zaterdag 28 november 2015

Praktische informatie Stop Pegida in Rotterdam


[English below]
Het extreem-rechtse Pegida wil zondag gaan demonstreren in Rotterdam. Laat Ze Niet lopen roept op tot acties tegen het racistische Pegida, hier de laatste praktische informatie.

Locatie en tijden
De burgemeester van Rotterdam heeft een lopende demonstratie verboden en laat alleen een protest van Pegida toe op het Willemsplein bij de Erasmusrug. Pegida wil toch gaan proberen te lopen en roept nu op om 12:45 te verzamelen op het Stationsplein bij Rotterdam Centraal Station. Of Pegida dan ook naar het Willemsplein wil gaan houden ze vaag. Ook roepen ze mensen op die niet op het Stationsplein willen voor verzamelen om om 14:00 op het Willemsplein te zijn.

Laat Ze Niet Lopen roept op om zowel op het Stationsplein als op het Willemsplein de ruimte van Pegida zo klein mogelijk te maken. Fluit ze uit, overstem ze, blokkeer, laat zien dat ze niet welkom zijn!

Infostructuur – Infopunt, Twitter, infolijn en website
Op zondag zal er vanaf 10:30 een infopunt open zijn in het gebouw van Radar, Grotekerkplein 5. Daar wordt de laatste informatie verstrekt, liggen kaartjes van de omgeving en een flyer met juridische info.


Verder zullen wij de gehele dag het protest monitoren en info verschaffen. Denk hierbij aan locaties van rechts-extremisten, eventuele arrestaties en politiebewegingen. Via een infolijn, via Twitter en via een tijdslijn op www.laatzenietlopen.nl houden we je up-to-date.

De infolijn is te bereiken via 06 26 68 86 41. Heb je zondag belangrijke informatie over Pegida, politie-optreden, etc, sms/bel dit dan door naar de infolijn, en bel als je zelf informatie nodig hebt.

Ook houden wij de ontwikkelingen bij op Twitter (www.twitter.com/laatzenietlopen). Twitter je zelf ook? Gebruik die dag dan hashtag #LZNL in al je berichten.
De volledige infostructuur is vanaf 10:30 in de lucht.

Actiekaart
Er is een actiekaart van de omgeving beschikbaar bij het infopunt. Je kunt de kaart natuurlijk ook zelf alvast printen als je niet meer langs het infopunt komt.  De actiekaart is voorzien van een grid, maak hier gebruik van bij de infolijn. Klik op de actiekaart hiernaast om deze te vergroten en te downloaden.

Arrestantengroep en advocaat
Wij gaan er niet van uit, maar het kan bij een protestactie altijd gebeuren dat er mensen worden gearresteerd. Daarom staat er gedurende de dag een arrestantengroep (AG) en een advocaat (
Ineke van den Brûle Prinsengracht 53 advocaten uit Den Haag) paraat om alle deelnemers juridisch te ondersteunen in geval van arrestaties. De arrestantengroep is de gehele dag bereikbaar op 06 33 85 19 39. Meer informatie vind je bij het infopunt. Hier kan je ook een flyer krijgen met de belangrijkste info voor als je gearresteerd wordt. Bel de AG ook als je iemand opgepakt ziet worden. Mocht je zelf de pineut zijn, verklaar niets tegen de politie en betaal geen boetes/pintransacties! Neem als je weer vrij komt (eind van de dag) direct contact op met de AG. Wordt je onverhoopt langer vastgehouden en wil je met een advocaat praten, vraag dan naar onze advocaat, dat is Ineke van den Brûle.

Recht op tegenprotest
Ja, jij hebt het recht om je stem te laten horen tegen de extreem-rechtse demonstratie. Vrijheid van meningsuiting en demonstratierecht zijn namelijk universele rechten van de mens. Laat je echter niet afschrikken en ga slim om met de aanwezig politie. Stuurt de politie je weg, probeer dan op een andere manier bij het protest te komen.

Tot slot
Het valt niet te tolereren dat een bende racisten in Rotterdam de boel komt opstoken. Dus kom in protest, maak er een mooie strijdbare dag van! Vergeet je herriemakers niet (en neem wat te drinken mee om de keel te smeren). Samen proberen we de ruimte voor de racisten van Pegida zo klein als mogelijk te maken. Succes!

Practical information Stop Pegida in Rotterdam
Extreme right Pegida wants to demonstrate on Sunday in Rotterdam. Laat Ze Niet Lopen (Don't Let Them Walk) is calling for actions against racist Pegida, here is the latest practical information.

Location and time
The mayor of Rotterdam has prohibited Pegida from marching and is only allowing a static protest to take place at Willemsplein near the Erasmus Bridge. Pegida wants to try to walk anyway and is now calling on its supporters to assemble on the Stationsplein square in front of Rotterdam Central Station at 12;45. Whether Pegida is also planning to go to Willemsplein is still uncertain. They are also calling on people who don't want to assemble at Stationsplein to be at Willemsplein at 14:00.


LZNL wants to make the space for Pegida as small as possible, both at Stationsplein and at Willemsplein. Whistle over them, drown them out, block them, show them that they are not welcome.

Infostructure – Infopoint, Twitter, infoline and website
On Sunday, there will be an infopoint open in the Radar building, Grotekerkplein 5. The latest information will be provided there, as well as maps of the area and flyers with legal information.


We will monitor the protest throughout the day and gather information, including info about the location of right-wing extremists, arrests and police activity. We will keep you up to date via our infoline, twitter and a timeline on  www.laatzenietlopen.nl .

The infoline is reachable on +31(0)6 26 68 86 41. If you have important information on Sunday about Pegida, police-activity etc., text or call the infoline, and call if you need information.

Developments will also be updated on Twitter (www.twitter.com/laatzenietlopen). Do you also use Twitter? Then use the hashtag #LZNL in all of your tweets. The complete infostructure will be off the ground at 10:30.


Actionmap
There is an action map of the area available at the infopoint. You may also print this map for yourself if you won't be coming to the infopoint. The action map has a grid which you should refer to while calling the infoline. Click on the map to enlarge and download it. 

Arrestee Group (AG) and lawyer
We are not expecting it, but there is always a chance that arrests can take place at a protest action. That's why there will be an Arrestee Group (AG) and a lawyer (Ineke van den Brûle, Prinsengracht 53 advocaten uit Den Haag) ready to provide legal support in case people get arrested. The AG will be reachable throughout the day at
+31(0)6 33 85 19 39. More information can be obtained at the Infopoint. You can find a flyer here with the most important information in case you get arrested. You should also
call the AG if you see someone getting arrested. In case you get arrested, don't say anything to the police and don't pay any fines or make any bank transactions! When you are released (at the end of the day) get in touch with the AG. If you are detained for a longer period and would like to speak to a lawyer, ask for our lawyer, Ineke van den Brûle. 

Right to counter-protest

Yes, you do have the right to protest against this extreme right demonstration. Freedom of expression and protest are universal human rights. Don't be afraid and try to deal with the police in an intelligent manner. If the police send you away, try to find another way to get to the protest.

Conclusion
It is intolerable that a gang of racists wants to spread their ideology on streets of Rotterdam. Come protest! Don't forget your noisemakers and bring enough to drink. Together we will try to make the space for Pegida as small as possible. Good luck!