maandag 16 februari 2009

GroenLinks stelt vragen aan de burgemeester over de aankomende NVU demonstratie

Groenlinks in Amersfoort heeft vragen gesteld aan de burgemeester van Amersfoort over de demonstratie van de Nederlandse Volks Unie a.s. zaterdag 21 februari. Hieronder zijn de vragen afgedrukt.

Demonstratie NVU
Toelichting:
De extreem-rechtse organisatie Nederlandse VolksUnie heeft aangekondigd op 21 februari te gaan demonstreren in Amersfoort. GroenLinks maakt zich ernstige zorgen over deze demonstratie. Iedere organisatie die haar eigen deelnemers moet vertellen dat het dragen van een hakenkruis niet is toegestaan, is niet goed snik. In de stad Amersfoort waar zovelen hebben geleden in Kamp Amersfoort, is het stadsbestuur moreel verplicht om de lessen van Kamp Amersfoort, en de Tweede Wereldoorlog in het algemeen, levend te houden en niet te laten verkwanselen door neonazi's die met verwerpelijke vlaggen en dergelijk komen zwaaien. Echter, we vinden het ook belangrijk dat iedereen zijn recht op vrije meningsuiting en recht op demonstratie kan uit oefenen. Een demonstratie dient daarom wel plaats te vinden met in achtneming van de openbare orde en binnen de overige wettelijke kaders.

We maken ons zorgen over het feit dat de organisatie zelf bij het persbericht een lijst van verboden artikelen en gedragingen opneemt en dat die lijst verschilt van de aankondiging van deze demonstratie op de extreem-rechtse website Stormfront. Een aantal onderdelen zijn verdwenen. Blijkbaar stuurt de organisatie van de demonstratie zelf aan op een grijs gebied waarin handhaving van deze regels moeilijk is.

In de aankondiging op de website Stormfront ontbreken: Blood & Honour (BH), Racial Volunteer Force en de 'Reichskriegs' vlag. Blood & Honour is een gewelddadige internationale neonazistische groepering en het zwaaien met een 'Reichskriegs' vlag wordt in Duitsland beschouwt als een verstoring van de openbare orde en in sommige deelstaten kan men er voor worden vervolgd.

Uit het persbericht van de NVU:

Lijst van verboden symbolen en tekens en regels:
Hakenkruis, SS runen, cijferlettercombinatie 18, 88, Blood & Honour (BH), C18, wolfsangel, triskel of Zuid-Afrikaanse AWB partij insigne. Het vermommen d.m.v. sjaals en/of capuchons is verboden. Ook allerlei andere zaken met betrekking tot gezichtsbedekking. Blikjes en flesjes, maar ook gevechtshandschoenen, helmen, messen en andere scherpe voorwerpen zijn tijdens de demonstratie niet toegestaan. Zorg ervoor dat IEDEREEN een id-kaart bij zich heeft. Daar kan naar gevraagd worden!

Geen discriminerende teksten, geen racistische teksten (w.o. 'Heil Hitler' en/of 'Sieg Heil'), geen Hitler-groet, geen NSB tekens, geen welbekende cijferlettercombinaties, geen vlaggen, jassen, flyers o.i.d. met de tekst 'KKK', geen vlaggen, jassen, flyers o.i.d. met de tekst 'White Power', geen vlaggen, jassen, flyers o.i.d. met de tekst 'White Pride', geen vlaggen, jassen, flyers o.i.d. met de tekst 'Blood en Honour', geen vlaggen, jassen, flyers o.i.d. met de tekst 'Racial Volunteer Force', geen 'Reichskriegs' vlag


De aankondiging op de website Stormfront:

Naar aanleiding van bovenstaande wil de fractie van GroenLinks antwoord op de volgende vragen:

Welke contacten heeft u gehad met de organisatoren van deze demonstratie? Zijn daar afspraken gemaakt? Zo ja, welke? Zijn er concrete afspraken gemaakt over symbolen die niet vertoond mogen worden? Zo ja, welke?

Welke risico's voor de openbare orde ziet u en welke maatregelen neemt u om ervoor te zorgen dat deze demonstratie de openbare orde niet verstoort?

Wat doet u wanneer er wel verwerpelijke symbolen in Amersfoort vertoond worden? Bent u bereid om de demonstratie te beƫindigen wanneer de in het persbericht genoemde regels worden overtreden zodat geen enkele Amersfoorter geconfronteerd hoeft te worden met (neo-)nazistische vlaggen of iets dergelijks?

Bent u bereid deze vragen voor donderdag 19 februari te beantwoorden?

Wij zien uw antwoorden met belangstelling tegemoet.
Namens de fractie van GroenLinks,
met vriendelijke groet,