maandag 30 mei 2011

Tegendemonstranten overstemmen boodschap NVU in Enschede

de Stentor/Zwolsche Courant | 30 mei 2011

ENSCHEDE - Een politiemacht van tweehonderd man was zaterdag in Enschede in touw om de vrijheid van meningsuiting van ongeveer zeventig aanhangers en sympathisanten van de Nederlandese Volks-Unie (NVU) te garanderen.

Op een paar honderd meter van het 'strijdtoneel' verwijderd, volgden burgemeester Den Oudsten, politiechef Fuad Ouald Chaib en een kleine staf de gebeurtenissen live op een groot scherm via beelden vanuit de politievideowagen.

Nadat kort na twaalven al een vroeg gearriveerd groepje van elf Duitse rechtsradicalen op het Stationsplein was aangevallen door ongeveer twee keer zoveel tegendemonstranten, schaalde de politie de beveiliging op. De grootste groep NVU-ers was toen nog op weg naar Enschede. Kort na half twee verlieten ze onder zware politiebegeleiding het stationsgebouw. Een groot deel van de tegendemonstranten was toen al door de politie het Stationsplein af gedirigeerd en weggeleid. De politie besloot af te wijken van de geplande route en de groep de andere kant op te leiden. Toen de tegendemonstranten daarvan op de hoogte raakten, braken ze massaal door het eerste politiecordon.

Wat volgde was een kat-en-muisspel van ongeveer een uur. Onderweg vielen enkele rake klappen. Demonstranten reageerden woedend op het optreden van de politie. De groep keerde uiteindelijk terug naar de Stationshal. Onderweg werd gegooid met stenen, metalen aanstekers en andere voorwerpen. Er werden geen grote vernielingen aangericht en er vielen slechts enkele lichtgewonden. Den Oudsten is tevreden over de organisatie en het optreden van de politie. De NVU heeft zijn vrijheid van meningsuiting gekregen, al zal slechts een enkeling een paar flarden hebben opgevangen van de twee toespraken die Constant Kusters en zijn Keulse gast Alex Reitz via de megafoon de wereld in stuurden, met het fluitende en schreeuwende publiek op veilige afstand.

Den Oudsten: "Er bestaat wel een recht op vrije meningsuiting, maar dat recht houdt niet in dat je anderen kunt verplichten daarnaar te luisteren."


'Welkom in de hel van Enschede'

Twentse Courant Tubantia | 30 mei 2011

Grimmige sfeer bij bezoek NVU aan Enschede. Confrontaties blijven beperkt. Achttien aanhoudingen en enkele gewonden.

ENSCHEDE - Met een luid gescandeerd 'Welkom in de hel van Enschede' werd zaterdagmiddag tegen drie uur een gezelschap van ongeveer zeventig leden van de Nederlandse Volks-Unie (NVU) en Duitse sympathisanten op het Stationsplein van Enschede uitgeleide gedaan door honderden tegendemonstranten.

Daarmee eindigden drie heftige uren vol schermutselingen, dreigementen, politie-optredens, rennende menigten, rondvliegende stenen, rake klappen en een enkele matpartij. Een grimmige ontmoeting tussen de nationaalsocialisten en een bont samengestelde tegencoalitie bleef van begin tot eind 'beheersbaar', constateren burgemeester Peter den Oudsten en politiechef Fouad Ouald Chaib achteraf.

Door de hoge opkomst van (tegen)demonstranten en de grimmige sfeer besloten de autoriteiten de geplande mars van de NVU in tijd en meters in te korten. "We wilden dat het in plaats van vier uur om drie uur zou stoppen en vonden het vanwege de omvang van beide groepen niet verantwoord smalle straatjes als de Walhofstraat te volgen", aldus Den Oudsten. De bewoners van de Walhofstraat hadden eerder deze week hun grote angst en woede over het traject langs hun huizen geuit.

Bij meerdere kortdurende schermutselingen raakten zaterdagmiddag zeker drie mensen gewond en werden achttien tegendemonstranten opgepakt wegens openlijke geweldpleging. Ze worden aan snelrecht onderworpen. Uit de groep van de NVU werd niemand opgepakt. "Ze hebben zich aan de regels gehouden, we hebben geen strafbare feiten geconstateerd", aldus Chaib.

