donderdag 19 februari 2009

Antwoorden van de burgemeester op de vragen van GroenLinks

Vraag 1: Welke contacten heeft u gehad met de organisatoren van deze demonstratie? Zijn daar afspraken gemaakt? Zo ja, welke? Zijn er concrete afspraken gemaakt over symbolen die niet vertoond mogen worden? Zo ja, welke?
Antwoord 1: Er is naar aanleiding van de kennisgeving die gedaan is om een demonstratie in Amersfoort te houden, contact geweest met de organisator. Tijdens dit gesprek – waarbij ook de politie aanwezig was – is informatie uitgewisseld en zijn afspraken gemaakt over de route en het vermoedelijke verloop van de demonstratie. De politie heeft de organisator laten weten bepaalde verboden symbolen, geuit in een discriminerende context, niet te tolereren.

Vraag 2: Welke risico’s voor de openbare orde ziet u en welke maatregelen neemt u om ervoor te zorgen dat deze demonstratie de openbare orde niet verstoort?
Antwoord 2: Het risico zit vooramelijk in den confrontatie tussen linkse en rechtse betogers. De burgemeester zet indien nodig haar bevoegdheden in het kader van de handhaving van de openbare orde in en vanzelfsprekend zet de politie alle instrumenten in die nodig mogen blijken (bv. aanhoudingen bij overtredingen, groepen uit elkaar houden).

Vraag 3: Wat doet u wanneer er wel verwerpelijke symbolen in Amersfoort vertoond worden? Bent u bereid om de demonstratie te beĆ«indigen wanneer de in het persbericht genoemde regels worden overtreden zodat geen enkele Amersfoorter geconfronteerd hoeft te worden met (neo‐)nazistische vlaggen of iets dergelijks?
Antwoord 3: Zoals in het antwoord op vraag 1 aangegeven, zal de politie direct optreden tegen verboden symbolen, geuit in een discriminerende context, en als regels overtreden worden.

Vraag 4: Bent u bereid deze vragen voor donderdag 19 februari te beantwoorden?
Antwoord 4: Ja.