelijk beëdigd als rijkskanselier van Duitsland.

Geen toeval

Constant Kusters, leider van de NVU kiest graag data uit die een nationaalsocialistische connotatie hebben. Zo is hijzelf getrouwd op 20 april, de verjaardag van Adolf Hilter. Over zijn politieke opvattingen bestaat dan ook geen twijfel. Hij zegt "privé nationaalsocialist" te zijn en dweept met Hitler. Op 2 juni 2007 houdt de NVU een treurmars naar het graf van de 'zwarte weduwe' Rost van Tonningen in Rheden, de eerste openbare nationaalsocialistische manifestatie in Nederland na de Tweede Wereldoorlog.

Symboliek

De politie laat het de NVU-demonstranten natuurlijk niet toe om met hakenkruizen rond te marcheren. Maar de betogers proberen wel zo ver mogelijk te gaan in hun racistische en nationaalsocialistische uitingen middels symboliek en leuzen op vlaggen, spandoeken en in spreekkoren. "Eigen volk eerst", "Nationaal-socialisme Nu!" en "SS-soldaten, heldentater" zijn bijvoorbeeld de leuzen die geroepen worden. De NVU voegt daar vaak ook nog een symbolische demonstratiedatum of route aan toe, zoals uit de volgende voorbeelden blijkt:
  • Op 24 maart 2001 wil de NVU van Duitsland naar Nederland marcheren op de route waar de Duitse Wehrmacht van Hitler Limburg binnenvielen. De datum ligt ook dichtbij de dag waarop de nazi's in 1933 de macht overnamen in Duitsland.
  • * Op 11 november 2006 demonstreerde de NVU in Zoetermeer, 2 dagen na 9 november (de herdenking van de Kristalnacht, maar ook de datum van de (mislukte) putsch van Hitler in 1923, die de NVU altijd clandestien herdenkt).
  • Op 24 februari 2007 wordt in Doetinchem door de NVU gedemonstreerd net na de sterfdatum (23 februari) van Horst Wessel, de schrijver van de tekst van het NSDAP-lied. Na afloop van de demonstratie wordt dit lied zelfs gezongen zonder dat de politie ingrijpt.
  • Op 21 februari 2009 demonstreert de NVU in Amersfoort op de route die gevangenen, begeleidt door de nazi's, tijdens de Duitse bezetting naar Kamp Amersfoort moesten lopen. Na de demonstratie berichten neonazi´s triomfantelijk dat het hen is gelukt...
  • Op 30 januari 2009 wil de NVU opnieuw, net als op 27 januari in Apeldoorn in 2007, de slachtoffers van de Holocaust beledigen en intimideren door op of rond de internationale herdenkingsdag van de bevrijding van Auschwitz de straat op te gaan met leuzen als "Nationaal-socialisme Nu!" en allerlei tekens en cijfercombinaties die verwijzen naar het Derde Rijk.
De aanhangers van de NVU oefenen door te marcheren een psychische terreur uit op alle overlevenden en nabestaanden van slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog, kunnen op de openbare weg tijdens een publieke demonstratie mensen bedreigen en kwetsen die niet in hun wereldbeeld passen. Wat is de leus `Nooit meer Auschwitz!´ nog waard als dit, in het openbaar, kan gebeuren?

Het gaat er niet om wat er verboden is, of wat is toegestaan, waar het om gaat is dat dit soort demonstraties moeten worden beoordeeld op wat ze zijn; een verheerlijking van het nationaal-socialisme, terreur op de openbare weg en een recruteringsmiddel voor racistische jongeren in Nederland. Elke andere beoordeling is een uitholling van de leus `Nooit meer Auschwitz!´

Voor eerdere berichten over NVU-demonstraties kunt u terecht op http://www.laatzenietlopen.nl/

donderdag 21 januari 2010

Neonazi-demonstratie opnieuw in Burgemeesterswijk Arnhem

Op 30 januari 2010 zal de extreemrechtse Nederlandse Volksunie (NVU) zoals verwacht demonstreren in Arnhem. NVU voorman Kusters kiest opnieuw voor een route door de burgemeesterswijk. De bewoners van deze rustige wijk hebben het hem al eerder zien doen, zoals bijvoorbeeld in 27 oktober 2007 toen de NVU nagenoeg dezelfde route liep.