NVU-voorzitter Constant Kusters vindt dat de partij zijn boodschap ('Stop de multiculturele terreur') goed heeft kunnen uitdragen. "Maar er was onvoldoende politie om ons te beschermen tegen de stenengooiers", aldus de Arnhemmer vlak voordat hij met de groep per trein vertrok. "Volgend jaar komen we terug naar Enschede. We hebben daar nog iets recht te zetten", zo wordt enkele uren later onder zijn naam gereageerd op de website van deze krant.


'Openbare orde is gehandhaafd'

Twentse Courant Tubantia | 30 mei 2011

Enschede - Een helikopter, politie te paard, ME-pelotons uit Twente en Kennemerland, een videowagen, hondengeleiders en rechercheurs in burgerkleding. Een grote politiemacht was zaterdag in het centrum van Enschede urenlang in touw om de vrijheid van meningsuiting van ongeveer zeventig aanhangers en sympathisanten van de Nederlandse Volks-Unie (NVU) te garanderen in hun aangekondigde mars tegen de 'multiculturele terreur' die de stad zou teisteren.

De politie had zaterdag meer dan tweehonderd man op de been in de stad. De operatie werd geleid vanuit de meldkamer in Hengelo, door de Staf Grootschalig Optreden (SGO), die in directe verbinding stond met de manschappen in Enschede. In het gebied heerste een noodverordening. Een paar honderd meter van het 'strijdtoneel' verwijderd volgden burgemeester Peter den Oudsten, politiechef Fuad Ouald Chaib en een kleine staf de gebeurtenissen live op een groot scherm, via beelden vanuit de politievideowagen.

Het zwaartepunt van de gebeurtenissen speelde zich van ongeveer half twee tot half drie af. Nadat kort na twaalven al een vroeg gearriveerd groepje van elf Duitse rechtsradicalen op het Stationsplein was aangevallen door ongeveer twee keer zoveel tegendemonstranten, schaalde de politie de beveiliging op.

De grootste groep NVU'ers was toen nog op weg naar Enschede. Kort na half twee verlieten ze onder zware politiebegeleiding het Stationsgebouw. Een groot deel van de tegendemonstranten was toen al door de politie het Stationsplein af gedirigeerd en via de spoorwegovergang en Hengelosestraat naar de Deurningerstraat geleid. Daar zou de NVU-mars langs worden geleid, maar de politie besloot af te wijken van de geplande route en de groep de andere kant op te leiden, door de Prinsessetunnel. Toen de tegendemonstranten via mobieltjes daarvan op de hoogte werden gebracht, braken ze massaal door het eerste politiecordon en sprongen ze over het spoor naar het Stationsplein, aangezien de overweg snel door politie te paard werd afgesloten.

Wat volgde was een kat-en- muisspel van ongeveer een uur. Onderweg vielen enkele rake klappen, met name nabij het Menzisgebouw en op de hoek van de Hengelosestraat en Boddenkampstraat. Een man die niet snel genoeg aan de kant leek te willen gaan liep een hevig bloedende hoofdwond op, even verderop kreeg een jonge vrouw van een agent te paard met een knuppel een klap op haar hoofd. Demonstranten reageerden woedend op het optreden van de politie. De krappe Walhofstraat werd vermeden, tot grote opluchting van de bewoners, die al hadden geprotesteerd tegen de route. Via de Boddenkampsingel, Deurningerstraat en de gelijkvloerse spoorkruising liep de groep terug naar de Stationshal. Onderweg werd gegooid met stenen, metalen aanstekers en andere voorwerpen. Het aantal gewonden bleef beperkt tot enkelen en nergens werden grote vernielingen aangericht.

Den Oudsten is tevreden over de organisatie en het optreden van de politie. "De openbare orde is al met al goed gehandhaafd." Volgens politiechef Chaib wordt standaard gecontroleerd of het politie-optreden steeds correct was.

De NVU heeft zijn vrijheid van meningsuiting gekregen, al zal slechts een enkeling een paar flarden hebben opgevangen van de twee toespraken die Constant Kusters en zijn Keulse gast Alex Reitz via de megafoon de wereld in brachten, met het fluitende en schreeuwende publiek op veilige afstand.

Den Oudsten: "Kusters zegt: 'Ik wil een omstandigheid waarin ik mijn boodschap kwijtkan'. De situatie ontwikkelt zich vervolgens zo dat de omstandigheid er wel is, maar dat die boodschap niet gehoord wordt en overstemd wordt door anderen. Er bestaat wel een recht op vrije meningsuiting, maar dat recht houdt niet in dat je anderen kunt verplichten daar naar te luisteren."


