dinsdag 5 april 2011

"Je hebt het recht om als vreedzame demonstrant gezien te worden!"

Op dag 4 april kwam de zaak van twee Duitse jongens, die op 12 juni 2010 in Venlo rond een demonstratie van de Nederlandse Volks-Unie werden opgepakt, voor het Gerechtshof in Arnhem. Zij hadden hoger beroep ingesteld tegen hun veroordeling door de kantonrechter in Venlo van 28 oktober 2010. Beiden werden veroordeeld tot 100 euro boete vanwege overtreding van de noodverordening en het in een rugzak bij zich hebben van zwarte kleding, sjaals, handschoenen, een halsdoek en een stok van 60 centimeter met daaraan een rode vlag. Volgens het Openbaar Ministerie hadden zij dit bij zich met het kennelijke doel de openbare orde te verstoren, cq de demonstratie van de Nederlandse Volks-Unie te verstoren.

In de tenlastelegging is niet opgenomen hoe het Openbaar Ministerie dat wist, dat deze twee jongens de openbare orde wilden verstoren. Zij waren in Venlo om hun mening te uiten over een mars van neonazi´s en hebben niet deelgenomen aan een tegendemonstratie of samenscholing en zijn daarvoor ook niet vervolgd. Kortom, de politie heeft een grote inbreuk gemaakt op hun vrijheid van meningsuiting, een grondrecht. Bovendien zijn beiden gearresteerd en heeft de politie ook nog eens hun op bewegingsvrijheid geschonden.

Eén van de arrestanten had eerder al een brief aan de Officier van Justitie geschreven, waarin hij aangaf dat als de politie hem had gevraagd die stok in te leveren, hij dat had gedaan. De politie heeft op geen enkel moment onderzocht of er geen andere middelen waren om aan die noodverordening te voldoen. Nee, iedereen waarvan zij dachten, op grond van uiterlijke kenmerken, dat die de openbare orde zouden kunnen gaan verstoren is die dag gearresteerd en uren vastgehouden.

Deze opmerking schoot de Advocaat-Generaal in het verkeerde keelgat. Hij vond het fijn dat er een principiële zaak voor hem lag, maar dit kon je toch niet zeggen zonder dat te onderbouwen. Een eenvoudige verwijzing naar eerdere arrestaties rond NVU- demonstraties lieten hem verder zwijgen over dit onderwerp. Wel had hij nog een persoonlijke noot; toen de NVU in mei 2009 voor `zijn´ rechtbank in Den Bosch verzamelde, heeft hij dat bekeken en heeft zelfs meegelopen in de zijlijn. Hij kon de beide Duitse jongens wel begrijpen dat je daartegen wilde demonstreren (maar ze moeten zich wel aan de regels houden!). Als de AG goed had opgelet, had hij met eigen ogen kunnen zien hoe omstanders één voor één werden ingeladen in politiebusjes toen zij op een fluitje bliezen. Maar goed, terug naar Venlo; één van de Duitsers had een oogdouche bij zich, om pepperspray uit de ogen te kunnen wassen.

De AG wilde daar maar mee zeggen dat ze donders goed wisten wat ze konden verwachten. Hoe hieruit volgt dat zij de openbare orde wilden verstoren met een oogdouche bleef onduidelijk.

Dan schetst de AG een situatie die aan zijn fantasie was ontsproten; op het moment van arrestatie heerste er een chaotische situatie; een meute demonstrerende neonazi´s, veel politie, veel tegendemonstranten; nee, hij begreep wel dat er op dat ogenblik geen ruimte voor discussie was. Uit het dossier blijkt echter dat beide Duitse jongens ruim voor het begin van de demonstratie van de NVU werden opgepakt, op ruime afstand de voorverzamelplaats van de NVU. Kortom, het was rustig en er was alle tijd om bijvoorbeeld de stok in beslag te nemen en de jongens hun weg te laten vervolgen.

De AG vond het vonnis van het kantongerecht in Venlo terecht; maar omdat er `energie´ in de zaak is gaan zitten wijzigde hij de boete van 100 euro in een voorwaardelijke boete van 100 euro met een proeftijd van één jaar. Hij voegde toe dat hij het aan zijn water kon voelen dat beide groepen vast nog eens gaan demonstreren (...)

Het slotwoord was aan de advocaat; beide jongens kwamen naar Venlo om van hun mening blijk te geven. Er wordt echter altijd van uitgegaan dat `links´ komt om rotzooi te trappen. Een vreedzame demonstratie wordt altijd uitgesloten. Kortom, zij zijn gecriminaliseerd. Het is toch niet verboden een rugzak te dragen? Waarom moeten ze hun ID-bewijs laten zien? Ja, als ze die niet hebben heeft de politie een makkelijke reden om ze op te sluiten en tijdelijk van de straat te houden. Je hebt het recht om te worden beschouwd als vreedzame demonstrant! Uitspraak op 18 april.

Laat ze niet lopen!

info@laatzenietlopen.nl
http://www.laatzenietlopen.nl/
www.twitter.com/laatzenietlopen
www.youtube.com/laatzenietlopen
www.facebook.com/laatzenietlopen