donderdag 4 februari 2016

Update stop PEGIDA in Amsterdam (kaarten, info, etc)


*english translation + print out maps after the jump*

PEGIDA heeft van de burgemeester uiteindelijk het plein voor de Stopera (gemeentehuis/opera) aan de Amstel-zijde toegewezen gekregen. Zij mogen hier van 15.00 tot 17.00 samenkomen. Op de PEGIDA website vragen ze hun deelnemers om om 14.30 al te verzamelen omdat ze verwachten dat er na 15.00 niemand het plein meer op mag. De verwachting is dat veel Pegida deelnemers met de metro zullen komen of hun auto zullen parkeren in de parkeergarages nabij de IJ-tunnel.

De brede burgercoalitie tegendemonstratie “Vluchtelingen welkom, racisme niet!” mag van 13.00 tot 15.00 op het zeer nabij gelegen Jonas Daniel Meijerplein (de Dokwerker) manifesteren.
De gemeente heeft aan bewoners in de buurt per brief gecommuniceerd dat er  gedurende de demonstraties “door de Mobiele Eenheid een permanente linie zal worden gevormd” (waarschijnlijk ter hoogte van het Waterlooplein/Blauwbrug en bij de fietsbrug van de Stopera richting Staalstraat).

#LaatZeNietLopen heeft vanaf 12.00 een informatie punt in de kelder van boekhandel Het Fort van Sjakoo, hier kan je informatie krijgen over de actuele situatie, kaartjes van de omgeving en informatie van de arrestanten steun groep (AG). Het informatie punt vind je op de Jodenbreestraat 24 tegenover de Theaterschool/naast het Rembranthuis. Mocht de politie de toegang tot het info punt afsluiten zullen indien nodig reserve locaties worden gecommuniceerd via de infotelefoonlijn en de social media.
Het nummer van de infotelefoonlijn gedurende de dag is 06- 26 68 86 41, realiseer je dat dit niet alleen een nummer voor informatie van #LZNL naar jou toe is maar ook voor informatie van jou naar #LZNL en je mededemonstranten, geef informatie die jij hebt en misschien belangrijk is dus ook door aan ons. Hou de communicatie wel kort en bondig en ga er vanuit dat de politie mee luistert.
SMS waar mogelijk, dit houdt de lijn vrij en komt altijd aan.
Gedurende de dag houden wij een tijdslijn bij op http://www.laatzenietlopen.nl en op twitter via @laatzenietlopen, als jezelf twittert, gebruik de hastags #lznl en #nopegida.
Denk goed na over wat je wel en wat je niet op internet zet, ook wat betreft foto’s en video. Breng je mede-demonstranten niet in gevaar, ook als de door hun gekozen actievorm niet de jouwe is.

Gedurende de dag (en indien nodig de dagen na zaterdag) is ook de Arrestanten steun Groep (AG) bereikbaar, zij geven ondersteuning aan mensen die gearresteerd worden en zorgen voor de communicatie tussen arrestanten en de buitenwereld. Als je ziet dat mensen gearresteerd worden of als je vermoed dat je vrienden zijn opgepakt, neem dan met hun contact op.
Hun nummer is 06-42 41 34 96 en ook bij hun geldt, hou de communicatie kort en bondig zodat de lijn zoveel mogelijk vrij blijft, noem geen namen over de telefoon of wat mensen gedaan zouden hebben. Meer informatie op http://arrestantensteungroep.org/ en via info[at]arrestantengroep.org

Mocht je onverhoopt gearresteerd worden, vraag dan naar een advocaat van het kantoor Jebbink Soeteman Advocaten, zij zijn bereid je te verdedigen. Hun nummer is
+31 (0)20 53 53 390 Accepteer geen advocaat van de piketdienst, alleen je eigen advocaat van dit kantoor, wat de politie je ook probeert wijs te maken. Verklaar niets tot je je advocaat hebt gesproken!

