vrijdag 3 juni 2011

Open brief aan raadsleden, college van B&W en media in Enschede

Update (4 juni): summier feitenrelaas van de burgemeester: http://www.datafilehost.com/download-d4444596.html

Beste burgemeester, wethouders en raadsleden,

“Dit hoort niet in Enschede”, meldde burgemeester Den Oudsten via Twitter. Wij van LaatZeNietLopen, slechts één van de velen in Enschede en omgeving die opriepen tot protest tegen de NVU-mars, zijn ook tevreden dat zoveel Enschede’ers zich niet hebben laten afschrikken door de krijgshaftige taal van de burgemeester tegen potentiële ‘tegendemonstranten’ en samen hebben geprotesteerd tegen de NVU in hun stad.

Het tegenprotest was heel divers.
Bekijk de slideshow
De haatzaaierij van de NVU is grotendeels overstemd door boze en bezorgde mensen van allerlei pluimage, jong en oud, de route werd verstandig genoeg ter plaatse gewijzigd en ingekort, weg van de woonwijk en de neonazi’s zaten binnen no time weer in de trein. Een uitstekende inschatting van de burgemeester en zijn driehoek.

Aanstaande maandag 6 juni wordt er in de gemeenteraadsvergadering verder gesproken over de gang van zaken rond de NVU-demonstratie. De burgemeester verwees op 30 mei in de commissievergadering naar een ‘feitenrelaas’ van de driehoek of de politie, waarin alles zou staan en aan de hand waarvan de vergadering al haar vragen beantwoord zou kunnen zien. Dit feitenrelaas wordt echter pas op maandag 6 juni zelf naar de raadsleden gestuurd, waardoor de kans op eigen onderzoek naar de door de burgemeester gepresenteerde feiten niet meer fatsoenlijk mogelijk is. Zo wordt de democratische controle van de burgemeester door de raad effectief buiten spel gezet. Van behoorlijk en zorgvuldig bestuur is op zo’n moment geen sprake. Wij van LaatZeNietLopen zouden zeggen; eis meer tijd, eis de onderliggende stukken op, eis de kans om feiten te controleren. Hieronder alvast enkele zaken waar wij vragen over hebben.

Symboliek uit het Derde Rijk

Wat bijvoorbeeld onbegrijpelijk is dat, in weerwil van de beloftes van de burgemeester en het openbaar ministerie, er toch nazistische symboliek werd meegedragen in de stoet neonazi’s. Zo was daar een zwart-wit-rode vlag met op de plaats waar normaal het bekende hakenkruis prijkt nu een Keltisch Kruis, het wereldwijde bekend geworden symbool voor White Power, was afgebeeld. Dit teken werd tijdens de Tweede Wereldoorlog door Duitse soldaten overigens op hun kazernes geschilderd.

Alex Reitz spreekt met o.a. Keltisch
Kruis op achtergrond, zie video.
Ook was er een vlag met de Hamer van Thor te zien, een bekend symbool voor extreemrechtse heidenen, zeker binnen de context van deze NVU-demonstratie. De ‘Hitler van Keulen’ Axel Reitz kon op het Stationsplein oproepen tot een strijd voor het behoud van het blanke ras en de demonstranten riepen de leus ‘Nederland voor de Nederlanders, eigen volk eerst!’. Ook bedreigden ze omstanders met de leus ‘Wir Kriegen Euch Alle!’ en droegen een spandoek met de tekst ‘Stop de multiculturele terreur’.

Andere symbolen waren een t-shirt van de nazi-band Landser, verboden in Duitsland. Ook liepen er neonazi’s met het Duitse erekruis rond en met het symbool van de Zwarte Zon, het beeldmerk van de SS (onder andere gegraveerd in de vloer van het SS-kasteel Wewelsburg in het Duitse Paderborn). Ook liep er een neonazi rond met de tekst ‘Hou Zee’, de groet van de NSB, op zijn hoofd getatoeëerd. En het partijlogo van de NVU, de Odalrune, duidelijk een vervanger van het hakenkruis, was ook te zien. Enige jaren terug werden onder andere joodse begraafplaatsen beklad met dit teken. Aan duidelijkheid laat het niets te wensen over. Al met al bijzonder beledigend, discriminerend en bedreigend. Er zijn wel spandoeken in beslag genomen en graag horen we van de burgemeester welke teksten daar dan op stonden. Volgens ooggetuigen zat daar een zwarte vlag met de afbeelding van een rode hamer en zwaard tussen, net als de Odalrune, de Zwarte Zon etcetera afkomstig uit het Derde Rijk, symbool voor de zogenaamde volksgemeenschap tussen soldaten en arbeiders. Waarom het ene symbool wel in beslag nemen en het andere niet is volslagen onduidelijk en ook daar zou de burgemeester een antwoord op moeten geven.

