vrijdag 26 februari 2016

Laatste info stop PEGIDA Amsterdam/ Last info stop PEGIDA in Amsterdam

Laatste info stop PEGIDA Amsterdam/ Last info stop PEGIDA in Amsterdam (english language version after the jump)

De PEGIDA bijeenkomst moet, op last van de burgemeester, net als vorige keer, plaats gaan vinden op het pleintje voor de STOPERA aan de Amstel (tussen de Blauwbrug en het standbeeld van Spinoza).
Formeel mogen ze van 13.00 tot 17.00 bijeenkomen, PEGIDA roept op om om 12.30 al te verzamelen, hou er dus rekening mee dat er, net als 3 weken terug, al vanaf vroeg clubjes extreem rechts door de stad dwalen.

Er is dit keer geen aangemelde tegendemonstratie, hou er dus rekening mee dat de politie strakker zal inzetten op gebiedsverboden en ID-controles. Kleed je dus een beetje zaterdagmiddag winkel publiek en heb voor oom agent een geloofwaardige reden klaar waarom je bent waar je bent.

#LZNL verzorgt weer via oa laatzenietlopen.nl en de social media een informatie- en ondersteuningsstructuur, hou deze in de gaten voor de laatste updates.
Het nummer van de infotelefoon is, net als vorige keer, 06 2668 8641, wij kunnen jullie alleen goed informeren als jullie dat ook bij ons doen, SMS (voorkeur) of bel belangrijke informatie dus door, hou het wel feitelijk en to the point. Niet elke kale sportieve meneer is bijvoorbeeld een nazi, misschien is het wel een undercover agent, tourist of een mede-antifascist, breng elkaar niet in de problemen met geruchten en voorbarige aannames.

De arrestantensteungroep is ook weer paraat, hun nummer is weer 06 4241 3496, bel hun als je mede-activisten gearresteerd zien worden, noem geen namen maar wees zo precies mogelijk in omschrijving van locatie, tijd en uiterlijk. Mocht je gearresteerd zijn geweest en weer vrij zijn bel hun ook zo snel mogelijk zelf, waarschijnlijk zijn ze anders nog hard bezig te proberen zaken als medicijnen of het voeren van je kat voor je te regelen terwijl jij alweer in de kroeg zit.

Er staat ook weer een advocaat van het betrouwbare en uitstekende kantoor Jebbink Soeteman paraat, hun nummer is 020 53 53 390, mocht je gearresteerd worden vraag dan naar dit kantoor, verklaar niets totdat je je voorkeurs-advocaat hebt gesproken. Schrijf hun naam en nummer ergens met stift op je lichaam.

Tenslotte zal er weer een infopunt zijn, locatie hiervan en de actiekaartjes worden zo snel mogelijk bekend gemaakt.
Blijf niet lang hangen rondom het info punt, organiseer jezelf in affinity groups en blijf in beweging, hiermee help je niet alleen jezelf maar ook je mede activisten.

Pas goed op jezelf en anderen, bedenk goed wat je wel en niet deelt op social media (foto's, video, verslagen etc), geef racisme en neofascisme geen millimeter ruimte op onze straten!

Laat ze niet lopen!

The PEGIDA gathering has to take place, on orders of the mayor, on the same spot they where supposed to gather the last time, at the little square in front of the cityhall/opera house. This is on the Amstel (the river) side between the Blauwbrug (that leads from Waterlooplein to Rembrandt-square, where PEGIDA got stuck last time) and the statue of Spinoza (near the bike bridge at Staalstraat)
Formally they can gather there from 13.00 until 17.00, PEGIDA calls to gather there already at 12.30 so expect that small and bigger groups of extreme rightists will already amble through town from early in the day.

There hasn't been a request for a allowed counter-demonstration so prepare for ID-checks and temporary area-bans by the cops, dress for a Saturday shopping outing and have a convincing story ready why you have to be in this specific neighborhood on this day.

#LZNL will arrange through laatzenietlopen.nl and the various social media a information and support structure, keep a close eye on these for the latest updates.
The number of the info telephone will be, like last time, 06 2668 8641, we can only inform you accurately if you do the same for us, SMS (preferred) or call through important information, do keep it to the point and accurate though. Not all sporty bald guys are fascists for example, maybe they are undercover cops, tourists or fellow antifascists, do not endanger others through rumors or presumptions.

The arrested activists support group is also again at work, their number is like last time 06 4241 3496, call them if you see fellow antifascists get arrested, do not name names over the telephone but be as precise as possible in location, time and description. If you got arrested yourself and are free again call them immediately, otherwise they are probably still trying to arrange your medicine or the feeding of your cats while you already in the pub.

There will also be a lawyer from the trusted and excellent office of Jebbink Soeteman on standby again, their number is 020 53 53 390, write down their name and number with marker on your body. Do not make any statement before you spoke to your requested lawyer.

Last but not least, there will be again a info-point, location and the action-maps will be published as soon as possible.
Do not keep hanging around the info-point but organize in affinity groups and keep on the move, this helps not only yourself but also your fellow activists.

Keep yourself and other safe out there, be careful about what you share on social media (photo's, video and reports), do not give racism and neofascism an inch of our streets!

Do not let them pass!