In de avond is er een demonstratie tegen vrouwenhaat/seksueel geweld vanaf 20.00 op het Spui waar wij alle mensen van harte willen aanmoedigen aan deel te nemen. Aanleiding voor deze demonstratie was een gepland wereldwijd evenement van beruchte antifeministen op onder meer deze locatie, deze gaat dankzij de aangekondigde demonstraties niet meer door, de protest demonstratie echter wel!

Tevens zijn er in de avond meerdere culturele activiteiten in de stad, extra aandacht willen we graag besteden aan het benefiet voor de Koerdische strijd tegen het IS/DAESH fascisme en de dictatoriale Turkse overheid in het Spinhuis.
Adres en tijden vindt je op de #LZNL actiekaart.

Let goed op elkaar,
Laat Ze Niet Lopen!


-->
Update stop PEGIDA in Amsterdam (maps, info, etc)
The mayor gave PEGIDA in the end permission to gather in front of the cityhall/operahouse located on the Waterlooplein at the Amstel canal side. They can meet there from 15.00 till 17.00. On the PEGIDA website they request their members to gather already at 14.30 because they expect that after 15.00 no one will be allowed to enter the square. The expectation is that many Pegida members will come by subway/metro or will park their cars in the parking garages near the IJ-tunnel.
The broad civilian coalition counter-protest “refugees welcome, racism not!” can demonstrate from 13.00 until 15.00 on the very nearby (500 meters) Jonas Daniel Meijerplein. This is the location of the monument for the anti-nazi strike of 1941.
The city communicated towards the people living in the area that a “permanent riot police line” will be formed throughout both demonstrations, this will be probably be around the Pegida location.
#LaatZeNietLopen has from 12.00 on a information point in the basement of radical bookstore Het fort van Sjakoo, here you can get info about the current situation, maps of the area and information from the "arrested activists support group" (AG). The information point is located on the Jodenbreestraat 24 across from the Theater Academy and next to the Rembranthouse museum.
If the police decides to close down the infopoint we will communicate the location of back up info-points through the info telephone and social media.
The number of the info telephone during the day is +31 6 26 68 86 41, do realise this is not only a number for you to get information from us but also to give information to us and your fellow activists. So contact us also if you see or know stuff, we should know maybe too. Keep the communications short and to the point and assume the cops are listening in too. SMS when possible, this keeps the line free and always arives even if the line is bussy.
During the day there will be a live ticker on http://www.laatzenietlopen.nl and on twitter through @laatzenietlopen. If you twitter yourself, use the hashtags #lznl and #nopegida. Use your brain about what you decide to share online, espescially when it comes to pictures and video. Do not endanger your fellow activists, even when their choice of tactics is not yours.
Saturday, and if nescecary the following days is also the Supportgroup for Arrested activists (arrestantengroep or AG in dutch) in action, as the name implies they give support to arrested activists but also to those left on the outside. If you see someone getting arrested or are missing friends and suspect they are arrested, contact them.
Their number is +31 6 42 34 96 and also with them; keep communication short and to the point so the line stays free, do not mention names or what people might have done or are accused of over the telephone. More information you can find on http://arrestantengroep.org (here you can also find an brochure about dutch foreinger detention) and through info[at]arrestantengroep.org
If you do get arrested ask for a laywer of the firm Jebbink Soeteman Advocaten, they will defend you. Their number is +31 20 53 53 390. Do not accept a lawyer from a different firm no matter what the police tries to tell you, Do not make any statement to the cops until you spoke to your lawyer!
In the evening there will be a demonstration against misogyny/sexual violence at 20.00 on the Spui square that we encourage everyone to attend. This demonstration was called to counter a worldwide event by anti-feminist creeps. The event got cancelled thanks to the pressure of the call for counter-actions but the demonstration goes ahead anyway!

Also there are several cultural events in town in the evening, we want to give special attention to the solidarity party for the Kurdish people in their fight against the fascism of ISIS/DAESH and the dictatorial turkish government. Loacation and time can be found on the action-map. 
Keep each other safe,
Laat Ze Niet Lopen! (No Pasaran!)you can pick up these maps also for free at the info-point