woensdag 30 maart 2011

Brief aan College van B&W en gemeenteraad Ede

Beste leden van het College van B&W en de gemeenteraad Ede,

Naar aanleiding van de demonstratie van de Nederlandse Volks-Unie van zaterdag 26 maart jl in Ede het volgende;

Het door de burgemeester ingezette noodbevel, het zwaarste openbare ordehandhavingmiddel op de `voetbalwet´ of de noodtoestand na, is niet publiekelijk bekend gemaakt. Dit is wel een vereiste volgens de Gemeentewet. Inwoners van Ede en omstreken moeten weten waar ze aan toe zijn, wat ze kunnen verwachten die dag. Op de website van de gemeente Ede staat: "De kans bestaat dat de burgemeester daarvoor een noodbevel uitvaardigt". Er staat niet dat die van kracht zou zijn op zaterdag 26 maart en al helemaal niet, zoals op de zaterdag uitgereikte gebiedsverboden staat, dat het noodbevel ook al op vrijdag 25 maart van kracht zou zijn. Kortom, hier is minimaal onzorgvuldig gehandeld met alle gevolgen van de bescherming van burgerrechten van dien.

Door de focus op de omstanders verzuimde de politie die de demonstratie begeleidde ons inziens in te grijpen bij een aantal strafbare uitingen. De burgemeester had voorafgaand aan de demonstratie nog wel aangegeven geen discriminatie, belediging en racisme te tolereren. Hij had hiervoor ook voorwaarden gesteld aan de NVU. Op zaterdag 26 maart bleek daar niets van.

De Hitlergroet
Door een aantal deelnemers in de demonstratie van de NVU werd de Hitlergroet gebracht. In de context van een demonstratie door rechts-extremisten is dit strafbaar. De voorzitter van de NVU zette hiertoe aan door zijn speech af te sluiten met het woord `Heil´. De demonstranten beantwoordden dit met gejuich en `Heil´-geroep.

Er werden diverse leuzen geroepen die variaties waren op leuzen uit het Derde Rijk en die het nationaal-socialisme verheerlijkten, zoals de leuze `Vrij, sociaal en nationaal´ en `Hier marschiert die Nationale Widerstand´. In het Nederlands werd de leus `Nederland voor de Nederlanders, eigen volk eerst!´ geroepen. `Eigen volk eerst´ was niet zo lang geleden strafbaar in Nederland. Waarom zou dat veranderd zijn? Ook werd er geroepen `Ali B en Mustafa, ga terug naar Ankara´. Door nota bene een ordedienstlid van de Nederlandse Volks-Unie werd de leus `Hophophop, Joden aan de strop´ gescandeerd.

NVU-stoet met links Atkinson in
beige jas en voor kopspandoek
Kusters met megafoon
 Symbolen
Er werd een vlag met een Keltisch Kruis meegedragen. In de context van een demonstratie door rechts-extremisten staat dit voor `White Power´, de `suprematie van het blanke ras´. Voor enkel het symbool `White Power zijn in het verleden mensen veroordeeld. De context van een demonstratie versterkt de strafbaarheid hiervan alleen maar. Er kan immers geen twijfel bestaan hoe deze uiting bedoeld wordt.

Kledingmerk 'Onsdapper' met
daarin de letters NSDAP.
Ook werden er diverse symbolen meegedragen, zoals het Duitse IJzeren Kruis op een `Reichkriegsfahne´. Commentaar lijkt ons hier overbodig. Een zwarte vlag met een gekruist hamer en zwaard in het rood is niet eens een verhulde verwijzing naar het Derde Rijk; het is een exacte kopie van wat in Hitlers tijdperk de symbiose tussen de arbeider en de soldaat moest uitbeelden. Ook het logo van het extreemrechtse kledingmerk `Onsdapper´ was te zien. In die naam zit nauwelijks verhuld de naam `NSDAP´...

