vrijdag 23 september 2011

Selectie Helmond Sport door de NVU 'gezuiverd'

Zo ziet de selectie van Helmond Sport eruit, als de Nederlandse Volks-Unie haar zin krijgt. De NVU komt immers in Helmond demonstreren voor etnische zuivering van de stad (geen integratie, geen assimilatie, maar remigratie) en LaatZeNietLopen keek wat de gevolgen zijn voor Helmond Sport als dat in de praktijk wordt gebracht.


Aanvaller Marc Nygaard is verreweg de bekendste speler van Helmond Sport, maar ondanks zijn lange staat van dienst moet de Deen toch wijken in de ideologie van de neonazi’s van de Nederlandse Volks-Unie. Nygaard is weliswaar Deens en zou volgens de NVU tot het arische ras behoren, maar Marc heeft ook een getinte huid; in de ogen van de NVU een kwestie van rasvermenging, een doodzonde in de ogen van de nationaal-socialisten van de NVU.

Keeper Bjorn Sengier is ook een twijfelgeval voor de etnische zuiveraars van de NVU; hij is Belg en de NVU gelooft eerder in een Groot-Duitsland, dan in een Groot-Dietsland.

Charles Kazlauskas, verdediger van Helmond Sport, is geboren in de Verenigde Staten, waarschijnlijk uit Oost-Europese migranten. Daar gaat-ie dus.

Een andere Belg, Daniel Guijo-Velasco, is waarschijnlijk geboren uit Republikeinse vluchtelingen uit Spanje, die in Belgie toevlucht zochten voor de fascistische dictator Franco. Een potentiele politieke vijand dus.
Weg ermee.

De verdediging van Helmond Sport krijgt het zwaar te verduren; ook de op Curacao geboren Gillian Justiana wordt door de NVU gezuiverd.

En Philipp Haastrup, ook verdediger en weliswaar Duitser, heeft een getinte huid en dus niet arisch genoeg. Exit Haastrup.

Jeugdspeler Benjamin Bahtiri, een talentvolle middenvelder, heeft de Nederlandse nationaliteit maar is geboren in Servië. Nu lopen daar genoeg nationalisten rond van dezelfde bloedgroep als de NVU, maar Bahtiri is geboren in Mitrovica en dat ligt in Kosovo, waar moslims een meerderheid vormen. Jammer voor Bahtiri en Helmond Sport.

Spits Sebastian Stachnik komt net als Haastrup uit Duitsland, maar ontkomt ook niet aan de politieke zuivering van de stormtroepen van de NVU als hij mocht afwijken van de nationaal-socialistische leer, dus bijvoorbeeld liberale denkbeelden hebben, of democratische, dan is Sebastian ook het haasje als het aan de NVU ligt.

Middenvelder Youssef Koubali past ook niet in de rassenleer van de NVU; weliswaar Nederlander, maar hoogstwaarschijnlijk van Marokkaanse afkomst.

Zarko Grabovac, de aanvaller die in Servië is geboren, is ook de sjaak; de NVU ageert immers al tijden tegen Oost-Europeanen die hier komen werken.

Overigens zijn ook de andere voetballers van Helmond Sport niet veilig voor de zuiveraars van de NVU; mochten zij getrouwd zijn met een niet-ariër, of sympathie hebben voor Barack Obama of voor vrouwenrechten zijn, of positief staan ten opzichte van gelijkwaardige behandeling van homo’s, allemaal taboe in de wereldvisie van de NVU.