zondag 19 juni 2011

Richt je klachten over het politie-optreden direct aan de burgemeester

Op dinsdag 21 juni vindt er op het stadhuis een bijeenkomst plaats waar met burgemeester Den Oudsten gesproken kan worden over de demonstratie van de Nederlandse Volks-Unie (NVU) op 28 mei en alles wat zich daar omheen heeft afgespeeld. Een uitgelezen kans om de burgemeester te confronteren met het geweld dat zijn politiemensen gebruikte tegen de vele vreedzame tegendemonstranten die dag.

Honderden mensen protesteerden op 28 mei tegen de nazi-mars door Enschede, de politie reageerde daarop bij vlagen zeer agressief. Zo werden geregeld mensen die slechts op een fluitje bliezen in de hoek gedreven door de politie en kregen harde klappen met de wapenstok. Hoe dat de openbare orde kon dienen was volstrekt onduidelijk. Sommige ME'ers (te paard) vielen extra op in het misbruik van hun machtspositie. Vreedzame tegenprotestanten werden bijvoorbeeld gericht op het hoofd gemept, zelfs zo hard dat een ambulance moest komen om een fikse hoofdwond te verzorgen. En dit alles werd gadegeslagen door de burgemeester die via live beelden van een meerijdende camerawagen alles kon zien en controleren. Hij had kunnen ingrijpen toen hij zag dat bepaalde agenten zichzelf te buiten gingen maar deed dat klaarblijkelijk niet.

Waar was überhaupt de steun van de burgemeester aan alle inwoners van zijn gemeente? Alle inwoners, met al die verschillende etnische en culturele achtergronden van Enschede. Een samenleving die hij vertegenwoordigd en haaks staat op het nationaal-socialistische gedachtegoed van de NVU. Waarom maakte Den Oudsten geen antiracistische statement toen openbaar werd dat de NVU ging komen? Het zijn slechts een paar van de vragen die leven onder de Enschedeërs.

Gezien het feit dat de burgemeester slechts enkele mensen heeft uitgenodigd voor de bijeenkomst (niemand van LaatZeNietLopen overigens, terwijl wij toch ook contact met de burgemeester hebben gehad) maken wij de uitnodiging openbaar via onze site. We denken dat veel meer mensen het recht hebben op directe uitleg van de burgemeester over de gang van zaken.

"Naar aanleiding van de demonstratie van de Nederlandse Volksunie op zaterdag 28 mei jongstleden, heeft u contact met burgemeester Peter den Oudsten gezocht. Hij wil u daarom graag uitnodigen om met hem en enkele andere Enschedeërs verder over dit onderwerp te praten. U bent van harte welkom op dinsdag 21 juni aanstaande, vanaf 17.00 uur in de B&W kamer van het Stadhuis. De bijeenkomst duurt ongeveer een uur."

Officieel moet je je aanmelden voor deze bijeenkomst, maar de termijn hiervoor is al verstreken. Laat je daardoor echter niet weerhouden. Kom naar de bijeenkomst en maak je vragen en klachten kenbaar.

LaatZeNietLopen