Geweld door politie

Tegenprotestant door ME'er op het
hoofd geslagen. Foto: Lars Smook
De houding van de burgemeester tijdens de vergadering van de stedelijke commissie van 30 mei en eerder in Tubantia en andere media was er eentje van ‘waar gehakt worden vallen spaanders’. Er is door leden van de Mobiele Eenheid inderdaad flink gehakt; U heeft de foto’s gezien. Tegen de instructies voor de politie in (die immers niet op hoofden mogen slaan, maar zich moeten beperken tot armen, schouders en benen, en terecht), maar kennelijk met instemming van de burgemeester en zijn driehoek, die immers via een groot scherm de gebeurtenissen live konden volgen, is er door ME’ers op hoofden van mensen geslagen.

Daarbij sprong een ME’er op een grijs paard in het oog, één van zijn slachtoffers doet zijn verhaal in een reportage op RTV-Oost (die jongen met die kapotte bril). Hij werd in een hoek gedreven en flink geslagen en kon daar niet aan ontsnappen, terwijl-ie op een fluitje blies. Over de agent op het grijze paard hebben meerdere mensen zich beklaagd. Waarom wordt een agent die overduidelijk is doorgeslagen en zijn taak die dag niet aankan, niet door de burgemeester i.c. de driehoek direct van straat gehaald?

Het slachtoffer, een buurtbewoner, heeft een brief gestuurd aan de burgemeester. Wellicht kan de burgemeester die op de raadsvergadering voorlezen en ook zijn antwoord daarop?

En zo zijn er veel meer verhalen over onverantwoord gedrag van de politie; zo kon ternauwernood door omstanders een jongetje van 12 gered worden, toen een ME-bus achteruit ging rijden en het jochie bijna tussen de bus en een paaltje klemreed. Ons bereikten meerdere verhalen van mensen die tot op de dag van vandaag met (stekende) hoofdpijn en bijvoorbeeld gehoorbeschadiging thuis zitten. En met de vraag, waarom sloeg die agent op mijn hoofd, terwijl daar geen enkele reden voor was?

Noodverordening en veiligheidsrisicogebied

Als laatste willen we stilstaan bij de door de burgemeester ingestelde noodverordening en het risicoveiligheidsgebied. In de begeleidende brief stelt de burgemeester dat de vrijheid van meningsuiting ‘immers een belangrijk grondrecht is in Nederland’. Dat betwist niemand. Hoe dat zich verhoudt met de tekst in de noodverordening is echter totaal niet duidelijk. Ten eerste wijst de burgemeester een gebied rond de demonstratie, ongeveer tien maal zo groot als de demonstratieroute, waar een noodverordening heerst, een uitzonderingstoestand, ja zelfs een oorlogstoestand. In dat gebied worden namelijk allerlei burger- en mensenrechten tijdelijk uitgeschakeld, van vrijdag 27 mei vanaf 18.00 tot en met zaterdag 28 mei 18.00. Ieder vervoermiddel kan worden doorzocht, ieders kleding kan worden onderzocht en alle bagage kan worden geopend door de politie. Er zouden namelijk bij eerdere protesten tegen de NVU elders in Nederland wapens zijn meegevoerd en/of gebruikt. Dat is een ernstig feit, maar waarom wist niemand daar dan eerder van? En wat voor wapens dan? Hier zouden wij graag opheldering over hebben. Het lijkt pure bangmakerij door de burgemeester. Tegen dit ‘veiligheidsrisicogebied’ kan overigens binnen zes weken na 25 mei bezwaar worden gemaakt. Wie roept?

Dan de tekst van de noodverordening. Vooral Artikel 2 druist in tegen het recht op vrijheid van meningsuiting, het recht op betoging, het recht op privacy en inderdaad, het recht om als onschuldig te worden behandeld, voordat is bewezen dat je iets hebt gedaan. Nee, de burgemeester vindt de ‘intentie’ die je zou kunnen hebben om de NVU uit te fluiten, te blokkeren, te overstemmen, met hen in discussie te gaan, al genoeg om een gebiedsverbod op te leggen en bij overtreding mensen te arresteren. Maar het wordt nog bonter; reeds uit het enkele feit dat je bij de politie bekend bent of dat men een persoon is die bij een eerdere betoging de openbare orde heeft verstoord, volgt dezelfde sanctie. Dus de politie loopt rond met lijsten van personen die in het verleden zijn opgepakt rond betogingen? Is het wel bekend bij de burgemeester hoe makkelijk mensen worden opgepakt rond dit soort betogingen? Elk jaar tientallen en er wordt nauwelijks iemand vervolgd. En zij staan dan op een lijst. Bizar!

Beste raadsleden. Laat deze tekst niet ongewijzigd de geschiedenis van de stad Enschede ingaan. Waak over uw burgerrechten, die zijn immers van ons allemaal.

Met vriendelijke groet,

LaatZeNietLopen