zaterdag 27 februari 2016

Infopunt & actiekaarten / info-point & action maps

Infopunt

Het #LZNL infopunt zal tijdens de PEGIDA bijeenkomst weer in boekhandel Het Fort van Sjakoo / The Basement plaatshebben, het info-punt zal van 11.30 tot maximaal 18.00 geopend zijn.

Let op, het is niet de bedoeling dat mensen de hele dag in of voor het info punt blijven hangen, vorm zo snel mogelijk affinity groepjes, neem een korte opwarm koffie break en ga zo snel mogelijk weer de straat op tegen racisme en fascisme!

Onderstaande actiekaarten zullen in het infopunt verkrijgbaar zijn evenals de laatste #LZNL en arestantengroep informatie.


Info-point

The #LZNL info-point will be again at bookstore Het Fort van Sjakoo/ The Basement, the info-point will be open from 11.30 till max 18.00.

Note, it is not preferred that people will hang the whole day in or in front of the info-point,  form as quick as possible affinity groups, take a short coffee and warmp up break and then get back out there against racism and fascism!

The action-maps posted below will be available as will the latest #LZNL and arrested activist support group information.

actie kaart hele centrum

actie kaart directe omgeving PEGIDA