Route NVU demo in Arnhem, 30-01-2010 weergeven op een grotere kaart

Door de in Arnhem veelvuldig voorkomende NVU-demonstraties zijn de gemeente en de politie zeer ingespeeld op de situatie. In de regel wordt uit alles de kast gehaald om de dag gecontroleerd te laten verlopen, daartoe stelt de burgemeester vaak een noodverordening in die de politie extra bevoegdheden geeft om de orde te handhaven. Dit heeft er in het verleden toe geleid dat buurtbewoners en NVU-tegenstanders massaal werden gearresteerd voor kleine zaken als het niet kunnen tonen van ID of het zich begeven in het noodverordeninggebied. Deze harde lijn van de Arnhemse politie maakt de speelruimte voor mensen die tegen het racisme van de NVU willen protesteren erg klein.

'Laat ze niet lopen' (LZNL) zal daarom deze keer niet oproepen tot een ludiek lawaaiprotest tegen de NVU zoals bij voorgaande NVU-demo's in Amersfoort, Den Bosch en Venlo. Gezien voorgaande keren in Arnhem lijkt dat niet de slimste strategie voor een tegengeluid. Echter, de noodzaak van tegenprotest blijft staan. Racisme en Nazi-verheerlijking dient zo min mogelijk ruimte te krijgen. Maar hoe het tegenprotest er deze keer uit zal zien... dat is aan jou! Wees creatief!

In de media wordt al melding gedaan van een aantal protestinitiatieven tegen de NVU, zie: http://laatzenietlopen.blogspot.com/2010/01/meer-protesten-gepland-httpwww.html
(overigens roept LZNL niet op tot een demonstratie)

Voor informatievoorziening en juridische ondersteuning staat het LZNL-team natuurlijk weer voor iedereen klaar.

Beeld van Arnhemse politiestrategie
De neonazibetogers worden geheel afgeschermd en (letterlijk) omsingeld door ME tijdens het voorverzamelen en lopen van hun rondje. De politie zal proberen iedereen die tegen de NVU wilt protesteren zo ver mogelijk verwijderd te houden van de demonstratie. Daarom houden ze het hele demonstratiegebied scherp in de gaten, alsmede het station en alle toegangswegen.
Vooral op het station vinden veel ID-contoles plaats (politie noteert en maakt meteen even een foto van je). Geen ID, dan ga je mee. Extreemrechtse betogers en (vermeende) antiracistische betogers worden daar direct gescheiden. Neonazi's gaan via de Noordkant het station uit, de rest aan de andere kant van het spoor, het centrum.
Ook de wegen onder het spoor door worden zwaar bewaakt en wanneer nodig afgesloten. Een helikopter houdt de hele dag van boven de wacht.
Kortom: veel politie zal zichtbaar aanwezig zijn, maar ook 'onzichtbaar', in burger. Deze zogenaamde 'stillen' zijn er vooral voor het maken van plotselinge arrestaties en zijn staan bekend om hun gewelddadige optreden.

Bekijk de voorverzamelplek en route van de NVU met streetview:
http://maps.google.nl/maps/ms?hl=nl&ie=UTF8&msa=0&t=h&msid=103817890275857713405.00047d58cefd2eaf9a469&source=embed&layer=c&cbll=51.987807,5.899443&panoid=bmt2Z7hg7rnrvkFr69lfQw&cbp=13,113.77,,0,-2.45&ll=51.987814,5.899444&spn=0,359.982877&z=15
Meer protesten gepland

De Gelderlander - 20 januari 2010

ARNHEM - Naast de protestmars van de Nederlandse Volksunie (NVU) en een tegenbetoging van PvdA'er Rudi Rikken, zijn er nog meer initiatieven om op zaterdag 30 januari in Arnhem te demonstreren.

Ook de linkse Antifascistische Actie (AFA) Arnhem beraadt zich op acties. Pas als definitief is dat de NVU in Arnhem demonstreert, maakt AFA haar plannen bekend.

Verder is er, volgens een AFA-lid, in december al een melding gedaan om op 30 januari een herdenkingstocht te houden voor de slachtoffers van de Holocaust. Deze tocht zou door het Burgemeesterskwartier gaan; dezelfde wijk waar ook de NVU wil betogen.

Daarnaast roept een organisatie genaamd 'Laat ze niet lopen' op om tegen de NVU te demonstreren.
(zie: http://laatzenietlopen.blogspot.com/2010/01/neonazi-demonstratie-in.html)

De NVU heeft de betoging voor de doodstraf voor pedofielen inmiddels ook aangekondigd op de eigen website. Aanvankelijk wilde de partij niet bevestigen dat de tocht in Arnhem zou zijn.

