donderdag 24 september 2009

De Nederlandse Volks-Unie (NVU) en haar demonstratievee

De extreemrechtse NVU gaat enkele keren per jaar de straat op om te demonstreren, dat moge bekend zijn. In tegenstelling tot de onderwerpen waartegen gedemonstreerd wordt, is in de loop der tijd echter vooral de samenstelling van demonstranten veranderd.

Nog niet zo heel veel jaar geleden stonden NVU demonstraties garant voor een invasie van Duitse neonazi’s, die het geheel een wat minder sneue uitstraling moest geven. De NVU leunde zwaar op deze groep, zo zwaar zelfs dat het meer dan eens voorkwam dat een ruime meerderheid van de demonstranten tot ‘buitenlanders’ gerekend mocht worden. Toen al was duidelijk dat de NVU het duidelijk niet van de actiebereidheid van haar leden dan wel Nederlandse activisten moest hebben.

In de loop der jaren verminderde het aantal Duitsers en daarvoor in de plaats kwam steun vanuit verschillende, voornamelijk Nederlandse, groeperingen. Zo zien de jeugdigen van het toenmalige Soetermeer Skinhead Front een dergelijke tijdelijke vrijplaats wel zitten en ook groeperingen als Blood and Honour en Combat18 mengen zich, op individueel en groepsniveau, in het demonstratiegewoel. Vooral de ontwikkeling van Soetermeer Skinhead Front tot eerst Jeugdstorm Nederland en later de Nationale Socialistische Aktie (NSA) leidt tot een verjonging en vergroting van de demonstratie. (1)

(1) Militant spandoek van de Autonome Nationale Socialisten waarop wordt opgeroepen tot de gewapende strijd

Demonstraties van de NVU krijgen langzaam maar zeker een geheel andere uitstraling, waarbij het geheel is opgesplitst in twee of drie blokken. Vooraan de demonstratie loopt steevast het NVU-blok, (2) dat varieert van vijf tot soms wel 15 leden die meelopen. Daarna volgt het grote NSA-blok, aangevoerd door de oudere ideologen Eite Homan (3) en Michael Krick (4), beide lid van Blood and Honour-Racial Volunteer Force (RVF). Samen met de twee jonge NSA leiders (en tevens RVF-leden) Alwin Walther en Ivo Henze (5) zorgen zij voor miltante leuzen en dito uitstraling.

Hoewel het NSA-blok vaak een geheel eigen koers vaart binnen de NVU demonstratie qua leuzen en spandoeken, leunt de NVU inmiddels zo zwaar op de aanwezigheid van deze nog jonge neonazi’s dat het wegblijven van hen op een demonstratie waarschijnlijk zou leiden tot een kleine ramp.

(2) Deelnemer van het NVU-blok met de Duitse Reichkriegsfahne, met daarin het IJzeren Kruis van Hitlers Wehrmacht

(3) Leider van de Nederlandse Racial Volunteer Force Eite Homan met een t-shirt met de beeltenis van Osama Bin Laden

(4) Ideoloog van de Racial Volunteer Force, de in Nederland wonende Duitser Michael Krick, met tatoeage van mitrailleur in zijn nek

(5) De leiders van de Nationaal Socialistische Actie (NSA), van links naar rechts Alwin Walther, Gino Makkus en Ivo Henze. Op het t-shirt van Makkus staat de kreet ‘Blut & Ehre’ oftwel Blood & Honour, een internationaal neonazistisch netwerk, verboden in onder andere Duitsland en Spanje

Sinds ongeveer een jaar loopt er ook een derde blok mee in de demonstratie, te weten het Blood and Honour/Combat18 (B&H/C18) blok. Activisten van deze zeer gewelddadige neonazistische groep liepen eerder vaak al mee in het NSA blok maar hebben inmiddels de krachten gebundeld en lopen achter eigen banners. Waar het NSA-blok voornamelijk zo zwart en onherkenbaar mogelijk meeloopt, kiest het B&H/C18 (6) voor een ‘open’ uitstraling door weliswaar er herkenbaar bij te lopen zonder petten of sjaals maar wel met vechthandschoenen en dezelfde kledij. (7) Ook dit blok loopt niet zozeer mee omdat het de NVU en/of haar gedachtegoed of demonstratiethema ondersteunt maar enkel omdat het een mooie gelegenheid is om de eigen groep te profileren.

Eerder stond deze groep onder aanvoering van de Vlaamse Arnoud Kuipers maar recent heeft er een machtsverschuiving plaatsgevonden waarbij Kuipers het veld heeft moeten ruimen. Tegenwoordig staat de B&H/C18 groep onder aanvoering van een Brabander (8), ondersteund door zijn twee trouwe Brabantse kameraden Tom Beune (9) en Mark Cattenstart. (10) Bij de eerste demonstratie na de machtswisseling schitterde deze groep door afwezigheid, met als resultaat dat de NVU demonstratie danig uitgedund in Den Bosch wandelden.

Onduidelijk is nog of hij met dit wegblijven definitief een nieuwe koers is gaan varen met B&H/C18 maar duidelijk is wel dat Kusters ook van deze groep teveel afhankelijk is geworden om zijn demonstratie ergens op te laten lijken.


(6) Nog een spandoek met het beeldmerk van Combat 18, ‘Whatever it takes’

(7) Het blok van Blood & Honour binnen de NVU-demonstratie, uitgerust met vechthandschoenen. Op de voorgrond met baardje Eli Pieplenbosch, naast hem met rugzak Rory de Koning, daarnaast zonder zonnebril Marcel van Velzen

(8) Een spandoek van de neonazi-terreurorganisatie Combat 18, afdeling Vlaanderen.

(9) Tom Beune

(10) Mark Cattenstart

Overigens is het niet zo dat in de demonstraties van de NVU tegenwoordig geen Duisters (11) meer meelopen, integendeel. Niet in de laatste plaats omdat de NSA de banden met hun Duitse evenknieƫn flink hebben aangehaald waardoor er regelmatig vijf tot 10 Duitsers meelopen in het NSA-blok. Dit natuurlijk opgeteld bij de (muzikale) Duitsers die in het NVU-blok komen meelopen, hierbij ook regelmatig vergezeld met trommels (12) en drums.

Vooruitblikkend op de komende demonstratie, zaterdag 26 september aanstaande, is de keus voor Venlo gezien haar ligging optimaal voor Duitse neonazi’s. Het ligt dan ook voor de hand dat er een aanzienlijke delegatie van de Duitse NPD en groepen Autonome Nationalisten die dag af zullen reizen naar Venlo om de NVU te ondersteunen.

(11) Duitse demonstranten van de neonazi-partij Nationaal Demokratische Partei Deutschlands NPD. Links NPD-voorzitter Udo Voigt, in april dit jaar veroordeeld wegens het aanzetten tot haat.

(12) Duitse trommelaars geven de optocht een sinister marsritme aan

Al met al is een demonstratie van de NVU al lang niet meer een demonstratie van en voor enkel de NVU, als het dan ooit al wel was. Het is een tijdelijke vrijplaats waar verschillende radicale en gewelddadige groepringen de kans krijgen zichzelf en hun racistische en antisemitische gedachtegoed te uiten. En de NVU; die is al lang blij dat deze groepen meelopen en alles een beetje vorm geven, ook al hebben deze groepen veelal een andere agenda dan de NVU zelf.

Laatzenietlopen!