vrijdag 15 mei 2009

Den Bosch maakt zich klaar voor protesten tegen neonazi’s

De neonazistische groepering de Nederlandse VolksUnie (NVU) gaat 23 mei in Den Bosch demonstreren. Bij eerdere demonstraties van de NVU was er sprake van racistische spreekkoren, fascistische symboliek, en andere extreem rechtse uitingen zoals het brengen van de Hitlergroet. De actiegroep ‘laat ze niet lopen’ roept iedereen en met name inwoners van Den Bosch op om langs te route van de extreemrechtse demonstratie hun ongenoegen te komen uiten op 23 mei.

Demonstraties van de NVU worden steevast bezocht door een vast kader gewelddadige neonazi’s en extreemrechtse groepen uit Nederland, Duitsland, Engeland en België zoals het internationale nazi netwerk Blood & Honour, de Racial Volunteer Force (RVF) en de neonazistische Nationaal Socialistische Actie (NSA). Leden van deze groepen maken zich schuldig aan onder andere racistische vechtpartijen en bekladdingen. Ook komt er elke demonstratie van de NVU een delegatie van Duitse neonazi's.

Met populistische thema's probeert de NVU maatschappelijk draagvlak te creëren en proberen zij het masker van een nette organisatie op te houden. De NVU is echter verre van net, zo heeft de leider van de NVU, Constant Kusters, eerder gepleit voor het afspuiten van de kinderen van kamerleden die voor het generaal pardon waren en het ophangen van deze kamerleden aan pianosnaren (1). Tijdens demonstraties van de NVU wordt er door de NVU een vrijplaats gecreëerd waarbinnen zij hun nationaal socialistische helden kunnen eren en een tijdelijk zone scheppen waar racisme en haat getolereerd worden.

In eerdere steden waar de NVU de straat op ging zoals Apeldoorn, Zwolle, Doetinchem, Amersfoort en Bergen op Zoom kwamen honderden mensen de straat op om hun ongenoegen te uiten tegenover de rechts-extremisten. In deze steden werd langs de NVU route lawaai gemaakt, werd de demonstratie geblokkeerd en werden de neonazi's uitgefloten.

NVU leider Constant Kusters heeft de demonstratie al eerder op internet aangekondigd. De plaats waar gedemonstreerd wordt zou echter pas de woensdag 20 mei bekend gemaakt worden, ‘laat ze niet lopen’ heeft de locatie echter al eerder achterhaald en brengt deze naar buiten om zoveel mogelijk mensen een kans te geven om hun ongenoegen te komen uiten in Den Bosch.

Mensen die op de hoogte gehouden willen blijven van de ontwikkelingen rondom de demonstratie van de NVU kunnen terecht op www.laatzenietlopen.nl.

(1) http://www.kafka.antifa.net/nvu.sf.htm