donderdag 19 mei 2011

Open brief aan raadsleden Enschede

Raadsleden, zet u schrap!

Op zaterdag 28 mei wil de Nederlandse Volks-Unie, de oudste en enige nationaal-socialistsche partij van Nederland, demonstreren in Enschede.

Telkens laat de lokale overheid zich gijzelen door het principe van de vrijheid van meningsuiting waarop deze neonazi's zich beroepen. De grens daarvan is niet oneindig. Waar het een oproep is tot discriminatie, racisme en etnische zuivering, een oproep tot geweld en verheerlijk van het Derde Rijk wordt wat ons betreft de streep getrokken. De burgemeester heeft de mogelijkheid om in te grijpen bij racisme en fascisme en de inwoners van de stad te beschermen tegen de intimidatie en psychische terreur van de neonazi-demonstratie. Maar de praktijk is anders; al belooft de burgemeester na vragen van gemeenteraadsfracties of media in te grijpen bij racistische uitingen in een discriminerende context en nationaal-socialistische symboliek te verbieden, dit wordt tijdens de demonstratie toch toegestaan.

NVU'er maakt Hitler-groet in
Ede (26-3-'11).
Wij vragen u dan ook de burgemeester ertoe te bewegen dat er wel wordt ingegrepen bij discriminatie, oproepen tot geweld en nazi-symboliek tijdens de NVU-mars. Ook verzoeken wij u aanwezig te zijn in Enschede op zaterdag 28 mei, om een geluid tegen racisme te laten horen en te zorgen dat de burgemeester de inwoners van Enschede beschermt tegen haatzaaierij, racistische leuzen en nazistische symboliek.

En natuurlijk om het beleid van de burgemeester te controleren. En uw kiezers, en alle inwoners van Enschede te beschermen tegen de psychische terreur van de neonazi's. Let wel, Enschede is vanaf 28 mei 2011 terug te vinden in de geschiedenis als stad waar de NVU heeft gedemonstreerd en het is van evident belang dat er een tegengeluid heeft plaatsgevonden. Negeren is geen optie, de publiciteit rond zo'n demonstratie laat zich niet controleren.

Bovendien is het bereik vele malen groter dan enkel Enschede en omgeving. Zo besteedde De Wereld Draait Door er al aandacht aan. Kiest u geen kant, dan laat u de inwoners van Enschede, degenen die u hoort te vertegenwoordigen, in de kou staan. De boodschap richting de allochtone inwoners van Enschede, op wie de neonazi's expliciet haar pijlen richt, kan funest zijn voor de verdere opbouw van de samenleving.

Een delegatie van Blood and Honour -
Combat 18 (C18) uit Vlaanderen op
een NVU demonstratie. 18 staat voor
de 1ste en 8ste letter van het alfabet,
AH, de initialen van Adolf Hitler.
De laatste tien jaar demonstreert de NVU regelmatig en het is de belangrijkste activiteit van de partij; hier ontmoeten de verschillende groepen extreem-rechtse aanhangers van de partij elkaar en versterken ze hun structuren. Er lopen groepen extreem-rechtse figuren mee met illustere namen als Blood and Honour - Combat 18, een internationaal neonazistisch terreurnetwerk, en de Nationaal-Socialistische Actie, een groep geradicaliseerde extreem-rechtse jongeren, die sterk antisemitisch zijn en een gewapende 'blanke revolutie' nastreven.

Vrijheid van meningsuiting
Door het recht op vrijheid van meningsuiting, in dit geval de vrijheid van demonstratie, te misbruiken, creëren zij een tijdelijke vrijplaats voor de verheerlijking van het nationaal-socialisme en het ongestraft uiten van allerlei racistische symboliek en leuzen.
Deze keer in Enschede is er door de NVU een klassiek racistisch motto gekozen: 'Stop de multiculturele terreur! Stop immigratie nu!'. Hiermee grijpt de NVU terug op het racistische discours van één van haar voorgangers, de in 1998 verboden fascistische partij CP'86, waar de huidige NVU-leider Kusters ook lid van was. Wie de persverklaring over de demonstratie in Enschede leest, ziet dat de NVU niets anders wil dan een etnische zuivering van Nederland. In hun woorden 'Geen integratie, geen assimilatie, maar remigratie'. Alle buitenlanders eruit dus, ondanks dat de NVU er omheen draait en hun stokpaardje 'criminaliteit' erbij haalt. Nu is de NVU natuurlijk de laatste die haar mond open moet doen over criminaliteit; haar demonstraties zijn een parade van strafbladen wegens geweld, racisme en nog meer geweld. Als de NVU criminaliteit wil bestrijden, zou de eerste stap moeten zijn haar aanhang van de straat te houden!