'Je kunt beter even wachten en een trein later nemen'

Twentse Courant Tubantia | 30 mei 2011 | door Martin Ruesink

Enschede - Fluitjes, toeters, megafoons en een onophoudelijk 'Nazi's raus' klinken zaterdag vanaf een uur of twaalf op en rond het Enschedese Stationsplein. Een groepje van elf Duitse rechtsradicalen is zo onverstandig geweest op eigen gelegenheid naar de stad te reizen en staat in afwachting van tientallen Nederlandse zielsverwanten ergens halverwege de stationshal en de overweg.

Een van de meer dan 150 tegendemonstranten die al zijn gearriveerd loopt voortdurend langs het groepje 'Schweinehunde' te roepen. Een boos antwoord wordt direct afgestraft. Enkele tientallen mannen stormen op de Duitsers af en slaan ze in elkaar. De paar politiemannen met honden vlakbij de belaagden krijgen direct versterking en de aanval wordt afgeslagen. De eerste zorg is om de Duitsers veilig over het spoor naar het perron bij het Stadskantoor te brengen en enkele gewonden uit de groep af te voeren. Rollenspelacteur Joop ter Steege staat zich te verbijten over de wilde aanval. "Vreselijk, dat er aan deze kant ook van die relschoppers staan. Kijk eens wat een agressie ze in hun ogen hebben. Ik ben hier helemaal tegen", zegt de Enschedeër. Hij heeft stewards, winkelbedienden en anderen leren omgaan met agressieve klanten.

De meerderheid van de tegendemonstranten keurt het geweld af, een enkeling haalt zijn schouders op en heeft weinig medelijden met het groepje Duitsers. De bonte gelegenheidscoalitie tegen het ongewenste bezoek bestaat uit antifascisten uit de kraakbeweging, vredesactivisten, Duitse studenten van de Universiteit Twente, eerste en tweede generaties allochtonen uit Afrika en het Midden-Oosten, supporters uit Vak P van FC Twente, bont verklede kunstenaars en complete gezinnetjes met soms nog jonge kinderen.

"We passen wel goed op ons kind hoor, we blijven op een afstandje", zegt Rita de Haan, die met partner Koen Veldhuizen en hun lichamelijk beperkte zoontje een tegengeluid wil laten horen. "Omdat ik tegen het hele gedachtengoed van die mensen ben", zegt Veldhuizen. Het kind zit in een wagentje met zuurstoffles. "We willen onze zoon bijbrengen wat goed en fout is. Er gebeurt vandaag niet zomaar iets in Enschede", aldus De Haan.

Ben Meijer-Hof draagt de regenboogvlag bij zich. De presentator van Radio Enschede heeft zijn pet als journalist even afgezet. "Ik sta hier voor de vrijheid en als homo. Homoseksuelen mogen van deze neonazi's helemaal niets, als zij het voor het zeggen zouden krijgen. Dan is alles waar we in de jaren zestig en zeventig voor gestreden hebben verloren."

De Nederlandse driekleur wappert niet alleen in de gelederen van de NVU. Samen met een aantal vrienden houdt Rjad Malki (24) in de stoet rondom de stoet een enorm exemplaar van het rood-wit-blauw omhoog. "Ik wil een statement maken", zegt de syrisch-orthodoxe inwoner van Enschede. "Mijn familie is gevlucht uit Syrië en wij willen nooit meer hoeven te vluchten. Ik vind het heel mooi dat hier vandaag zoveel Nederlanders bij elkaar zijn om te protesteren tegen het fascisme, maar er hadden ook best wat meer buitenlanders bij mogen zijn."

Als op spoor 3 net de laatste NVU-aanhanger de trein is ingestapt voor de terugreis, komt vanuit de stationshal een donkere jongeman het perron oplopen. Een peloton ME'ers met wapenstok en schild houdt enkele tientallen tegendemonstranten tegen, die via de zijde van het Stadskantoor de buitenste bewakingslinie zijn ontweken. In beperkt Nederlands vraagt de jongen een ME'er wat de eerstvertrekkende stoptrein richting Hengelo is. "Die daar", zegt de ME'er vriendelijk, wijzend naar spoor 3. "Maar je kunt beter even wachten op de volgende." De jongen begrijpt het niet. Totdat de agent zegt: "Daar zitten allemaal mensen in die niet zo van buitenlandse mensen houden." De reiziger knikt en gaat de stationshal in.