Duitse neonazi´s liepen met het spandoek `Dritte Front´ en een tekst van Ernst Junger. Ze scandeerden `Hier marchiert das Dritte Front´. We gaan u niet vermoeien met de biografie van Ernst Junger en het `Schwarze Front´ van de gebroeders Strasser die ook de term `Dritte Front´ gebruikte. De context is u duidelijk.

Britse neonazi's (RVF) met
'Smash ZOG'-spandoek
Een ander gebruikt symbool was de afkorting `ZOG´ dat een neonazi-code is voor `Zionist Occupation Government´, een zwaar beladen antisemitische term om uit te beelden dat volgens de neonazi´s `de Joden´ of `Zionisten´ in de hele wereld aan de touwtjes trekken. Voor de goede orde, de tekst op het spandoek luidde `Smash ZOG´, vernietig... de Joden.

Toespraken
De Britse neonazi Mark Atkinson spreekt. Deze man, lid van de neonazistische terreurgroep Racial Volunteer Force (RVF) en voormalig activist van de Britse afdeling van de Ku Klux Klan, werd in 2005 tot vijf jaar gevangenisstraf veroordeeld wegens het aanzetten tot rassenhaat. In Ede speechte hij over de ´14 words´, de nazi-codering voor de leus `We must secure the existence of our people and a future for White Children´. Atkinson sprak ook over `ZOG´ en dat die `regering omvergeworpen moest worden´. Verder was iedereen in de `beweging´ die niet tegen Joden en homo´s is, een verrader.

De voorzitter van de NVU, Kusters, spreekt in zijn speech over `massale remigratie´, wat feitelijk neerkomt op etnische zuiveringen. In combinatie met passages over de `ondergang van het vaderland´ en de jaren 20 en 30 van de vorige eeuw een macaber beeld. Bovendien krijgt de opa van PVV-leider Wilders ervan langs dat-ie trots zou zijn geweest omdat hij SS´ers en NSB´ers zou hebben gemarteld. En dat mag niet van de NVU. Martelen wel (getuige eerdere opmerkingen over ophanging met pianosnaren van kamerleden die voor het Generaal Pardon stemden), maar van SS´ers en NSB´ers moet je afblijven. (...). Kusters repte ook nog van `een vuist maken om de echte bezetter van Europa eruit te schoppen´. Hij bedoelde de Joden...

Een aantal van bovenstaande momenten waren wel degelijk rijp om in te grijpen. In plaats daarvan hield de politie zich bezig met het controleren en aanhouden van mensen op grond van uiterlijke kenmerken, geweldsmisbruik door agenten in burger en het schenden van het recht op vrijheid van meningsuiting, vrijheid van betoging, het recht op privacy en het recht op bewegingsvrijheid. LaatZeNietLopen zal het nooit normaal vinden dat het recht op een tegengeluid, zoals het blazen op een fluitje of het recht om een protestbord omhoog te houden, door de lokale overheid wordt ingeperkt. Een inwoner van de wijk kreeg zelfs een gebiedsverbod uitgereikt! Zo werd de neonazi´s ongewild wel heel veel macht toegedicht die zaterdag in Ede!

Graag zouden wij van de leden van het college en de raadsleden een antwoord horen op de volgende vragen;
Waarom is er niet ingegrepen bij de Hitlergroet en andere hierboven potentieel strafbare uitingen en gedragingen?
Is er aangifte gedaan wegens het brengen van de Hitlergroet of wordt dat alsnog gedaan?
Hoeveel mensen hebben op vrijdag 25 en zaterdag 26 maart een gebiedsverbod
uitgereikt gekregen?

Overigens worden er minstens twee van de arrestanten die vielen onder (protesterende) omstanders die dag vervolgd en moeten binnenkort voor de politierechter verschijnen en hebben, voor zover wij weten, twee van de in totaal negen arrestanten een schikkingsvoorstel gekregen, één van maar liefst 250 euro.

Graag zien wij uw antwoorden en verdere opmerkingen tegemoet.

Met vriendelijke groet,

LaatZeNietLopen.nl