donderdag 26 mei 2011

Raadsleden Enschede steken kop in het zand

Persbericht 26 mei 2011

Op 18 mei stuurde LaatZeNietlopen een open brief naar de raadsleden en het College van B&W van Enschede waarin we hen vroegen actief te worden tegen de nazi-mars van de Nederlandse Volks-Unie komende zaterdag. Aangezien er geen enkele reactie kwam (behalve van de burgemeester, daarover later meer), hebben we hen gisteren allemaal opgebeld.

LaatZeNietLopen schreef hen onder andere; “Negeren (van de nazi-mars) is geen optie, de publiciteit rond zo’n demonstratie laat zich niet controleren. Bovendien is het bereik vele malen groter dan Enschede en omgeving. (…) Kiest u geen kant, dan laat u de inwoners van Enschede, diegenen die u hoort te vertegenwoordigen, in de kou staan.”

Die boodschap schijnt niet door te dringen tot de meeste raadsleden. Zo waren alle raadsleden en de fractie-voorzitter van de VVD telefonisch onbereikbaar. Ook het CDA was nauwelijks bereikbaar. En de ChristenUnie en ‘Enschede solidair’ waren volslagen onbereikbaar.

In de PvdA-fractie is kort gesproken over de NVU-demonstratie en daar werd bedacht dat je die niet kunt verbieden. Ja, daar is inmiddels iedereen wel achter, maar wat doe je vervolgens als politieke partij met een achterban? D’66 gelooft ook in de vrijheid van meningsuiting, maar kwamen ook tot de conclusie dat de neonazi’s zo min mogelijk ruimte mochten krijgen. Voorzitter Evert Westerbeek was echter net op vakantie geweest en heeft zich nog niet bezig gehouden met de demonstratie. Blijft dus volslagen onduidelijk wat D’66 gaat doen zaterdag, alle raadsleden verwijzen voor commentaar naar de voorzitter...

Burgerbelangen Enschede, uit monde van de voorzitter Andre le Loux, maakt het helemaal bont. Hij zegt het bericht van LaatZeNietLopen wel gelezen te hebben, maar kan er niks van terughalen. Hij vertrouwd volkomen op de wet voor wat betreft het ingrijpen bij racisme tijdens zo’n demonstratie. Toen hij werd gewezen op het feit dat hij/zijn partij de taak heeft inwoners van Enschede te beschermen tegen racisme, ontplofte hij zowat. LaatZeNietLopen zou zich te druk maken en juist de neonazi’s in de kaart spelen. Le Loux gelooft in negeren en doodzwijgen. “Jongeren moeten gewoon aan het werk en ‘niet bij de deur hangen’”. Le Loux heeft ook een visie op ‘deradicaliseringsprojecten’ die in sommige gemeentes van kracht zijn; verspilde moeite, sterker nog, die zouden enkel extreemrechtse groeperingen creĆ«ren. Le Loux kan zijn dwalingen nog goed maken en zaterdag in zijn eentje betaald werk aanbieden aan alle demonstranten van de NVU. De vraag is hoe goed zijn Duits is…

Groenlinkser Robin Wessels heeft ook alle vertrouwen in de politie en wil geen aandacht schenken aan extreemrechtse groeperingen. Groenlinks komt niet kijken zaterdag, maar hoe kunnen ze dan hun taak als controleur van de burgemeester uitvoeren?

De SP heeft een discussie binnen de fractie gehad, maar in overleg besloten dat leden niet naar de protesten tegen de demonstratie gaan. Wel vindt de SP dat een tegendemonstatie gewoon moet worden toegelaten. Daarnaast zeggen ze ook "dat fascisme altijd en overal, met legale middelen, bestreden moet worden". Wij van LaatZeNietLopen.nl denken dat de kans bij uitstek om dit te doen is om je a.s. zaterdag aan te sluiten bij het tegenprotest!

Laat ze niet lopen!