woensdag 20 oktober 2010

Reconstructie politie-optreden Den Bosch 23 mei 2009
Noodverordening door burgemeester Rombouts blijkt niet rechtsgeldig

Op 6 mei 2009 kondigt de oudste nationaal-socialistische partij van Nederland, de Nederlandse Volks-Unie (NVU) een demonstratie op zaterdag 23 mei in Den Bosch aan. Na een aanvankelijk verbod kan de NVU die zaterdag de straat op.

Keer op keer laat de lokale overheid zich gijzelen door het principe van de zogenaamde vrijheid van meningsuiting waarop deze neonazi´s zich beroepen, in plaats van in te grijpen bij racisme en fascisme en de inwoners van de stad te beschermen tegen de intimidatie en psychische terreur van de neonazidemonstratie.

Telkens belooft de burgemeester na vragen van gemeenteraadsfracties of media, in te grijpen bij racistische uitingen in een discriminerende context en nationaal- socialistische symboliek te verbieden. Even zo vaak wordt dit tijdens de demonstratie toch toegestaan. In plaats daarvan richt de lokale overheid zich vrijwel volledig op `tegendemonstranten´. Bijvoorbeeld mensen die langs de route van de nazi-mars hun ongenoegen uiten, of die met ludieke (geweldloze) acties als zitblokkades en clownsoptredens, de neonazi´s proberen tegen te houden. Dat deze focus zou resulteren in tientallen arrestaties en ongeĆ«venaard machtsmisbruik door de Bossche politie, was dan ook niet moeilijk te voorspellen.

LaatZeNietLopen, een actiegroep die opriep voor een tegengeluid tegen de nazi-mars in Den Bosch. Zij maakte een reconstructie van de aanloop naar die dag, van de dag zelf en de gevolgen van het politie-optreden.

De reconstructie is opgesteld aan de hand van de verhalen van zo´n 25 arrestanten en ooggetuigen (waarbij de verhalen van de clowns in het oog springen), documenten van de gemeente Den Bosch, banden van portofoonverkeer, procesverbalen en journaals van de politie Brabant-Noord.

De gebeurtenissen, van de aankondiging van de NVU-demonstratie tot het verbod daarop, de rechter die het verbod opheft, het uitvaardigen van een zeer strenge noodverordening voor de hele dag voor de hele stad Den Bosch, worden bekeken.

Tevens worden de verhalen van geweld en machtsmisbruik door de politie tot aan de evaluatie door de politie en de rechtszaken die volgden tegen verdachten behandeld.

Uit de evaluatie blijkt onder andere dat er veel mis ging die dag. Zo is in de reconstructie te lezen dat de regie ontbrak, dat er daadkracht bij de gemeente mistte, dat de lijntjes te lang waren, het arrestantentransport te langzaam ging etcetera etcetera.

Ook de burgemeester en zijn staf maakte een grote blunder; zo is de noodverordening achteraf niet ter toetsing aan de gemeenteraad voorgelegd, zoals de Gemeentewet voorschrijft. Hierdoor is die hele noodverordening, alle voorschriften daarin en de hele politie-operatie die daaruit voortvloeide onrechtmatig geweest.

LaatZeNietLopen klaagt de korpsbeheerder en de korpschef van de politie Brabant- Noord aan wegens het controleren en aanhouden van mensen op grond van uiterlijke kenmerken, geweldsmisbruik door agenten in burger, de behandeling van arrestanten en het schenden van het recht op vrijheid van meningsuiting, vrijheid van betoging, het recht op privacy en het recht op bewegingsvrijheid. LaatZeNietLopen zal het nooit normaal vinden dat het recht op een tegengeluid, zoals het blazen op een fluitje of het recht om een protestbord omhoog te houden, door de lokale overheid wordt ingeperkt.

Het Openbaar Ministerie moet terstond al diegenen die zij al heeft veroordeeld (of voor heeft laten komen, of heeft gedagvaard) laten weten dat er van rechtsvervolging wordt afgezien, excuses aanbieden voor het wanbeleid en hen laten weten dat er een passende schadevergoeding zal volgen. Burgemeester Rombouts moet zich samen met de korpschef inspannen om eenieder die de dupe is geworden van de noodverordening die dag, op te sporen, excuses te maken en een schadevergoeding aan te bieden.

LaatZeNietLopen roept iedereen op die door de noodverordening van 23 mei 2009 in Den Bosch gedupeerd is, om zich bij ons te melden voor een gezamenlijke klachtenprocedure, juridische hulp of praktisch advies. Mail ons op info@laatzenietlopen.nl.