zaterdag 30 oktober 2010

Vrijheid van meningsuiting in Venlo
Kosten: zes uur cel en EUR 100 boete

Op donderdag 28 oktober moesten 5 mensen die op 12 juni dit jaar in Venlo werden gearresteerd rond een demonstratie van de neonazistische Nederlandse Volks-Unie voorkomen bij de kantonrechter in datzelfde Venlo.

Vier van hen waren die dag kennelijk uit Duitsland gekomen om tegen de nazi-mars op de verjaardag van Anne Frank te protesteren, maar werden ruim voor het begin van de NVU-demonstratie al gearresteerd. Zij zouden vlaggenstokken (van 60 centimeter) en een sjaal bij zich hebben gehad en dat zou in strijd zijn geweest met de ultrastrenge noodverordening. Een vijfde arrestant werd uren voor de NVU-demonstratie op het station Venlo gearresteerd omdat-ie niet kon voldoen aan de plicht om een identiteitsbewijs te tonen.

Alle vijf brachten enkele uren in een politiecel in Venlo door en 4 van hen werden weggestuurd met een transactievoorstel van maar liefst EUR300. Bij niet-betaling zouden ze zich voor de kantonrechter in Venlo moeten verantwoorden. Ook de vijfde persoon kreeg een dagvaarding wegens overtreding van de Wet op de Identificatieplicht.

De kantonrechter stelde op 28 oktober vast dat een van de arrestanten de noodverordening had overtreden omdat-ie een sjaal en extra kleding bij zich had, twee anderen omdat ze stokken of 1 stok bij zich hadden. een van de Duitse arrestanten is minderjarig en die zaak wordt op een later tijdstip achter gesloten deuren behandeld. De kantonrechter vraagt zich bij de arrestatie van degene die geen identiteitsbewijs kon tonen af wat de `aanwijzingen van de politie´ waren.

Een van de arrestanten heeft verklaard dat-ie zijn stok en vlag (een spandoek waarop een eerbetoon stond aan de joden die door de nazi´s zijn vermoord) wilde inleveren en dat hij de stad wilde verlaten, omdat hij niet wist `dat het niet mocht´. De officier van justitie wuift dat weg, `er was geen tijd voor discussie die dag´ (we zitten nog steeds ruim een uur voor de demonstratie) en ook de kantonrechter besluit dat het net is als `een dief die iets heeft gestolen, maar gepakt wordt en dan zegt dat-ie het terug wilde leggen´.

De officier van justitie moest toch toegeven dat bij 1 van de arrestanten het niet duidelijk was waarom die nu eigenlijk was aangehouden en eiste vrijspraak. Om de fouten van de politie te verdoezelen. Zij kon echter niet duidelijk maken waarom de twee met stok en sjaal nu wel veroordeeld moesten worden. Nergens in het politiedossier bleek namelijk dat deze twee (met stok en sjaal) van plan waren om de openbare orde te verstoren. Ook werd niet duidelijk waarom de arrestant op het station om een identiteitsbewijs werd gevraagd.

De advocaat van de vijf stelde de noodverordening ter discussie (`krakkemikkig´) en gaf aan dat de politie niet zomaar een wet kan oprekken (die op de identificatieplicht) die vaststaat. Daarin staat namelijk dat `het redelijkerwijs noodzakelijk moet zijn´ om `onder aangegeven feiten en omstandigheden´ het ook nog noodzakelijk moet zijn om iemand om een identiteitsbewijs te vragen. Nergens in het dossier wordt dat aangetoond.

En wat betreft de stok en de sjaal; volgens de noodverordening moet iemand dan `het kennelijke doel hebben´ de openbare orde te verstoren met die stok en die sjaal. Ook dat staat nergens onderbouwd in het dossier van de Duitse arrestanten. Een vlaggenstok is namelijk niet bedoeld om mee te slaan, maar is juist bedoeld om een mening mee te uiten. Dus daar komt nog een extra recht, een extra bescherming, namelijk die van de vrijheid van meningsuiting bij. Als dat recht geschonden wordt door de politie, dan moet er aangetoond worden dat dat noodzakelijk is voor de bescherming van de democratische samenleving. Nergens blijkt dat.

De officier van justitie brengt daartegen in dat het doel is bereikt, namelijk het voorkomen van wanordelijkheden. Dat in dit proces `enkele mensen´ naar het politiebureau zijn gebracht, soit. Maar dat waren maar liefst 37 mensen, toch niet zomaar enkele. En bovendien werd diegene naar de identiteitskaart gevraagd op het beginpunt van de demonstratie! Ja, maar om 11.10, twee uur voordat de demonstranten van de NVU zich daar zouden verzamelen...

De kantonrechter heeft het laatste woord. Hij is zichtbaar ge├»rriteerd om het feit dat mensen `uit andere steden´ naar Venlo komen (dat doen wekelijks duizenden mensen, om te winkelen, het museum te bezoeken, en ja, eenmaal per jaar om te demonstreren), wat de vraag opwerpt of als het z´n eigen `Venlonaren´ waren geweest, het allemaal wel best was geweest. Hij begint over het `rukken van bomen, het smijten van stenen,
het omgooien van auto´s´ wat kennelijk gebeurde bij een eerdere demonstratie van de NVU in Venlo vorig jaar, maar wat uiteindelijk juridisch niet relevant is voor de beoordeling van deze zaken.

Hij veroordeelt twee Duitsers tot EUR 100 boete, houdt de vrijspraak van een derde verdachte in stand en verwerpt ook de eis van de officier van justitie van EUR 70 voor de arrestant die geen identiteitsbewijs kon tonen. Bij de bepaling van de hoogte van de boete van de twee Duitse jongeren liet hij de vrijheid van meningsuiting meewegen (de eis van de officier was immers EUR 300). Conclusie is dus dat de vrijheid van meningsuiting een prijs heeft; kom je van buiten Venlo, dan kost het je 6 uur van je vrijheid en EUR 100 van je inkomen. Beide partijen hebben twee weken om in hoger beroep te gaan. De zaak van de minderjarige wordt later behandeld. Ook die heeft de pech niet uit Venlo te komen. Wordt vervolgd.

LaatZeNietLopen