dinsdag 15 september 2009

Persbericht 15 september 2009

Op zaterdag 26 september wil de Nederlandse Volks-Unie, de oudste nationaal-socialistische partij van Nederland, in Venlo demonstreren. De laatste 8 jaar doen zij dat gemiddeld ongeveer 4 maal per jaar en het is de belangrijkste activiteit van de partij; hier ontmoeten de verschillende groepen extreemrechtse aanhangers van de partij elkaar en versterken ze hun structuren. Er lopen groepen extreemrechtse figuren mee met illustere namen als Combat 18, een internationaal neonazistisch terreurnetwerk, en de Nationaal Socialistische Actie, een groep geradicaliseerde extreemrechtse jongeren, die sterk antisemitisch zijn en een gewapende extreemrechtse revolutie nastreven.Door het recht op vrijheid van meningsuiting, in dit geval de vrijheid van demonstratie, te misbruiken, creëren zij een tijdelijke vrijplaats voor hun verheerlijking van het nationaal-socialisme en het ongestraft uiten van allerlei racistische symboliek en leuzen. Onder wat voor motto de Nederlande Volks-Unie ook de straat op gaat, dat is slechts een façade voor het intimideren van de bewoners van de stad waar zij demonstreren. "Eigen volk eerst", "Nationaal-socialisme Nu!" en "SS-soldaten, heldentater" zijn dan de leuzen die geroepen worden. In steden als Den Bosch, Amersfoort, Apeldoorn, Doetinchem, Bergen op Zoom en Zwolle gingen in de afgelopen jaren per keer honderden mensen de straat op om hun woede over de nazi-mars te uiten. Tientallen agenten van de mobiele eenheid moesten de neonazi´s beschermen.

Dat de NVU in de grensstreek wil demonstreren is een handreiking naar Duitse neonazi´s, wiens demonstraties in Duitsland aan veel striktere regels zijn gebonden. Gezien het oorlogsverleden van Venlo is het een absolute belediging dat er neonazi´s samen met hun Duitse geestverwanten door Venlo gaan marcheren.
Keer op keer laat de lokale overheid zich echter gijzelen door het idee van de zogenaamde vrijheid van meningsuiting waarop deze neonazi´s zich beroepen, in plaats van in te grijpen bij racisme en fascisme en de inwoners van de stad te beschermen tegen de intimidatie van de neonazi-demonstratie. Het blijkt dat burgers zichzelf moeten beschermen. In Venlo roepen we mensen dan ook op om de neonazi´s niet te laten lopen, hen te overstemmen en uit te fluiten.

Op http://www.laatzenietlopen.nl/ publiceren we de komende dagen achtergronden, foto´s en interne documenten van de overheid over de demonstraties van de Nederlandse Volks-Unie.