De politie laat het de NVU-demonstranten natuurlijk niet toe om met hakenkruisen rond te marcheren. Maar de betogers proberen wel zo ver mogelijk te gaan in hun racistische en nationaal-socialistische uitingen middels symboliek en leuzen op vlaggen, spandoeken en in spreekkoren. "Eigen volk eerst", "Nationaal-socialisme Nu!" en "SS-soldaten, heldentater" zijn bijvoorbeeld de leuzen die geroepen worden. Ook werd op de laatste demonstratie van de NVU in Ede meerdere keren de Hitlergroet gebracht. Dat kan en mag in Enschede toch niet gebeuren?
De aanhangers van de NVU oefenen door te marcheren een psychische terreur uit op alle overlevenden en nabestaanden van slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en kunnen op de openbare weg tijdens een publieke demonstratie mensen bedreigen en kwetsen die niet in hun wereldbeeld passen en oproepen tot geweld.

Het gaat er niet om wat er verboden is, of wat is toegestaan, waar het om gaat is dat dit soort demonstraties moeten worden beoordeeld op wat ze zijn; een verheerlijking van het nationaal-socialisme, terreur op de openbare weg, een oproep tot geweld en etnische zuivering van Enschede en een rekruteringsmiddel voor racistische jongeren in Twente.

Reactie burgemeester
Een laatste punt waar we uw aandacht voor vragen is het volgende; de laatste jaren grijpen burgemeesters steeds vaker naar het middel van de noodverordening om vooral omstanders die de neonazi's willen uitfluiten op te pakken. Waar het ons om gaat is het recht op demonstratie, in dit geval het uiten (`het demonstreren´) van je mening over extreem-rechtse denkbeelden, het blazen op een fluitje om de racistische leuzen niet te hoeven horen. De mensen die demonstreren tegen neonazi-optochten, hebben ook het recht op bescherming van hun demonstratierecht. Een `vergunning´ om te demonstreren bestaat immers niet.

Het recht op vrijheid van beweging, het recht op ludiek protest, maar ook het recht om op een geweldloze manier een zogeheten sitdownactie te doen. Het recht om een protestbord omhoog te houden. Het recht op privé-leven, op privacy, om niet staande gehouden te worden, om niet op basis van uiterlijke kenmerken geselecteerd te worden om gefouilleerd te worden, om niet in je tas gekeken te worden, om niet weggestuurd te worden of een gebiedsverbod te krijgen.

Dit zijn niet zomaar principiële rechten, maar burgerrechten die zijn vastgelegd in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Een schending van zo´n recht, is een schending van de rechten van een ieder van ons, ook van u. Iedereen is voor de wet immers gelijk en zou tenminste gelijkwaardig moeten worden behandeld. Graag uw kritische blik op zo'n eventuele noodverordening of noodbevel en de toepassing daarvan.

Hieronder een aantal links naar fotopagina's uit het antifascistisch vakblad Alert! (www.alertafa.nl), dat extreem-rechts vanaf 1997 volgt, van een aantal eerdere NVU-demonstraties. Zo krijgt u een beeld van wat Enschede mogelijk te wachten staat.

1 juli 2006 Den Haag:
http://www.xs4all.nl/~afa/alert/3_10/foto_nvu.html

30 september 2006 Arnhem:
http://www.xs4all.nl/~afa/alert/4_10/nvu2.html

Apeldoorn 27 januari 2007 en Doetinchem 24 februari 2007:
http://www.xs4all.nl/~afa/alert/1_11/doetinchem.html

7 april 2007 Oss:
http://www.xs4all.nl/~afa/alert/2_11/oss.html

4 augustus 2007 Den Haag:
http://www.xs4all.nl/~afa/alert/3_11/nvu.html

27 oktober 2007 Arnhem:
http://www.xs4all.nl/~afa/alert/4_11/arnhem.html

1 maart 2008 Bergen op Zoom:
http://www.xs4all.nl/~afa/alert/1_12/nvu.html

31 mei 2008 Oss:
http://www.xs4all.nl/~afa/alert/2_12/oss.html

21 februari 2009 Amersfoort:
http://www.xs4all.nl/~afa/alert/1_13/amersfoort.html
http://laatzenietlopen.blogspot.com/2009_02_01_archive.html

23 mei 2009 Den Bosch:
http://www.xs4all.nl/~afa/alert/2_13/nvu_db.html
http://laatzenietlopen.blogspot.com/2009_05_01_archive.html

26 september 2009 Venlo:
http://www.xs4all.nl/~afa/alert/3_13/venlo.html
http://laatzenietlopen.blogspot.com/2009_09_01_archive.html

Laat ze niet lopen!
info@laatzenietlopen.nl
http://www.laatzenietlopen.nl/
www.twitter.com/laatzenietlopen
www.facebook.com/laatzenietlopen
http://www.laatze-nietlopen.hyves.nl/
www.youtube.com/laatzenietlopen