vrijdag 19 juli 2013

NVU manifestatie in Den Haag

Aanstaande zaterdag 20 juli wil de neonazistische Nederlandse Volksunie (NVU) een manifestatie houden in Den Haag. De betoging is gepland van 13:00 tot 15:00 uur op het Plein voor de Tweede Kamer in Den Haag. We verwachten dat deze in de praktijk veel korter duurt.

Demonstraties van de NVU zijn een vrijplaats voor de verheerlijking van het nazi-gedachtegoed en het uitdragen van racistische ideeën, daarom heeft LaatZeNietLopen de afgelopen jaren regelmatig opgeroepen tot tegenprotest wanneer de NVU de straat op ging. In die jaren is ook het aantal demonstranten dat de NVU op de been bracht sterk afgenomen van zo'n 100 neonazi's van verschillende pluimage tot nog maar 24 mensen - slechts NVU-leden - op de laatste manifestatie van 10 november 2012 in Arhnem. Deze tendens maakt dat LaatZeNietLopen voorlopig geen reden ziet om nog op te roepen tot massale tegenprotesten. Wel zullen we de NVU altijd scherp in de gaten houden en ons beleid aanpassen wanneer nodig.

Een uitgebreidere motivatie voor ons huidige beleid kun je teruglezen in een eerder bericht op deze site, toen over de manifestatie in Arnhem: http://laatzenietlopen.blogspot.nl/2012/11/neonazi-manifestatie-in-arnhem.html (Arnhem en Den Haag zijn qua omgang met tegenprotest vergelijkbaar).

Mocht je 20 juli toch willen protesteren tegen de NVU, dan wensen we je succes, laat je niet intimideren door de NVU. Heb je vragen of mocht je je verhaal kwijt willen dan kun je altijd je contact opnemen met info@laatzenietlopen.nl. Verder kunnen we je verwijzen naar dé lokale antifascistische actiegroep van Den Haag: www.afadenhaag.nl.

Succes!

LaatZeNietLopen