Partijleider Constant Kusters heeft formeel nog geen toestemming van burgemeester Pauline Krikke gekregen. "Als ze het wil verbieden, dan stappen we gewoon naar de rechter. Er ligt op dat gebied genoeg jurisprudentie. Dat winnen we toch."

Ook PvdA'er Rikken heeft nog geen bevestiging van de gemeente Arnhem gehad voor zijn tegendemonstratie. Ook hij denkt dat zijn tegenbetoging niet op bezwaren zal stuiten. "Ik verwacht geen moeilijkheden, maar ik heb nog geen officieel bericht gehad", aldus Rikken.

Krikke heeft nog geen uitsluitsel gegeven over de verschillende demonstraties. Haar woordvoerder bevestigde gisteren dat er aanvragen liggen van NVU, PvdA en AFA. "We moeten goed kijken hoe we dit allemaal combineren. Verder zeggen we er op dit moment niets over."

UPDATE (20-01):
Voor de tegendemonstratie van de PvdA heeft de Burgemeester inmiddels toestemming verleend. Deze is 's morgens in het Spijkerkwartier. Bewoners worden begin volgende week via een brief geïnformeerd over de demonstratie in hun wijk en over maatregelen die worden genomen.
(van Omroep Gelderland)

maandag 11 januari 2010

NVU demo op 30 januari hoogstwaarschijnlijk in Arnhem

Omroep Gelderland (7 januari 2010):
"ARNHEM - De Nederlandse Volks Unie (NVU) heeft een aanvraag ingediend om op 30 januari te demonstreren in Arnhem. Voorman Constant Kusters bevestigt dat, maar zegt dat ook Culemborg op het lijstje staat. Die gemeente zegt nog geen aanvraag te hebben ontvangen.

De extreemrechtse partij doet naar eigen zeggen op meerdere plekken aanvragen, om tegendemonstranten zo lang mogelijk in onzekerheid te laten. Binnenkort maakt de NVU de definitieve plek bekend.

De partij doet in maart in vier gemeenten mee aan de verkiezingen: behalve Arnhem zijn dat Nijmegen, Overbetuwe en Heerlen."

Ook de krant de Gelderlander meldt dat de NVU in Arnhem gaat lopen. Hou 30 januari vrij in je agenda, ongeacht de lokatie. Laat ze niet lopen!

Lees verder: Hou 30 januari vrij voor protest tegen NVU-demonstratie
Clowneske willekeur bij vervolging 'National Duckies Front' in Den Bosch.

Onder de vele activisten en buurtbewoners die op zaterdag 23 mei protesteerden tegen de NVU-demonstratie in Den Bosch, bevonden zich ook 5 clowns van Rebelact. De neo-nazi's werden o.a. gepersifleerd met een Pruisische mars (gestrekte benen) en 'n vlammend betoog 'voor het behoud van het Nederlandse eendje' en 'het tegenhouden van vogels uit het buitenland zoals reigers en ooievaars die zomaar over de Nederlandse grens vliegen'.Na afloop van de demonstratie werden de clowns alsnog opgepakt. Eén werd 'n nacht vastgehouden en kreeg 'n boete opgelegd vanwege vermeend 'illegaal' verblijf en hoorde verder niets meer over vervolging vanwege deelname aan het protest. Een andere gearresteerde clown ontving geen post van Justitie. Dan was er ook nog een die 'n brief kreeg dat er verder afgezien werd van vervolging op basis van de gepleegde 'strafbare' feiten. Weer 'n andere clown kreeg 'n transactievoorstel van 250,- en een ontving 'n voorstel van 220,- De willekeur waarmee deze clowns voor exact hetzelfde gedrag deels niet en deels wel vervolgd worden zou bijna 'grappig' genoemd kunnen worden.

Vanzelfsprekend laten de laatste 2 clowns het tot 'n proces komen. Een moet op 23 februari in Den Bosch verschijnen voor de Politierechter. De ander moet zich op 3 maart voor precies dezelfde aanklacht 'een trapje lager' verantwoorden bij de Kantonrechter. De tenlastelegging: "het niet voldoen aan de noodverordening en zich onherkenbaar, geschminkt en gekleed in een clownskostuum op de openbare weg begeven".