donderdag 28 januari 2010

Neonazi´s willen marcheren in week van Holocaustherdenking

Aan datum NVU-demonstratie kleeft opnieuw nazi-symboliek

Op 27 en 31 januari herdenken we dat vijfenzestig jaar geleden het vernietigingskamp Auschwitz - Birkenau werd bevrijd. Het steekt dat juist in deze week van de Holocaustherdenking de neonazistische NVU (Nederlandse Volks-Unie ) wil gaan demonstreren. De demonstratie zal plaatsvinden in Arnhem op zaterdag 30 januari, tevens een datum die een belangrijk moment markeert in de geschiedenis van de nazi´s. Op 30 januari 1933 werd Hitler namelijk beëdigd als rijkskanselier van Duitsland.

Geen toeval

Constant Kusters, leider van de NVU kiest graag data uit die een nationaalsocialistische connotatie hebben. Zo is hijzelf getrouwd op 20 april, de verjaardag van Adolf Hilter. Over zijn politieke opvattingen bestaat dan ook geen twijfel. Hij zegt "privé nationaalsocialist" te zijn en dweept met Hitler. Op 2 juni 2007 houdt de NVU een treurmars naar het graf van de 'zwarte weduwe' Rost van Tonningen in Rheden, de eerste openbare nationaalsocialistische manifestatie in Nederland na de Tweede Wereldoorlog.

Symboliek

De politie laat het de NVU-demonstranten natuurlijk niet toe om met hakenkruizen rond te marcheren. Maar de betogers proberen wel zo ver mogelijk te gaan in hun racistische en nationaalsocialistische uitingen middels symboliek en leuzen op vlaggen, spandoeken en in spreekkoren. "Eigen volk eerst", "Nationaal-socialisme Nu!" en "SS-soldaten, heldentater" zijn bijvoorbeeld de leuzen die geroepen worden. De NVU voegt daar vaak ook nog een symbolische demonstratiedatum of route aan toe, zoals uit de volgende voorbeelden blijkt:
  • Op 24 maart 2001 wil de NVU van Duitsland naar Nederland marcheren op de route waar de Duitse Wehrmacht van Hitler Limburg binnenvielen. De datum ligt ook dichtbij de dag waarop de nazi's in 1933 de macht overnamen in Duitsland.
  • * Op 11 november 2006 demonstreerde de NVU in Zoetermeer, 2 dagen na 9 november (de herdenking van de Kristalnacht, maar ook de datum van de (mislukte) putsch van Hitler in 1923, die de NVU altijd clandestien herdenkt).
  • Op 24 februari 2007 wordt in Doetinchem door de NVU gedemonstreerd net na de sterfdatum (23 februari) van Horst Wessel, de schrijver van de tekst van het NSDAP-lied. Na afloop van de demonstratie wordt dit lied zelfs gezongen zonder dat de politie ingrijpt.
  • Op 21 februari 2009 demonstreert de NVU in Amersfoort op de route die gevangenen, begeleidt door de nazi's, tijdens de Duitse bezetting naar Kamp Amersfoort moesten lopen. Na de demonstratie berichten neonazi´s triomfantelijk dat het hen is gelukt...
  • Op 30 januari 2009 wil de NVU opnieuw, net als op 27 januari in Apeldoorn in 2007, de slachtoffers van de Holocaust beledigen en intimideren door op of rond de internationale herdenkingsdag van de bevrijding van Auschwitz de straat op te gaan met leuzen als "Nationaal-socialisme Nu!" en allerlei tekens en cijfercombinaties die verwijzen naar het Derde Rijk.
De aanhangers van de NVU oefenen door te marcheren een psychische terreur uit op alle overlevenden en nabestaanden van slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog, kunnen op de openbare weg tijdens een publieke demonstratie mensen bedreigen en kwetsen die niet in hun wereldbeeld passen. Wat is de leus `Nooit meer Auschwitz!´ nog waard als dit, in het openbaar, kan gebeuren?

Het gaat er niet om wat er verboden is, of wat is toegestaan, waar het om gaat is dat dit soort demonstraties moeten worden beoordeeld op wat ze zijn; een verheerlijking van het nationaal-socialisme, terreur op de openbare weg en een recruteringsmiddel voor racistische jongeren in Nederland. Elke andere beoordeling is een uitholling van de leus `Nooit meer Auschwitz!´

Voor eerdere berichten over NVU-demonstraties kunt u terecht op http://www.laatzenietlopen.nl/